Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

Img_6225.jpg
  
podkolan.jpg
  
4_kaczki_2_2007_11_07_0855.jpg
  
rosiczka.jpg
  
strumien2007_0414(001)_leg.jpg
  
swiety2.jpg
  
IMG_81951.JPG
  
targi_paszcza2349.jpg
  
kamien_kmm.jpg
  
czapeczka.jpg
  
21.jpg
  
DSCF4580_zajazd_pomnik_tablica1.jpg
  
kamieniolom(1).jpg
  
ilza4.jpg
  
OK?ADKA 1przod - wzór_kmm.jpg
  
DSCF2227_fioletek_km_++.jpg
  
krol10.JPG
  
DSCF7778_brzeg.jpg
  
DSCF4780_siedmiopalecznik.jpg
  
ATT00244.jpg
  
dzieci_2695.jpg
  
IMG_4881_male.JPG
  
DSCF6784.JPG
  
krzyztopor_2007_0812(012)_0)_1)_km.jpg
  
ges_0515_km.jpg
  Rocznik PTH 2/2011Piotr Kardy?

Krzysztof Zeme?a

Tadeusz WojewodaZiemia skar?yska czy region skar?yski?Zauwa?alny w trakcie poprzedniej dekady rozwój ?ycia kulturalnego, a ostatnio równie? post?p widoczny w wielu aspektach gospodarki rynkowej, sta?y si? podstaw? do wysuwania przez miejscowe elity postulatu stosowania m.in. w badaniach historycznych poj?cia „ziemia skar?yska” . Niew?tpliwie czynnikiem wzmacniaj?cym zainteresowanie takim nazewnictwem by?o po-wstanie powiatu skar?yskiego, który w naturalny sposób skupi? tereny zwi?zane od stuleci z osadami zlokalizowanymi na obszarze obecnego miasta.
Prezentowana w niniejszym szkicu przesz?o?? tera?niejszego miasta i jego okolic pokazuje, ?e zasi?g ziemi czy regionu nie by?y zjawiskiem sta?ym. Zawsze jednak b?dziemy mieli na my?li obszar b?d?cy swego rodzaju centrum gospodarczo-kulturalnym. Spróbujemy zatem przybli?y? genez? interesuj?cego nas regionu od pradziejów a? po schy?ek XX w. Nie nale?y si? tak?e dziwi? inicjatywie napisania tego rodzaju tekstu, gdy? wi?kszo??, o ile nie wszystkie ?rodowiska lokalne, pragn? z lepszym lub gorszym skutkiem, wpisa? histori? swojej Ma?ej Ojczyzny w ogólne procesy historyczne. Celem po?rednim za? mo?e by? pokazanie czynnikom decyzyjnym, jak wykorzysta? przesz?o?? i jej pozytywne aspekty w celu lepszego zwi?zania zaplecza z centrum .Krzysztof Zeme?a

(Skar?ysko-Kamienna)Kariera rodu Kazanowskich herbu Grzyma?a w XVI – XVII wiekuKazanowscy w I po?. XVII w. – w czasach swego najwi?kszego znaczenia i wp?ywów, gdy ?y? jeden z najs?awniejszych przedstawicieli rodu – Adam, marsza?ek nadworny koronny, faworyt króla W?adys?awa IV Wazy, byli ju? rodzin? bardzo rozga??zion?. Przedstawiciele tego rodu osiedlili si? w Sandomierszczy?nie, Lubelszczy?nie, Ukrainie, Podlasiu i ziemiach litewskich. Piecz?towali si? Kazanowscy jednym z najstarszych polskich herbów – Grzyma?a, przedstawiaj?cym w polu z?otym mur czerwony o trzech wie?ach (basztach), w bramie stoj?cego rycerza z mieczem w prawej i tarcz? w lewej r?ce. W klejnocie nad he?mem w koronie na pi?ciu piórach pawich widoczne by?y trzy w??e. Najwi?ksza aktywno?? czo?owych przedstawicieli Kazanowskich tego pokolenia przypada na czasy panowania W?adys?awa IV. Z jednej strony dostrzegamy zacie?nianie kontaktu z dworem, wielu przedstawicieli cieszy?o si? tytu?em dworzanina królewskiego, dwaj z nich zajmowali kolejno podkomorstwo wielkie koronne, jeden marsza?kostwo nadworne koronne. Drugim niejako typem kariery by?a s?u?ba w wojsku. Nie by?o chyba powa?niejszego przedsi?wzi?cia wojskowego, w którym Kazanowscy by nie uczestniczyli, ryzykuj?c nieraz ?yciem na polach toczonych bitew, wreszcie trac?c je w przypadku Hieronima i Adama. Nie obca im by?a równie? dzia?alno?? sejmikowa i sejmowa.Piotr S?awi?ski

(Sandomierz)Dzia?alno?? Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego n a obszarze
Centralnego Okr?gu Przemys?owegoMimo, ?e stowarzyszenie posiada szkice monograficzne, to nadal jego kompleksowa dzia?alno?? jest niewystarczaj?co opracowana. Wynika to z braku ?róde?, które uleg?y zniszczeniu podczas II wojny ?wiatowej. Omawiaj?c okres funkcjonowania PTK w latach trzydziestych do wybuchu wojny nie sposób przedstawi? tej organizacji bez zasygnalizowania t?a historycznego, które doprowadzi?o do jej powstania.
Ruch krajoznawczy na ziemiach polskich powsta? w drugiej po?owie XIX w. na terenie zaboru austriackiego, gdzie w 1873 r. powsta?o Galicyjskie Towarzystwo Tatrza?skie. W zaborze rosyjskim natomiast, dopiero 6 listopada 1906 r. zosta? zatwierdzony statut Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego przez Warszawsk? Komisj? Gubernialn? do Spraw Zwi?zków i Stowarzysze? , mimo czynionych od 1904 r. stara? o powo?anie takiej instytucji przez Emila Schönfelda i Aleksandra Janowskiego. By?a to organizacja powsta?a na fali odwil?y rewolucji 1905 r. Ze wzgl?du na panuj?ce warunki polityczne, mimo ?e w statucie podana by?a nazwa Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w powszechnym u?yciu funkcjonowa?a nazwa Towarzystwo Krajoznawcze z przymiotnikiem „polskie”. Pomys?y regionalistów zrzeszonych w PTK przerodzi?y si? w inicjatywy, które na miar? ówczesnych mo?liwo?ci by?y wdra?ane w ?ycie. Wspó?cze?nie niewielu mieszka?ców regionu ma ?wiadomo?? pocz?tków wielu instytucji, które swymi korzeniami siegaj? Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Bez nich trudno sobie wyobrazi? funkcjonowanie obecnego spo?ecze?stwa. Inicjatywy te sz?y w ró?nych kierunkach, a dzi? stanowi? ró?ne dziedziny dzia?alno?ci, zw?aszcza w sferze us?ug np.: turystyka, ochrona przyrody, ochrona zabytków, muzealnictwo itd. Stanowi? one dzi? ?ród?o utrzymania dla wielu osób.Roman Sowa

(Skar?ysko-Kamienna)Nasze S?owo”. Przyczynek do historii skar?yskiej prasy zak?adowej doby PRLDzieje prasy skar?yskiej – bogatej i ró?norodnej – pozostaj? niezbadane. Dost?pne publikacje prezentuj? zagadnienie w szerokim kontek?cie prasy kielecczyzny . Wci?? brak odr?bnego i syntetycznego opracowania. Wyj?tek stanowi interesuj?cy artyku? Marcina Medy?skiego omawiaj?cy najwa?niejsze tytu?y skar?yskiego czasopi?miennictwa wydawane jednakowo? do wybuchu drugiej wojny ?wiatowej . Niniejszy artyku?, charakteryzuj?cy „Nasze S?owo” – pismo Zak?adów Metalowych w Skar?ysku-Kamiennej, wydawane z przerwami w latach 1952-1991 – stanowi jedynie niewielki, ale wa?ny wycinek poruszonego problemu. Wa?ny, poniewa? gazeta w swojej blisko czterdziestoletniej historii ukazywania si? – obok lokalnej mutacji „S?owa Ludu” – by?a najwa?niejszym ?ród?em informacji dla spo?eczno?ci Skar?yska-Kamiennej i okolicy. Ponadto „Nasze S?owo”, „[…] najlepsza w kraju gazeta zak?adowa ” – wedle zapewnie? wieloletniego redaktora na-czelnego pisma, Boles?awa Juchniewicza – stanowi?o bardzo dobry przyk?ad ??czenia tematyki informacyjno-politycznej i spo?eczno-kulturalnej w wydaniu lokalnym z zak?adow?.Jaros?aw Dulewicz

(Kielce)Codzienne problemy mieszka?ców miast nad Kamienn? w dekadzie lat siedemdziesi?tych w ?wietle listów do instytucji pa?stwowych i partyjnychCelem pracy jest przedstawienie rzeczywisto?ci w trzech miastach dawnego województwa kieleckiego (Skar?ysko Kamienna, Starachowice i Ostrowiec ?wi?tokrzyski), w latach 1971-1980, na przyk?adzie codziennych problemów i bol?czek ich mieszka?ców, pisz?cych listy do instancji pa?stwowych i partyjnych. Cezura pocz?tkowa jak i ko?cz?ca omawiany okres nie powinny budzi? w?tpliwo?ci. S? one zwi?zana ze zmianami politycznymi, gospodarczymi i spo?ecznymi w kraju. Podstawow? baz? ?ród?ow? dla artyku?u s? biuletyny i informacje przygotowane przez Biuro Listów i Inspekcji Komitetu
Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach oraz materia?y odnalezione w zespole Wojewódzkiej Rady Zwi?zków Zawodowych w Kielcach przechowywane w Archiwum Pa?stwowym w Kielcach.
Polskie spo?ecze?stwo w socjalistycznych realiach znalaz?o si? w specyficznej sytuacji, w której drogi komunikowania si? z w?adz? by?y niemal zupe?nie zablokowane wskutek ograniczenia procedur demokratycznych. Brak mo?liwo?ci zwrócenia si? ze swymi sprawami do niezawis?ych s?dów, doprowadzi? do sytuacji w której listy kierowane do instytucji pa?stwowych sta?y si? jedyn? mo?liw? form? dochodzenia w?asnych praw ze strony obywateli.Marcin Medy?ski

(Skar?ysko – Warszawa)Gmina Skar?ysko-Kamienna ma ju? 100 lat!W dniu 9 pa?dziernika 2010 r. min??a setna rocznica ustanowienia gminy Kamienna. Rocznica zapomniana, o której do niedawna nie wiedzia? nikt, nawet historycy-regionali?ci. Dotychczas utworzenie naszej gminy datowano na 1911 rok.
W dniu 19 lutego 1911 r. odby?o si? pierwsze zapisane w ksi?dze uchwa? gminy Kamienna zgromadzenie gminne, na którym podj?to kilka uchwa?, bez wyj?tku dotycz?cych spraw organizacyjnych nowej gminy . Z 13 osób, maj?cych wówczas prawo g?osu, nie przyby?a tylko jedna. Pierwszym (tymczasowym) wójtem by? Jan Wojciechowski, syn Tomasza. Na drugim zgromadzeniu, które odby?o si? 12 marca 1911 r., so?tys osady Kamienna Józef Bilski zawiadomi? uprawnionych do g?osowania (przyby?o 19 spo?ród 20 takich osób), ?e w my?l pisma z dnia 1 marca naczelnika powiatu koneckiego, konieczne s? wybory nowego, sta?ego ju? wójta. Zgromadzenie zatem jednog?o?nie wybra?o dwóch kandydatów na wójta (dotychczasowego, Jana Wojciechowskiego, i pretendenta, Ludwika Bilskiego syna Wawrzy?ca). Na kolejnym zgromadzeniu, 5 kwietnia 1911 r., ponownie wybrano kandydatów (tym razem Ludwika Bilskiego i Ludwika Wiatra). Ostatecznie pierwszym sta?ym wójtem zosta? Ludwik Bilski, s. Wawrzy?ca. Nowy wójt, w odró?nieniu od swego poprzednika, nie umia? si? podpisa? . Ludwik Bilski pe?ni? swe obowi?zki do 28 kwietnia 1913 r., kiedy to zosta? z nich zwolniony jako nieodpowiedni na stanowisko wójta; zast?pi? go wówczas Franciszek Bilski, syn Jana (pi?mienny) .Marcin Medy?ski

(Skar?ysko-Warszawa)Rafa?a Leona Sucheckiego opis Kamiennej w latach 20. XIX wiekuPrzedstawiony opis zaczerpni?to z pami?tnika Rafa?a Leona Sucheckiego.
Rafa? Leon Suchecki, syn Antoniego i Antoniny z Szerszeniewskich, urodzi? si? 12 pa?dziernika 1817 r. w Stefankowie. Pochodzi? z rodziny szlacheckiej herbu Poraj, wywodz?cej si? z Litwy. Pami?tnik, zatytu?owany przez autora Bieg mojego ?ycia (Curriculum vitae), obejmuje lata 1817-1904. Zasadnicz? cz??? autor spisa? w latach 1897–1898, a do 1904 r. wzbogaca? go obszernymi opisami bie??cych wydarze? i (rzadziej) uzupe?nia? opis wcze?niejszych lat. Pisany wyrobionym charakterem pisma i ?adn? polszczyzn?, relacjonuje szczegó?owo ?ycie autora, przynosz?c wiele informacji nie tylko o nim samym i jego rodzinie, ale tak?e o ludziach, których spotyka? (niekiedy nawet przelotne znajomo?ci opisane s? szczegó?owo), o miejscach, w których przysz?o mu ?y? lub które odwiedza?, a tak?e o minionych i aktualnych wydarzeniach na ziemiach polskich oraz ówczesnych obyczajach. Spisany na 160 stronach (formatu 33x22 cm), oprawiony na zlecenie
jednego z dzieci autora w czarne p?ótno z wyt?oczonym z?otem na licu tytu?em Pami?tnik mojego ojca. Histori? r?kopisu wyja?niaj? notatki verso karty przedtytu?owej: r?k? Bogus?awa Firkowicza „R?kopis otrzyma?em po Karskim, pochodzi prawdopodobnie ze zbiorów Emila Zegad?owicza; pa?dziernik 1985 Bogus?aw Firkowicz” oraz r?k? Andrzeja Szczepki „R?kopis ten naby?em od p. B. Firkowicza – zim? 1993 r.”; na pocz?tku i na ko?cu r?kopisu odbito piecz?cie w?asno?ciowe „Z ksi?gozbioru Andrzeja Szczepki”. W listopadzie 1998 r. pami?tnik zosta? wystawiony na aukcji antykwarycznej Antykwariatów Warszawskich LAMUS i sprzedany (za 2500,- z?) Bibliotece Narodowej w Warszawie. Obecnie przechowywany jest w Zak?adzie R?kopisów BN, gdzie oznaczono go sygnatur? akc. 16185.Marcin Medy?ski

(Skar?ysko-Warszawa)Skar?yska masakra z 4 lutego 1905 r. – relacja naocznego ?wiadkaPrezentowany tekst dotyczy tragicznie zako?czonej demonstracji robotników z Kamiennej w dniu 4 lutego 1905 r. oraz pogrzebie ofiar w dniu 7 lutego 1905 r.
Pracownicy tutejszych zak?adów przemys?owych i w?z?a kolejowego w??czyli si? czynnie w fal? rozruchów, okre?lanych pó?niej jako rewolucja 1905 r. Mamy do czynienia ze spisan? na gor?co relacj? naocznego ?wiadka opisywanych wydarze?, uzupe?nion? w przypisach o szczegó?y i pozyskane pó?niej informacje . Warto zauwa?y?, ?e poza oficjalnymi, urz?dowymi dokumentami dotycz?cymi skar?yskiej masakry, nie dysponowali?my dotychczas tak szczegó?ow? relacj? jej naocznego ?wiadka.Przemys?aw Bieniek

(Skar?ysko-Kamienna)Z pami?tników kardyna?a Ermenegildo Pellegrinettiego w sprawie utworzenia nuncjatury apostolskiej w Polsce z dnia 21 lipca 1919 rokuNuncjatura Apostolska w Polsce zosta?a utworzona 19 lipca 1919 r. Stolica Apostolska z ?ywym zainteresowaniem ?ledzi?a rozwój sytuacji politycznej na ziemiach polskich. W zwi?zku z tym po zapoznaniu si? z zamierzeniami biskupów polskich, które dotyczy?y wyboru nowych hierarchów ko?cio?a w poszczególnych diecezjach Benedykt XV postanowi? wys?a? do Warszawy wizytatora apostolskiego, o którego od d?u?szego czasu prosi? metropolita warszawski. Zosta? nim prefekt biblioteki watyka?skiej ksi?dz pra?at Achilles Ratti. Wizytatorowi apostolskiemu i jego sekretarzowi ksi?dzu Ermenegildo Pellegrinettiemu wizytacje dawa?y sposobno?? poznania ?ycia religijnego i dzia?alno?ci duszpasterskiej, nastrojów w?ród ludno?ci oraz stosunków spo?ecznych i narodowo?ciowych. Ermenegildo Pellegrinetti urodzi? si? w Camaiore w prowincji Lucca w Toskanii we W?oszech 27 marca 1876 r. Maj?c 22 lata wyjecha? do Rzymu specjalizowa? si? w naukach ko?cielnych. 17 maja 1901 r. uko?czy? filozofi? na Akademii Rzymskiej ?w. Tomasza z Akwinu, a 25 listopada tego? roku uzyska? dyplom paleografii i dyplomacji w Szkole Watyka?skiej Archiwum ?wi?tego. 27 czerwca 1904 r. uzyska? doktorat z prawa kanonicznego. Niezwykle interesuj?cy jest zapis dnia utworzenia nuncjatury apostolskiej w Warszawie przez pami?tnikarza, przypadaj?cy na dzie? 19 lipca 1919 r.
Spis tre?ci str. 1 do pobrania w pdf !!!
Spis tre?ci str. 2 do pobrania w pdf !!!

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2012-03-30 (5564 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.10 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !