Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

Skar?yski Wortal Turystyczny: Forums

Skar?yski Wortal Turystyczny :: Zobacz temat - Kopalnie rud ?elaza na Ple?niówce.

 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 
Kopalnie rud ?elaza na Ple?niówce.

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Skar?yski Wortal Turystyczny Strona Główna -> Historia
Poprzedni temat :: Następny temat  
Autor Wiadomość
heodes
Niedorzecznik prasowy


Dołączył: Jan 30, 2006
Posty: 217

PostWysłany: Sro Sty 13, 2016 7:40 pm    Temat postu: Kopalnie rud ?elaza na Ple?niówce. Odpowiedz z cytatem

Od czasów rzymskich, a? do pocz?tków XX wieku, rejony po?o?one nad rzek? Kamienn? by?y o?rodkiem wydobywania i przetwarzania rud ?elaza. Odbywa?a si? tutaj dzia?alno?? wielkich pieców, hut ?elaza, walcowni i ku?ni. Materia?u do wytopu ?elaza dostarcza?y liczne kopalnie dzia?aj?ce na tym terenie. Jedn? z takich kopal? by?o pole górnicze u podnó?a góry Ple?niówka.


Szczyt Ple?niówki z betonowymi blokami gdzie do lat 80-tych XX wieku znajdowa?a si? przeciwpo?arowa wie?a obserwacyjna.

W tutejszym lesie mo?na znale?? dziesi?tki tzw. do?ów rudnych ( z których rud? wybierano do niewielkiej g??boko?ci), ale równie? wi?ksze zag??bienia po szybach kopalni g??binowych.


Lokalizacja do?ów rudnych u podnó?a Ple?niówki.

W lipcu 1811 roku w Suchedniowie i okolicach przebywa? Julian Ursyn Niemcewicz, który dokona? opisu fabryk na tym terenie.

"Fabryki narodowe ?elazne suchedniowskie bior? rud? do wielkich dwóch pieców parszewskiego i mostkowskiego z gór pod nazwiskiem: Granica, Jamne, M?odzawa, Laski, D?brów, Piekliska, Ple?niówka, Roknina, ?arnowa Góra. W górach tych ruda znajduje si? tylko gniazdziasta; niekiedy karnie ró?nej wielko?ci po?o?enia swego ci?gn? si? na s??ni dziesi?? do pi?tnastu, maj?c grubo?? ?y?y rozmait?; najgrubsza jednak w górze M?odzawce, bo w niej trafia si? grubo?? dwu?okciowa; w innych za? ma ?wier? ?okcia lub cokolwiek wi?cej. W ci?gu swoim ginie, padaj?c na dó? lub wybiegaj?c do góry. W górach wszystkich ruda p?askorowata nie znajduje si?; drobne rudy maj? nazwisko tatarkowatych. W?asno?? rudy w górach: w M?odzawie, Jamnem, Piekliskach i Ple?niowce, jest ostra i sucha, dla tego z niej wyrobione ?elazo mia?oby kruch w sobie. Do lania za? naczy? ró?nych, ammunicyj wojskowych, jest bardzo zdatna, bo ma dosy? flejsztyków w sobie."

?ab?cki Hieronim Hilary w 1841r. w ksi??ce „Górnictwo w Polsce : opis kopalnictwa i hutnictwa polskiego pod wzgl?dem technicznym, historyczno-statystycznym i prawnym. T. 1” tak pisa? o kopalniach na Ple?niówce:

"Kopalnia Pawe?, za kolonj? Piaski pod Parszowem, w trzech warstwach za sob? id?cych , z których jedna na górze Ple?niówce o 1/4 mili od Parszowa, druga o 1/8 mili ztamt?d w D?browie, trzecia za? pod Wielk? Wsi?. Kierunek warstw jest od zachodu ku wschodowi, upad 15° ku pó?nocy. Na wychodni tych warstw, s? dawne zroby. Ruda ilasta brunatno-czerwona, grubo?ci warstwy 8 do 10", nad ni? jest i?, a nad i?em piasek. Pod Ple?niówk? budowa warstwy w g??boko?ci 10 do 13 ?atrów, ko?o D?browy 2 do 3 ?atr. w Wielkiej Wsi za? 6 do 7 ?atr. Do r. 1833 tylko na dawnych zrobach rud? kopa?o 14 górników pod dozorem 1-go sztygara i od r. 1816 wydobyto do 60,000 kibli, lecz po zaprowadzeniu regularnej odbudowy w r. 1835, pracuje w niej sztygar, górników 3o, wozaków 10, ci?gaczy 10, pomocników 5, i ma dawa? równie do 10,000 kibli hutniczych. W r. 184o ukopano tylko 7,700 kibli."

*?atr (od niem. Lachter lub Klachter) – dawna miara górnicza równa 2,016 m.
*Kibel (z niem. Kübel) – dawna jednostka obj?to?ci u?ywana w Polsce w górnictwie i hutnictwie (kibel górniczy lub hutniczy). Jeden kibel mie?ci? w sobie 35 garncy lub 5,596 stóp sze?ciennych (0,14 m3).

Przegl?d górniczo-hutniczy czasopismo, po?wi?cone sprawom przemys?u górniczego i hutniczego. NO 6 (259). D?browa Górnicza w czerwcu roku 1920-go.Tom XII. Rudy ?elazne w b. Królestwie Polskiem.
"Najobszerniejszy z opisanych teren rud ?elaznych, zwi?zanych z formacj? kajprow? i retyck?, zajmuj?cy oko?o 1600 km2, przylega do ci?gu rud pstrego piaskowca od pó?nocnego wschodu. Zachodni? granic? tego ci?gu stanowi linja Skórnice, Falków, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Bia?aczów; granica pó?nocna przechodzi poni?ej Opoczna, sk?d skr?ca ku po?udniowemu wschodowi, biegn?c wzd?u? wychodni jury przez Przysuch? i Szyd?owiec do Ostrowca. Wyst?puj? tu przewa?nie rudy syderytowe, limonity rzadziej. Jedno ze z?ó? ?elaziaka brunatnego, ci?gn?ce si? od Parszowa i Majkowa do Bzina, le?y bezpo?rednio na pó?nocnem pa?mie wapienia muszlowego, wype?nia wszystkie rozpadliny i nierówno?ci jego powierzchni i jest pokryte bia?ym piaskiem i pstr? glin?. Drugie podobne z?o?e limonitu gliniastego, maj?ce I2 m. grubo?ci, znane jest pod nazw? Wielkie Rudniki; podobne z?o?e znajduje si? tak?e ko?o Bli?yna.
G?ówn? mas? tych z?ó? stanowi zawsze ?ó?ta i pstra glina, w której le?? wielkie nieforemne lub kuliste nerwy rudy ?elaznej; rzadziej tworz? te rudy ci?g?e pok?ady, które jednak s? zawsze bardzo zmienne i miejscami zw??aj? si? a nawet zupe?nie znikaj?, miejscami za? nabrzmiewaj? do znacznej grubo?ci. ?rednia grubo?? tych pok?adów rud nie przewy?sza 16 cali, pomimo ?e ca?e z?o?e wraz z glin? dosi?ga 2 — 3 m grubo?ci. Zwyczajny zbity i skorupowy cz?sto nieco porowaty ?elaziak brunatny stanowi tu najpospolitsz? rud?, która wewn?trz nerek w pustych przestrzeniach wyst?puje w’ postaci doskona?ego naciekowego ?elaziaka bru¬natnego. Razem z ostatnio wymienionemi rudami wyst?puje pod Parszowem i Majkowem jeszcze inna gdzie indziej bardzo rzadka odmiana; ma ona barw? ?ó?tawo brunatn?, jest zbita, niekiedy nerkowa, od?am ma nierówny i matowy a budow? cienko-krzywo-skorupow?; powierzchnie szczelin pokryte s? czarnym tlenkiem manganowym.
Z ?elaziakiem brunatnym znajduje si? tak?e zro?ni?ty zbity ?elaziak czerwony, przechodz?cy w gliniasty, który albo bywa przero?ni?ty niewielk? ilo?ci? delikatnych kryszta?ów promienistej szarej rudy manganowej, albo te? tak ?ci?le jest zmieszany z czarnym tlenkiem manganowym, i? ca?a masa nabiera barwy niebieskawo-czarnej i ma prze?om ziemisty. Takie zawieraj?ce mangan ?elaziaki czerwone stanowi? doskona?? rud?, s? bardzo ?atwo topliwe i daj? 35% - 40% ?elaza. Znajduj? si? one w okr?gach Rokicina, Ple?niówki i D?brówka ko?o Parszowa. Po?ród nich wydzielaj? si? niekiedy masy nerkowe, w których pod pow?ok? gliniastego lub brunatnego ?elaziaka czerwonego znajduje si? bia?a glina marglowa, wype?niona okr?g?emi wielko?ci prosa ziarnami brunatno-czerwonego ?elaziaka gliniastego."
?ród?o: Rozbiory chemiczne rud ?elaznych ze z?ó? ?rodkowo polskich.
"Przegl?d górniczo-hutniczy czasopismo, po?wi?cone sprawom przemys?u górniczego i hutniczego. NO 6 (259). D?browa Górnicza w czerwcu roku 1920-go.Tom XII. Rudy ?elazne w b. Królestwie Polskiem."?lady po kopalniach g??binowych widoczne do dzi? to tzw. warpy czyli zwa?y p?onej ziemi i ska?y usypane dooko?a wej?cia do szybu. Wylot szybu, po wyeksploatowaniu by? zabezpieczany poprzez czopowanie czyli u?o?enie belek i ich zasypanie. Wchodzenie do ?rodka warpy jest niebezpieczne. W zag??bieniach tych cz?sto stagnuje woda.


Warpy u podnó?a Ple?niówki.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Skar?yski Wortal Turystyczny Strona Główna -> Historia Wszystkie czasy w strefie
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Emerald Theme by Lorkan Themes

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.06 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !