Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

Bgalaz.jpg
  
mapa_szlak_zielony_koscielne.jpg
  
janowiec2007_0819(070)_prom_cennik_km.jpg
  
DSCF3166_biegacz_km+.jpg
  
DSCF8962_km.jpg
  
DSCF8493_dab.jpg
  
DSCF5626_paprocie.JPG
  
i.jpg
  
DSCF3366_wietek gorczycznik_km.jpg
  
DSCF6058_roch.png
  
piachy_czyzyk2_0899_km.jpg
  
10_miedzianka.jpg
  
06. Bukowa Góra.jpg
  
janowiec2007_0819(018)_dzidziniec.jpg
  
jasknia_wejscie1.JPG
  
strumien2007_0414(001)_leg.jpg
  
DSCF1867~0.JPG
  
DSCF7373_baba_jaga.jpg
  
krzyztopor_2007_0812(022)(030)_pion_km.jpg
  
DSCF2757.JPG
  
DSCF1549-2.JPG
  
DSCF9410_zrodlo.jpg
  
IMG_6131_y.JPG
  
kamien_kmm.jpg
  
DSCF6852.JPG
  Ostatnio na Forum

Tematy postów  Odp   Autor   Nowe posty 
 Tajemnicze ?lady na Ple?niówce. 0 heodes   01/15/2016 at 11:53 
heodes Nowe posty
 Kopalnie rud ?elaza na Ple?niówce. 0 heodes   01/13/2016 at 20:40 
heodes Nowe posty
 Ptaki zim?. 0 heodes   01/12/2016 at 22:35 
heodes Nowe posty
 Odpluskwianie. 2 heodes   01/12/2016 at 21:31 
heodes Nowe posty
 V Sp?yw Aleksandryjski rzek? Kamienn? 0 Jagmin   08/27/2015 at 21:48 
Jagmin Nowe posty

  VI Sp?yw Aleksandryjski Kamienn?
Imprezy, rajdy, spotkania
Trasa

Skar?ysko - W?chock
start – Skar?ysko–Kamienna, ul. Pi?kna
meta – W?chock, przysta? na zalewie
dystans – ok.13,5 km
Mo?liwe, ?e z uwagi na niskie stany wód lub preferencje uczestników wybierzemy inn? tras?. Jednak, o ile to mo?liwe, chcemy p?yn?? Kamienn? – tak nakazuje tradycja Sp?ywów Aleksandryjskich.
Wysłany przez master dnia 22-05-2015 o godz. 10:44:10 (2012 odsłon)

(Czytaj więcej... | 3733 bajtów więcej | Wynik: 1)

  Roztrzygni?cie kunkursu
Polskie Towarzystwo Historyczne
Konkurs Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddzia? w Skar?ysku-Kamiennej zwi?zany z 90. rocznic? nadania praw miejskich Kamiennej rozstrzygni?ty!

Skar?ysko-Kamienna wczoraj i dzi?.
Historia mojej ulicy


Komisja konkursowa w sk?adzie: przewodnicz?cy dr Tadeusz Wojewoda oraz cz?onkowie: Anna Radzimirska-Lange, Ilona Mrówka i Krzysztof Zeme?a oceni?a prace dostarczone do siedziby Towarzystwa spe?niaj?ce kryteria opisane w regulaminie konkursu i postanowi?a nagrodzi?:

Piotra K?p? – I miejsce w kategorii praca fotograficzna (historia OSP w Skar?ysku Ko?cielnym),

Aleksandr? Wik?o – I miejsce w kategorii prezentacja multimedialna (historia MKS),

Marik? Kawalec – wyró?nienie w kategorii praca pisemna (historia ulicy Struga).

Poza konkursem wyró?niono prac? p. Barbary Pi?tek (historia obecnej ulicy Paryskiej).

Uroczyste wr?czenie nagród odb?dzie si? 25 pa?dziernika w trakcie sesji popularnonaukowej PTH w MCK. Organizatorzy dzi?kuj? uczestnikom za liczne i ciekawe prace, i maj? nadziej?, ?e konkurs pos?u?y? propagowaniu wiedzy o historii Skar?yska-Kamiennej. Nagrodzone i wyró?nione prace zostan? opublikowane na skar?yskich portalach internetowych.

PS. Osoby nagrodzone i wyró?nione zostan? zawiadomione o terminie i miejscu wr?czenia nagród na 14 dni przed jego uroczystym podsumowaniem.

Protokó? komisji - do pobrania
Wysłany przez Master dnia 10-07-2013 o godz. 07:27:49 (2489 odsłon)

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Terminarz rajdów i wycieczek PTTK na Czerwiec 2013
PTTK
Nowy terminarz rajdów i wycieczek PTTK w Skar?ysku-Kamiennej na miesi?c czerwiec 2013 roku.


Terminarz do pobrania
Wysłany przez Master dnia 28-05-2013 o godz. 12:20:55 (2437 odsłon)

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  XIV Rajd Lizakowy
PTTK
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Oddzia? miejski w Skar?ysku-Kamiennej

Zaprasza na:

XIV Rajd Lizakowy

który odb?dzie si? 8 czerwca 2013r.


Regulamin Rajdu do pobrania
Wysłany przez Master dnia 23-05-2013 o godz. 07:29:04 (2436 odsłon)

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Terminarz rajdów i wycieczek PTTK na Maj 2013
PTTK
Nowy terminarz rajdów i wycieczek PTTK w Skar?ysku-Kamiennej na miesi?c maj 2013 roku.


Terminarz do pobrania
Wysłany przez Master dnia 29-04-2013 o godz. 07:57:47 (2525 odsłon)

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Terminarz rajdów i wycieczek PTTK na Kwiecie? 2013
PTTK
Nowy terminarz rajdów i wycieczek PTTK w Skar?ysku-Kamiennej na miesi?c kwiecie? 2013 roku.


Terminarz do pobrania
Wysłany przez Master dnia 04-04-2013 o godz. 08:21:29 (2512 odsłon)

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  XIII Rajd Wiosenny
PTTK
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Oddzia? miejski w Skar?ysku-Kamiennej

Zaprasza na:

XIII Rajd Wiosenny

który odb?dzie si? 23 Marca 2013r.


Regulamin Rajdu do pobrania
Wysłany przez Master dnia 12-03-2013 o godz. 12:05:12 (2477 odsłon)

(Czytaj więcej... | Wynik: 1)

  Terminarz rajdów i wycieczek PTTK na Marzec 2013
PTTK
Nowy terminarz rajdów i wycieczek PTTK w Skar?ysku-Kamiennej na miesi?c marzec 2013 roku.


Terminarz do pobrania
Wysłany przez Master dnia 28-02-2013 o godz. 07:23:56 (2640 odsłon)

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Konkurs historyczny
Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddzia? Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skar?ysku-Kamiennej

og?asza

konkurs historyczny

Skar?ysko-Kamienna wczoraj i dzi?. Historia mojej ulicy

dla uczniów szkó?/placówek wychowawczych wszystkich etapów edukacyjnychRegulamin konkursu do pobrania
Wysłany przez Master dnia 12-02-2013 o godz. 09:06:41 (2668 odsłon)

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Terminarz rajdów i wycieczek PTTK na Luty 2013
PTTK
Nowy terminarz rajdów i wycieczek PTTK w Skar?ysku-Kamiennej na miesi?c luty 2013 roku.


Terminarz do pobrania
Wysłany przez Master dnia 31-01-2013 o godz. 07:01:20 (2584 odsłon)

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

   Co nowego na stronie?
 Monografia miasta
 Miniatury historyczne 1/2012
 Izba Pami?ci ZM Mesko
 Rocznik PTH 3/2012
 Rocznik PTH 2/2011
 Rocznik PTH 2010
 M?ody Obywatel
 Wizyta studyjna w Gminie Bli?yn

   PTTK Oddzia? Miejski Skar?ysko
 Ostojów - J?drów - Berezów - Suchedniów - Rejów
 Rejów - Bór - Bia?a Góra - Bernatka
 ?y?wy – Nowy M?yn – Stary M?yn – W?chock

   U?ytkownicy
Witaj Anonymous


Pseudonim

Hasło

 

Członkostwo

 · Nowe dzisiaj

0

 · Nowe wczoraj

0

 · Wszystkie

326


Ostatni 3 Użytkowników
 01:Sep 01, 2013andy
 02:Aug 02, 2013napenk
 03:May 10, 2013marceg

Na stronie

 Go¶ci (100%)

134

 01: 54.36.148.XXX  02: 54.36.148.XXX  03: 54.36.148.XXX  04: 54.36.148.XX  05: 54.36.148.XXX  06: 54.36.149.XX  07: 54.36.148.XXX  08: 54.36.148.XXX  09: 54.36.149.XX  10: 54.36.149.XX  11: 54.36.148.XX  12: 54.36.148.XXX  13: 54.36.149.XX  14: 54.36.149.XX  15: 54.36.148.XXX  16: 3.235.182.XXX  17: 54.36.148.XXX  18: 54.36.148.X  19: 54.36.148.XX  20: 54.36.148.XXX  21: 185.191.171.X  22: 185.191.171.XX  23: 185.191.171.XX  24: 85.208.96.XXX  25: 85.208.96.XXX  26: 54.36.148.XXX  27: 54.36.149.XX  28: 185.191.171.X  29: 54.36.149.XX  30: 54.36.149.XX  31: 54.36.148.XXX  32: 85.208.96.XXX  33: 40.77.167.XXX  34: 54.36.148.XXX  35: 54.36.148.XXX  36: 85.208.96.XXX  37: 54.36.149.XX  38: 54.36.148.XXX  39: 54.36.148.XX  40: 54.36.149.XX  41: 54.36.149.XX  42: 54.36.148.XXX  43: 54.36.149.XX  44: 54.36.148.XXX  45: 54.36.148.XXX  46: 54.36.149.XX  47: 54.36.149.XX  48: 185.191.171.XX  49: 54.36.148.XX  50: 54.36.149.XX  51: 54.36.149.XXX  52: 54.36.148.XXX  53: 47.128.33.XX  54: 54.36.149.XX  55: 54.36.148.XX  56: 185.191.171.XX  57: 185.191.171.X  58: 54.36.148.XXX  59: 157.90.129.XXX  60: 54.36.149.XX  61: 185.191.171.X  62: 54.36.149.XX  63: 54.36.149.XX  64: 54.36.149.XX  65: 54.36.148.XX  66: 54.36.148.XX  67: 54.36.148.XXX  68: 54.36.149.XX  69: 54.36.148.XXX  70: 54.36.148.XXX  71: 54.36.148.XXX  72: 54.36.148.XXX  73: 162.55.83.XX  74: 85.208.96.XXX  75: 54.36.148.XXX  76: 54.36.148.XX  77: 54.36.148.XXX  78: 185.191.171.XX  79: 54.36.148.XX  80: 47.128.49.XXX  81: 54.36.148.XXX  82: 207.46.13.XXX  83: 54.36.148.XXX  84: 54.36.148.XXX  85: 85.208.96.XXX  86: 54.36.149.XXX  87: 54.36.148.XXX  88: 54.36.149.XXX  89: 54.36.148.XXX  90: 54.36.149.X  91: 54.36.148.XX  92: 54.36.148.XX  93: 54.36.148.XX  94: 54.36.148.XX  95: 54.36.148.XXX  96: 54.36.149.X  97: 54.36.149.XX  98: 54.36.148.XXX  99: 216.244.66.XXX  100: 54.36.148.XXX  101: 54.36.149.X  102: 54.36.148.XXX  103: 54.36.148.XXX  104: 54.36.148.XXX  105: 54.36.148.XX  106: 54.36.148.X  107: 54.36.148.XXX  108: 54.36.149.XX  109: 54.36.148.XXX  110: 54.36.149.X  111: 54.36.148.XXX  112: 54.36.148.XX  113: 54.36.149.XX  114: 54.36.149.XX  115: 54.36.148.XXX  116: 54.36.148.XXX  117: 54.36.149.XX  118: 54.36.148.XX  119: 54.36.149.XX  120: 54.36.148.XXX  121: 54.36.148.XX  122: 54.36.148.XX  123: 54.36.149.XX  124: 54.36.149.XX  125: 54.36.148.XXX  126: 54.36.149.XX  127: 54.36.148.XXX  128: 54.36.148.XX  129: 54.36.149.XX  130: 54.36.148.XXX  131: 54.36.148.XXX  132: 54.36.148.XX  133: 54.36.149.XX  134: 54.36.148.XXX

 Użytkowników (0%)

0

 Razem online

134   Polecamy

Marek Poznański

Świętokrzyskie. Jakie cudne
   Najbli?sze imprezyMasz informację o imprezie na która warto się wybrać ....Napisz do nas ...

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.15 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !