Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

przeplatka_aurinia_synapsis_km.jpg
  
DSCF7448_przewal2.jpg
  
pola5.jpg
  
DSCF7687_klasztor.JPG
  
Img_6285.jpg
  
DSCF1230_wielka_jodla.jpg
  
DSCF5689_neptis_rivularis.JPG
  
Klasztor w W?chocku_1682.JPG
  
DSCF6576.JPG
  
DSCF5494_melitaea_athalia_km.jpg
  
bl 017-800.jpg
  
Img_4890.jpg
  
DSCF6924_park.JPG
  
Przebisnieg_kmmi.jpg
  
bodzentyn_macewy2_1998.jpg
  
DSCF3166_biegacz_km+.jpg
  
IMG_81981.JPG
  
HDR_podpora_km.jpg
  
czapla0010.jpg
  
IMG_0533.JPG
  
strumien2007_0414(001)_leg.jpg
  
klonow_2007_12_29_1426_krol01_km.jpg
  
11.jpg
  
DSCF5454_torfowisko_ambona1~0.jpg
  
Kaplica ?w. Rocha1706.jpg
  Brody I??eckie

Zalew w Brodach I??eckich zosta? zbudowany na rzece Kamiennej dla potrzeb walcowni i pudlingarni (zak?ad, w którym przerabiano surówk? na ?elazo kowalne w piecach p?omieniowych) w Brodach w XIX wieku. Z tamtych czasów pozosta? przelew wodny wybudowany w 1840 roku, b?d?cy do dzi? wizytówk? Gminy Brody. Wizytówk? uznan? za tyle wa?n?, ?e zosta?a umieszczona w herbie gminy.
Obecnie do spi?trzenia wód Kamiennej s?u?y ziemna zapora z czterokomorowym jazem zbudowanym w 1964 w zast?pstwie opisanego powy?ej. Zalew spe?nia obecnie nie tylko funkcj? retencyjn?, turystyczn?, ale i energetyczn?. W przyczó?kach jazu zainstalowano dwie turbiny wodne o mocy 48 i 55 kWh. Te i inne ciekawe informacje mo?na odszuka? na www.brody.info.plRó?ne ?ród?a podaj? sprzeczne dane na temat powierzchni zalewu. Najbardziej wiarygodne dane to 261 hektarów powierzchni, oko?o 7,5 miliona metrów sze?ciennych spi?trzonej wody i oko?o 4 km d?ugo?ci. Nie da si? ukry?, ?e zalew jest du?y. Jest jednak pewne ale… Praktycznie co roku, w czasie ciep?ych miesi?cy, woda w zalewie przybiera zielony kolor. Zakwity wody s? tak du?e, ?e glony przegonione przez fale do brzegu zmieniaj? j? w co? na podobie?stwo zielonej farby olejnej. Próba doczyszczenia sprz?tu w?dkarskiego mo?e wtedy doprowadzi? do szewskiej pasji. O prawdopodobnych przyczynach zakwitów poczyta? mo?na w w?dkarskim portalu Rybie Oko. Zainteresowanym podaje link do artyku?u

Zalew w Brodach jest jednym z najwi?kszych w naszym regionie i co za tym idzie jednym z najbardziej popularnych w?ród w?dkarskiej braci. Mimo swych du?ych rozmiarów jest stosunkowo p?ytki, co oprócz zielonej wody jest najcz?stszym powodem narzekania w?dkarzy. Naprawd? g??bokie miejsca znale?? mo?na w?a?ciwie tylko przy tamie zbiornika. Z czym si? to wi??e? W?dkarz, który znajdzie si? nad wod? pierwszy raz, mo?e mie? niefart trafi? na miejsce pó? metrowej g??boko?ci ci?gn?ce si? kilkadziesi?t metrów od brzegu i nici z ?owienia. Dlatego, mimo cz?stego ?owienia w Brodach, zawsze zaczynam od sondowania dna odleg?o?ciówk?. Przynosi to niez?e efekty. Nawet, je?li woda dooko?a bardzo p?ytka to znalezienie kawa?ka g??bszego dos?ownie 30 cm zwi?ksza szanse na dobre po?owy. ?owi? oczywi?cie pickerkiem lub federem. Metoda drgaj?cej szczytówki jest zreszt?, oprócz ci??kiej gruntówki, najbardziej popularna w Brodach.
Zalew w Brodach to przede wszystkim du?a ilo?? leszczy. Rzadko przekraczaj? 40 cm d?ugo?ci, ale jest ich naprawd? du?o. Poza tym mo?na liczy? na ?redniej wielko?ci karpie i olbrzymiego amura. Najwi?kszy, jakiego widzia?em, zosta? z?apany przez w?dkarza ze Skar?yska. Wa?y? 18 kg. Co ciekawe zosta? z?apany przy ?owieniu drobnicy na ?ywca. Z innych wartych uwagi ryb to leszcz d?ugo?ci 60 cm i 40 cm p?o?. To ju? moje rekordy z Brodów. W Brodach, podczas letnich wypraw nocnych, z?apa?em te? swoje pierwsze liny, których rozmiarami warto si? by?o pochwali?.
Brody bardzo licznie, szczególnie jesienn? por?, odwiedzaj? ?owcy drapie?ników. Najlepsze wyniki maj? w?dkarze posiadaj?cy ?ódki. Okupuj? oni koryto Kamiennej gdzie naj?atwiej o du?ego sandacza czy szczupaka. Warto te? zastanowi? si? nad wywo?eniem ?ywca czy martwej rybki. Szczególnie noc?, kiedy nie wolno wyp?ywa? na wod?. Na drapie?niki warto si? tez wybra? w pobli?e tamy. Dla tych ?owców drapie?ników, którzy nie dysponuj? niczym do p?ywania poleci?bym p?ytkie i zaro?ni?te zatoczki w okolicach mostu w Stykowie. Na ulubion? obrotówk? (taka ohyda wyklepana dawno temu w Mesko) ?apa?em tam do?? regularnie wymiarowe szczupaki. I to w samo po?udnie, kiedy ju? leszcze nie wykazywa?y ch?ci do ?erowania. Taki spinning-przerywnik. W zatoczkach tych jak i pod samym mostem mo?na te? po?owi? okonie. Ale ich rozmiarami raczej nie ma si? co chwali?. Tyle, ?e pod mostem ?owi?em dwa lata temu. Od momentu rozpocz?cia prac remontowych przy jazie w?dkarz nie ma tam czego szuka?. Teraz jest tam raczej ??ka ni? woda. Jak d?ugo jeszcze trudno oceni?.
Jeszcze jedno. ?owi?c w okolicach mostu zwracajmy uwag? na linie napowietrzn? niskiego napi?cia przechodz?c? nad wod?. ?atwo j? zauwa?y?. To takie druty, na których wisz? ci??arki, koszyczki zan?towe, spr??yny, b?ystki, kawa?ki ?y?ki i inne akcesoria w?dkarskie. (Swoj? droga poj?cia nie mam jak si? kolegom w?dkarzom udaje tak przyozdobi? te druty).
Wiosenn? por? warto wybra? si? te? z w?dka w kierunku Starachowic i próbowa? szcz??cia na Kamiennej. Ciekawym ?owiskiem jest te? Kamienna poni?ej jazu. Jeden ze znanych skar?yskich w?dkarzy ?owi? tej zimy jazie, p?ocie i ?winki. Ja ju? nawet nie pami?tam jak ?winka wygl?da.

Jak dojecha??
Albo tras? Starachowice-Ostrowiec, albo kolej? (tyle ze poci?gów jak na lekarstwo) wysiadaj?c na przystanku w Stykowie lub Brodach. Zalewu w obu przypadkach nie sposób przegapi?.

Anegdota
Bywam w Brodach cz?sto, wi?c uzbiera?oby si? kilka. Ale wszystkie przebija wyczyn mojego starszego brata. Zanim ze wszystkim zdradzi? inne metody w?dkowania na rzecz spinningu, mia? zwyczaj korzystania z topornego urz?dzenia (twierdzi, ?e to w?dka) s?u??cego mu jako ci??ka gruntówka. Sk?ada?o si? to co? z czterometrowego sowieckiego kija (Szczytówka taka, ?e prosz? siada?. Pozostawa? prosta nawet jak si? kijek w kó?ko wygi??) i ko?owrotka produkcji Zak?adów Metalowych w Radomiu. Ko?owrotek wielki jak czo?g, nie do ko?ca sprawny i z prawie zawsze pust? szpul? (tym si? nie da?o zarzuca? i coraz ?y?ka by?a krótsza). Ci??arkiem by?a jaka? kilkucentymetrowa oliwka, a na haku obowi?zkowo wielka „glizda”. I zanim roz?o?y? sp?awikówk? czy pickera posy?a? do wody ten subtelny zestawik. Tak by?o i tym razem. Chlupn??o… i brat zaczyna ?ci?ga? zestaw do brzegu. Jak ju? pisa?em, zarzucanie tego zestawu do najprostszych nie nale?a?o, wi?c w pierwszej chwili nie zwróci?em uwagi na jego poczynania. Ot jak zwykle rzuci? za blisko, albo si? co? urwa?o, albo popl?ta?o… i zaraz b?dzie „chlupa?” raz jeszcze. I tu niespodzianka. ?ci?ga? zestaw, bo ?y?ka spadaj?c zahaczy?a ptaszka. Ptaszek si? zapl?ta? i wpad? do wody. Trzeba go by?o szybko wy?owi? i uwolni?. Pisz? ptaszka, bo po kilkunastu latach zdania s? podzielone. Albo to by?a jaskó?ka, albo je?yk. Zdj?? nie mamy…, a opowie?? w Brodach o z?apaniu ptaszka s?ysza?em ju? wielokrotnie. Z ró?nych ust. I cho? wygl?da ona na kolejn? w?dkarsk? blag?, to zdarzy?a si? naprawd?.


Nski
Opracowa? i dostarczy?: Nski
Foto: Rzuku

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-03-28 (22554 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.09 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !