Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

DSCF5585_blok_skalny.JPG
  
ciechostowice_pien_2007_11_02_0724_km.jpg
  
zielenczyk_km2835.jpg
  
swinia2006_0121(007).JPG
  
bukowa2007_lepieznik2.jpg
  
dalejow_2008_11_09_6915_km.jpg
  
DSC03970.JPG
  
DSCF4580_zajazd_pomnik_tablica1.jpg
  
IMG_4724_m.jpeg
  
DSCF9825_palka_pion.jpg
  
motocrosxl8.jpg
  
DSCF8622_zrodelko.jpg
  
Podejscie-duza halda.JPG
  
DSCF5615_zachylka.JPG
  
DSCF7130_Rydno-39.JPG
  
img_4308.jpg
  
rydno0011_szalas01.jpg
  
19.jpg
  
komora3_wejscie.JPG
  
2005-10-08 007_swit_km.jpg
  
sw_krzyz_2007_12_30_1465.jpg
  
Wa?ka p?askobrzucha (Libellula depressa_)km.jpg
  
cyganska_kapa_widok.jpg
  
krzewjes5.jpg
  
DSCF6719_pomnik_swietokrzyskich_lesnikow.jpg
  Izba Pami?ci ZM Mesko


„Dzie? dobry, nazywam si? Karolina Sasi?ska, jestem uczennic? Gimnazjum nr 1 w Skar?ysku-Kamiennej. Histori? interesuj? si? od lat, szczególnie t?, która dotyczy naszej ojczyzny, a wi?c tak?e i Skar?yska-Kamiennej. Dzi? chc? pa?stwu opowiedzie? o Izbie Pami?ci Zak?adów Metalowych - pomys? by opisa? co? zwi?zanego z Mesko, wzi?? si? z faktu, i? wielu cz?onków mojej rodziny pracowa?o w?a?nie tam. Do dzi? pracuje tam mój dziadek. Dok?adny temat pracy podsun?? mi mój nauczyciel historii, mówi?c: jaka szkoda, ?e dawna muzeum przesta?o istnie?. Pragn? podzi?kowa? wszystkim zaanga?owanym osobom za pomoc przy projekcie. Szczególnie dzi?kuj? panu Sztompke i pani Dul?bie z dzia?u marketingu Bumar Amunicja S.A za mo?liwo?? zwiedzenia Izby Pami?ci oraz udost?pnienie materia?ów archiwalnych.

Zanim przejd? do tekstu swojego wyst?pienia chcia?abym poprosi? pa?stwa o uwa?ne obserwowanie prezentowanych zdj??.

Wiadome jest dla mieszka?ców Skar?yska-Kamiennej, i? powstanie miasta nierozerwalnie zwi?zane by?o z fabryk? amunicji, nazywan? powszechnie Mesko. Jednak niewiele osób wie o jej dziejach - a skrywaj? one niejedn? tajemnic?. Co wytwarzano, gdy w Polsce rz?dy sprawowali komuni?ci i wszystko by?o utajnione? Jakie zdarzenia z czasów drugiej wojny ?wiatowej chowaj? si? w dokumentach fabryki? Cz??? tej historii mo?na zobaczy? na w?asne oczy, w Izbie Pami?ci Zak?adów Metalowych Mesko.

Niestety dawne miejsce, które zajmowa?o to muzeum, a by? to du?y, pi?kny i historyczny budynek zak?adów nr 3, zosta?o oddane miastu i zapomniane, przez lata po prostu niszczej?c. W dwudziestoleciu mi?dzywojennym spe?nia? on rol? biurowo-mieszkaln?. Muzeum powsta?o tam dopiero we wczesnych latach osiemdziesi?tych. Nie do porównania jest jednak obecne muzeum z poprzednim. Budynek by? pi?trowy, posiada? nawet ciemni? i sal? widowiskow?, gdzie odbywa?y si? ró?ne prezentacje i spotkania. Na parterze znajdowa?y si? pomieszczenia przeznaczone pami?ci klubu wio?larskiego KW Rejów i klubu pi?karskiego Granat. Na pi?trze za? by?y historyczne sale, u?o?one chronologicznie. Prócz sal z maszynami, czy tymi z czysto historycznymi gablotami, znajdowa?y si? te? tzw. sale socjalne, specjalnie zostawione dla zdj??, artyku?ów czy ksi?g. Równie?, jak na tamte czasy przysta?o, znalaz?y si? sale m.in Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Dopiero na osiemdziesi?ciolecie istnienia fabryki postanowiono za?o?y? now? Izb? Pami?ci - by?o to w 2004 roku.

Nowe muzeum to zaledwie jedna sala znajduj?ca si? w g?ównym budynku przy ul. Legionów, jednak dzi?ki ludziom opiekuj?cym si? Izb?, jest to wr?cz miejsce niezwyk?e. Przestronne, jasne, w kolorach mi?ych dla oka, w dodatku dok?adnie rozplanowane tak, by obchodz?c pomieszczenie mo?na by?o pozna? histori? zak?adów, a po cz??ci i Skar?yska. W sali g?ównej, zaraz przy wej?ciu s? wydzielone jeszcze dwa mniejsze pomieszczenia, w których jest miejsce po?wi?cone spó?kom (kiedy? cz??ciom zak?adu): MeskoRol i MeskoAGD. Izba pami?ci zosta?a stworzona na zasadzie przenoszenia eksponatów ze swojej dawnej siedziby - w sali wisz? nawet oryginalne lampy uratowane przed zniszczeniem. Jest równie? k?cik po?wi?cony genera?owi Sikorskiemu.


Trzeba przyzna?, ?e Izba przyci?ga?a ludzi z ró?nych stron ?wiata o czym ?wiadczy? mo?e ksi?ga pami?tkowa - najcz??ciej byli to ludzie w jaki? sposób zwi?zani z zak?adami, szukaj?cy przesz?o?ci; w jakich warunkach pracowali ich rodzice czy te? dziadkowie, b?d? co wytwarzali. Jest ona umieszczona przy wyj?ciu z muzeum. Z sufitu zwisaj? tablice z kolejnymi nazwami, które przyjmowa?a firma.

Ju? na pierwszy rzut oka wida? na ?cianach zdj?cia w odcieniach sepii - przedstawiaj? one nie tylko histori? zak?adu, ale równie? ?ycie miasta i ludzi.
Przechodz?c sal? dooko?a mo?na ogl?da? schowane w szklanych gablotach pami?tki. S? to g?ównie wyroby fabryki na przestrzeni lat, lecz równie? ró?nego rodzaju dokumenty.
Cz??? z nich by?a od lat w zasobach zak?adów, za? inne zosta?y przyniesione przez mieszka?ców miasta.
Jako, ?e sal? mo?na podzieli? na pewne cz??ci, ja równie? pozwol? sobie to zrobi?.1. Dwudziestolecie mi?dzywojenne.


Jest to czas podj?cia decyzji o za?o?eniu fabryki. Mesko posiada dokumenty z tamtych czasów potwierdzaj?ce m.in. zakup ziemi, czy pozwolenie na kupno broni. Mo?emy zobaczy? pieni?dze z tamtego okresu, dowód osobisty, legitymacj? s?u?bow?, czy kalendarz informacyjno-techniczny.
Na ?cianie wisi zdj?cie pierwszego dyrektora naczelnego firmy Leonarda ?abudzia, ?adnie oprawiony pami?tkowy wpis prezydenta RP Ignacego Mo?cickiego oraz list jugos?owia?skiego oficera.
Ostatnimi czasy w r?ce osób opiekuj?cych si? izb? trafi?a tablica, przedstawiaj?ca pracowników wydzia?u mechanicznego i narz?dziowni Pa?stwowej Fabryki Amunicji.

W monografii Zak?adów Metalowych napisane jest: (...)Zacz??a si? hossa na wyroby skar?yskiej fabryki, czego dowodem by? wzrost eksportu w latach 1936-39. Te sukcesy powodowa?y, ?e Polska w owym czasie sta?a si? czwartym po USA, Anglii i Francji producentem amunicji na ?wiecie. To zas?uga PFA. S?owa te powinny u?wiadomi? nam, jak wa?na by?a ta fabryka w tamtych latach. Dodam jeszcze, ?e najwa?niejsze jej chwile wypisane s? w kalendarium, umieszczonym na du?ej tablicy w?a?nie w pierwszej cz??ci Izby Pami?ci.2. Wojna i okupacja


W czasach drugiej wojny ?wiatowej PFA zosta?a przej?ta przez niemieck? firm? Hasag. Dla mieszka?ców Skar?yska, tak samo jak i ca?ej Polski, nasta?y trudne chwile. Przyzak?adowy obóz pracy cieszy? si? wyj?tkowo z?? opini?. W Izbie Pami?ci jest umieszczona oryginalna tablica z tamtego okresu.

W gablotach umieszczone s? ró?ne og?oszenia do pracowników, ich dokumenty, czy te? ?rodki p?atnicze tamtych lat.Jednymi z ciekawszych dokumentów s? te dotycz?ce kartek na jedzenie, piwo lub pisemna obietnica pó? litra wódki za dobr? prac?. Na kolejnych zdj?ciach wida? kart? rozpoznania, znak indentyfikacyjny robotnika narodowo?ci ?ydowskiej, b?d? metalowe identyfikatory wydawane pracownikom. Na jednej z gablot ustawiony jest (10) ogrzewacz, a w niej samej mo?emy zobaczy? naboje i ?uski wykonywane w latach wojny przez zak?ady. Zdj?ciami, które przykuwaj? uwag? na d?u?ej s? te pokazuj?ce moment aresztowania(11), oraz przedstawiaj?ce napisy na murach wi?ziennych, pozostawione przez pracowników Hasagu. Kolejne przedstawiaj? ?ycie tutejszych ludzi pod Niemieck? okupacj? (11,5).
Doda? musz?, i? chlub? tamtych czasów byli niew?tpliwie mieszka?cy Skar?yska, którzy nie chcieli podda? si? niemieckiemu okupantowi i produkowa? dla niego broni. Przytocz? tu kolejny fragment monografii, która potwierdza moje s?owa: (...)Wówczas zabra? g?os in?ynier Milke i zapyta?, czy podj?cie pracy jest przymusowe. Kiedy dyrektor Dalsky stanowczo zaprzeczy?, Milke powiedzia?: panie dyrektorze, jako cz?owiek mówi?cy o honorze i obowi?zku wobec fabryki zrozumie pan zapewne, ?e jako oficer Wojska Polskiego ze wzgl?du na honor i obowi?zek wobec ojczyzny pracy podj?? nie mog? i moja obecno?? na tym spotkaniu jest zb?dna. Po tych s?owach opu?ci? ostentacyjnie zebranie.(...) Za przyk?adem in?. Milke wyszli jeszcze z sali in?. Dr??kiewicz i prawdopodobnie dwóch innych pracowników technicznych. Z ca?ej zwo?anej wówczas grupy oko?o po?owa nie podj??a pracy.

Jak ju? wspomina?am, w Izbie Pami?ci jest równie? k?cik po?wi?cony W?adys?awowi Sikorskiemu. Stoi tam nawet ma?a replika pomnika genera?owa, który w pe?nej okaza?o?ci mo?na zobaczy? przed urz?dem miejskim (12). Nad ni? powieszone s? zdj?cia dwóch miejsc pami?ci po?wi?conych zabitym przez Niemców pracownikom oraz mieszka?com miasta (12’). W gablocie widzimy jeszcze oryginaln? klepsydr? W?adys?awa Sikorskiego (12,5). Wraz z innymi zdj?ciami genera?a, jest równie? zdj?cie bombowca Liberatora, w którym zgin?? Naczelny Dowódca Polskich Si? Zbrojnych w 1943 roku (12,7).3. Czasy PRL’u


Niew?tpliwie jest to najd?u?szy fragment tak w dziejach fabryki, jak i miasta. Nie trzeba d?ugo my?le?, by wiedzie?, i? ZM by?y spraw? nadrz?dn?, a miasto sta?o si? jego zapleczem socjalnym. Na zdj?ciach wida? (13) nowo wybudowane osiedle Milica, b?d?ce chlub? Skar?yska. Mia?o ono w ko?cu ca?y kompleks handlowy, przychodni? zdrowia, przedszkola i inne elementy typowe dla nowoczesnych miast (13’). To w tamtym okresie powsta?o Miejskie Centrum Kultury.
Jedn? z ciekawszych rzeczy robionych przez Mesko by? rower ,,Turysta“, którym zainteresowa?y si? nawet Stany Zjednoczone (14). Zak?ady produkowa?y tak?e wiele innych rzeczy, np.: oprawy o?wietleniowe, kuchenki, roboty kuchenne, czy maszyny do liczenia (15) - przedmioty te s? ustawione w dwóch mniejszych pomieszczeniach po?wi?conych spó?kom MeskoAGD i MeskoRol. Archiwalne zdj?cia przedstawiaj? proces produkcji (15,5). Poza tym w Skar?ysku wytwarzano cz??ci do motocykli, r?czne otwieracze do konserw, kurki gazowe, ?o?yska górnicze i wiele ró?nych innych artyku?ów (16). Jednak?e podstaw? produkcji fabryki w tamtym okresie by?a amunicja ró?nego kalibru. Wprowadzenie nowych procesów technologicznych spowodowa?o wzrost wydajno?ci i skrócenie procesu technologicznego (16’).
Archiwum zak?adów zawiera nieprzebran? ilo?? zdj??, które ukazuj? ?ycie Skar?yszczan w tamtych latach. Mamy na nich m.in. pochody pierwszomajowe i obchody innych uroczysto?ci (17). Wi?kszo?? mieszka?ców miasta z pewno?ci? pami?ta czo?g stoj?cy kiedy? przy skrzy?owaniu ulic Legionów i Niepodleg?o?ci, na prezentacji mo?na dojrze? zdj?cie upami?tniaj?ce wjazd owej maszyny na piedesta? - innym z ciekawych zdj?? jest protest przeciwko ,,nowej ludobójczej broni“ (17’).4. Lata wspó?czesne


Zmiany w Polsce zaistnia?e od roku 1990 zahamowa?y popyt na produkty Mesko - zreszt?, jak zapewne ka?dy wie, te problemy przechodzi?y niemal wszystkie przedsi?biorstwa pa?stwowe. Jest to czas gruntownych zmian w firmie. Utworzone zosta?y spó?ki-córki zale?ne od Mesko: ,,Mesko-oprawy“, ,,MeskoRol“, ,,MeskoAGD“, ,,Mesko-us?ugi“ i ,,Mesko-Net“. ZM produkuj? amunicj? ró?nych rodzajów (1Cool, granaty mo?dzierzowe, przeciwpancerne pociski kierowane, czy sp?onki zapalaj?ce - czyli to, z czym fabryka kojarzy si? od lat. Za przeno?ny przeciwlotniczy zestaw rakietowy GROM, Mesko otrzyma?o nagrod? Defender (18,5). Lecz w dalszym ci?gu powstaj? tu te? kosiarki (19).
W 2009 roku zak?ady zosta?y odwiedzone przez ówczesnego prezydenta Lecha Kaczy?skiego - na ?cianie Izby widnieje zdj?cie upami?tniaj?ce to wydarzenie, oraz pami?tkowy podpis (20).
Co przynios? kolejne lata i co znajdzie si? w Izbie Pami?ci – nie wiadomo. Mo?na mie? jednak nadziej?, i? zak?ady nadal b?d? mog?y szczyci? si? swoimi wyrobami oraz rozs?awia? nasze miasto.

Karolina Sasi?ska

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2012-10-30 (5334 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.10 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !