Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

DSCF7921_nepomuk_Michniow.jpg
  
swinia gora_2008_02_29_0765_km.jpg
  
DSCF6163-torpeda1.jpg
  
DSCF6762.JPG
  
Lipowe Pole_bobr_2wer.jpg
  
rydno10_2009_05_08_8589_km.jpg
  
pieklo10.jpg
  
DSCF5631_grupa2.JPG
  
rydno0015_szalas03.jpg
  
prez5.jpg
  
2005-08-31 061.jpg
  
DSCF9007_rozlewisko.jpg
  
DSCF5118_na palcu_km_pop.jpg
  
DSCF3143_pajak.jpg
  
kapkazy2007_0423(009)_warsztaty_ceramiczne_1.jpg
  
mewy2460.jpg
  
tajanie ?niegu1813.JPG
  
rydno2009_prace1.JPG
  
DSCF8112_maryja.jpg
  
widok na skarzysko z Atana w tle.JPG
  
Radkowice2007_0406(005)_widok_lysogor.jpg
  
IMG_0466.JPG
  
bartek2007_0422(010)_kadr2.jpg
  
2.jpg
  
cyganska_kapa_skalka_3.jpg
  Suchedniów cz.2
rozwój historyczny w XX w
GMINA SUCHEDNIÓW W DWUDZIESTOLECIU MI?DZYWOJENNYM

ADMINISTRACJA, RADA GMINNA, LUDNO??

11 XI. 1918 r. powsta?a znów niepodleg?a Rzeczpospolita Polska. W odnowionej strukturze administracyjnej kraju, gmina znalaz?a si? w starostwie i województwie kieleckim. Okoliczn? ludno?? w pierwszych powojennych latach stanowili drobni rolnicy, w?a?ciciele ma?ych sklepów, rzemie?lnicy, garstka inteligencji ( lekarze, aptekarz, duchowni, urz?dnicy, nauczyciele, potomkowie rodów szlacheckich). Wed?ug spisu z 1921 r. gmina liczy?a 449 mieszka?ców ( z czego 1114 pochodzenia ?ydowskiego, 6 - rosyjskiego, 2 - niemieckiego, 3 - czeskiego). Gmina zajmowa?a du?y obszar i stanowi?y j? wioski : Baranów (93 domy), Berezów (86), B?oto (103), Bugaj (41), J?drów (23), Kleszczyny (175), Kruk (50), Stokowiec (9Cool, Wierzbka (37). W Suchedniowie by?o 1046 domów usytuowanych przy ul. Kieleckiej, Ko?ciuszki, Ko?cielnej, Pasternik, Dolnej, Jasnej, Nowej, Polnej, Ogrodowej, Mickiewicza, Handlowej, Spokojnej, Bodzenty?skiej, D?ugiej, S?owackiego.
Wed?ug spisu z 1931 r. gmin? zamieszkiwa?o 15088 mieszka?ców a w 1939 r. sam Suchedniów liczy? 7047 osób. W wyniku kryzysu gosp. Lat 20-tych i rozwoju Staropolskiego Okr?gu Przemys?owego w Skar?ysku, Starachowicach i Kielcach, nast?pi?a znaczna emigracja, cz?sto ca?ych rodzin.
Du?? grup? etniczn? w Suchedniowie stanowili ?ydzi (w 1918 r. -600, w 1926 r. -642, w 1939 r. -725). Gmina ?ydowska znajdowa?a si? w Bodzentynie, jednak w Suchedniowie posiadali bo?nic? i szko??.
W1933 r. nast?pi?a reforma administracyjna, gmina Suchedniów zosta?a podzielona na 21 gromad ( Baranów, Berezóow, B?oto, Czerwona Górka, Gózd, J?grzna, Kleszczyny, Kruk, Krzy?ka, ??czna, Michniów, Ostojów, Pod?azie, Podzagna?szcze, Rejów, Stokowiec, Suchedniów, Wierzbka, Zagórze, Zalezianka, Zaskale).
W?adz? wykonawcz? w gromadzie stanowi? so?tys wybierany przez rad? gromadzk?, gmin? zarz?dza? wójt,. Organem uchwalaj?cym by?a rada gminna, wykonawczym - zarz?d gminy. Rada gminy kontrolowa?a dzia?alno?? wójta, przyznawa?a honorowe obywatelstwa miasta, zajmowa?a si? leczeniem biednych, utrzymywaniem sierot, aresztu gminnego. Mieszka?cy gminy uczestniczyli w pracach sejmików i rad powiatowych.

?YCIE PARAFIALNE

Parafia Suchedniów nale?a?a do Diecezji Sandomierkiej i liczy?a 6000 osób. Przy parafii dzia?a?o Ko?o M?odzie?y Katolickiej, Stowarzyszenie Pa? Mi?osierdzia im. ?w. Wincentego a Paulo, Solidacja Maria?ska i Krucjata Trze?wo?ci. Organizowa?y one imprezy kulturalne ,z których dochód przeznaczany by? dla biednych.

ZYCIE GOSPODARCZE

Gmina posiada?a s?abe grunty - 5 i 6 klasy bonitacyjnej. Przewa?a?y gospodarstwa rolne o pow. Od 0.5 ha do 2 ha. Najlepsz? produkcj? otrzymywa?y gospodarstwa w Kleszczynach i B?ocie. W okolicy ma?o by?o pastwisk, s?abo rozwija?a si? hodowla zagrodowa. S?abe by?o wykorzystanie maszyn i urz?dze? mechanicznych. W 1930 r. powsta?o Kó?ko Rolnicze „Gromada” w Baranowie
a w 1935 r. przy Radzie Gminnej powo?ano Komisj? Roln?, której celem by?o popieranie rolnictwa i pomoc rolnikom.
Opisywany obszar posiada? dobre warunki dla rozwoju przemys?u, bogate tradycje oraz dogodne warunki komunikacyjne. W l. 20- tych istnia?y w Suchedniowie dwie du?e fabryki, które na pewien czas wyznacza?y rozwój gminy. Jedn? z nich by?a fabryka Starkego na terenie dawnej ku?nicy „Baltazarek”( obecnie teren FUT), czyli Suchedniowska Fabryka Odlewów
( wytwarzaj?ca rury wodoci?gowe, kanalizacyjne, odlewy maszynowe, maszyny rolnicze), zatrudniaj?ca w 1925 r. - 687 robotników a w 1927 r. - 1270 osób. W 1938 r. wytwarzano tu urz?dzenia pomocnicze dla przemys?u zbrojeniowego.
Drugim wa?nym zak?adem by?a fabryka ceramiczna W?drychowskiego z pok?adami gliny w pobliskiej Baranowskiej Górze. Rozwin??a si? tu produkcja kamionki kwasoodpornej.
Du?? rol? w Suchedniowie odgrywa? przemys? drzewny. Sprzyja?a temu blisko?? lasów i bogaty drzewostan. Na omawianym terenie istnia?o wtedy 10 tartaków.
Nie wykorzystano mo?liwo?ci utworzenia przemys?u papierniczego, cho? istnia?ly ku temu doskona?e warunki ( lasy i rzeka). Si?a wodna wykorzystana zosta?a natomiast w 6 istniej?cych m?ynach (w Berezowie, Ostojowie, Ogonowie, J?drowie, Baranowie).By?y te? dwie kopalnie gliny: w Baranowie i na Kruku oraz kopalnia piaskowca w Stokowcu.
Wi?kszo?? warsztatów rzemie?lniczych istniej?cych na terenie gminy znajdowa?a si? w r?kach ?ydowskich. W 1929 r. powsta?a Izba Rzemie?lnicza. G?ównymi rzemios?ami by?o krawiectwo i szewstwo. Zak?adów w?dliniarskich by?o 12, piekarni - 5. Produkowano i naprawiano maszyny rolnicze, by?a te? olejarnia. W J?drowie, B?ocie i Baranowie rozwija?o si? cha?pnictwo ( produkcja mebli). W cha?pnictwie pracowa?o 200 osób.
Pr??nie dzia?a?a komunikacja, istnia?o doro?karstwo w kursach na stacj? kolejow? i do pobliskich miejscowo?ci. Je?dzi?y te? prywatne autobusy „Sokó?”,i „Suchedniowianka”, kursuj?ce codziennie do Kielc. Od 1924 r. dzia?a? w Suchedniowie motel dla letników.
W Kleszczynach i w Berezowie dzia?a?a Spó?dzielnia Spo?ywców,
zmieniona w 1924 r. w Okr?gowe Spó?dzielcze Stowarzyszenie Spó?dzielców. Powsta?y wtedy liczne sklepy spo?ywcze, wielobran?owe, jatki mi?sne. G?ównie jednak by? to handel prywatny. We czwartki odbywa?y si? w Suchedniowie jarmarki przy ul. Kieleckiej i Powsta?ców. Od 1909 r. istnia?a Kasa Zapomogowo-Po?yczkowa, a od 1922 r. Bank Spó?dzielczy ( do dzi? w tym samym miejscu).
Od 1935 r. dzia?a?a Komisja Drogowa, zajmuj?ca si? planowaniem i budow? dróg. Droga pa?stwowa Warszawa - Kraków biegn?ca przez gmin? otrzyma?a w 1938 r. asfaltow? nawierzchni?. Drog? powiatow? by?a ul. Berezów, prowadz?ca do Bodzentyna. W tym czasie na rzece Kamionce zbudowano 7 murowanych mostów.
Elektryfikacje rozpocz?to w 1929 r. ( najpierw centrum Suchedniowa). W gminie dzia?a?y dwie Ochotnicze Stra?e Po?arne. W mie?cie istnia?a ?a?nia publiczna.

?YCIE SPO?ECZNO - POLITYCZNE, ZWI?ZKI ZAWODOWE, STOWARZYSZENIA

Najwi?kszymi wp?ywami w?ród mieszka?ców gminy cieszy?a si? w l. 20-tych PPS.W zak?adach Starkego, w tartakach za?o?ono zwi?zki zawodowe. By?y te? stowarzyszenia skupiaj?ce miejscow? inteligencj?, które wnios?y du?y wk?ad w ?ycie kulturalne i spo?eczne gminy :
- ko?o Ligi ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej,
- Stowarzyszenie charytatywne Pa? Mi?osierdzia ?w. Wincentego a Paulo,
- Stowarzyszenie Domu Ludowego,
- charytatywno - kulturalna Liga Kobiet,
- Zwi?zek Strzelecki „Strzelec” (z siedzib? w obecnym budynku MKS „Orlicz”), który posiada? radio i rozpocz?? budow? stadionu sportowego,
- Zwi?zek Harcerstwa Polskiego, z hufcem obejmuj?cym swym zasi?giem prawie ca?y kielecki powiat ( w Suchedniowie i Ostojowie dzia?a?y ?e?skie dru?yny harcerskie i gromady zuchowe),
- ludno?? ?ydowska skupia?a si? w Centralnej Organizacji ?ydów Ortodoksów w Polsce - „Pokój Wiernych Izraelitów”( oddzia? prowincjonalny w Suchedniowie),

OCHRONA ZDROWIA

W 1928 r. otwarto w Suchedniowie fili? Powiatowej Kasy Chorych z Kielc a w 1918 r. aptek?. W l. 1920-21 czynny by? szpital polowy. Ogromn? s?u?b? medyczn? dla tego terenu niós? dr W. Poziomski. Z uwagi na malownicze po?o?enie gminy i jego wybitne walory klimatyczne, planowano utworzy? w J?drowie uzdrowisko. Wody rzek i stawów, lasy iglaste, tworzy?y swoisty mikroklimat. W Berezowie i Pasterniku zbudowano wiele pensjonatów.

?YCIE KULTURALNO - O?WIATOWE

W 1919 r. na obszarze gminy by?o 5 szkó? dwuklasowych tj. pierwszego i drugiego stopnia. Pierwsza szko?a siedmioklasowa powsta?a przy ko?ciele w Suchedniwie w 1926 r. , druga powsta?a na Pasterniku w 1932 r. Od 1913 r. Istnia?a w Ostojowie 3 – klasowa szko?a (od 1933 r. 3 – klasowa). W 1928 r. za?o?one zosta?o przedszkole w Suchedniowie.
Pierwsz? szko?? zawodow? by?a preparanda nauczycielska dzia?aj?ca w l 1919 – 26, kszta?c?ca rocznie ok. 30 osób. W jej miejsce powsta?a w 1926 r. ?e?ska szko?a zawodowa, kszta?c?ca w zawodzie krawieckim. Wi?kszo?? m?odzie?y doje?d?a?a jednak do szkó? w Kielcach, Skar?ysku i Radomiu.
?ycie kulturalne opisywanej gminy sta?o wówczas na wysokim poziomie. Przy Domu Ludowym powsta? teatr amatorski, biblioteka. Sta?e kino otwarto w 1930 r. By?y te? chóry ?piewacze, zespó? taneczny, orkiestra d?ta. Klub Urz?dników organizowa? wycieczki, zawody sportowe itp. Towarzystwo OSP w Ostojowie wydawa?o w l. 1929-31 „Gazet? Suchedniowsk?”, po?wi?con? aktualnym wiadomo?ciom z gminy oraz sprawom z kraju i ze ?wiata.

SPORT

Od 1916 r. rozwin?? dzia?alno?? klub sportowy „?wit” (pi?ka no?na i strzelectwo). W 1937 r. powsta?o nowoczesne boisko sportowe, 400- metrowa bie?nia, boiska do siatkówki, skocznie, trybuny. W 1931 r. dzia?a? klub sportowy „Strzelec” dzia?aj?cy przy Zwi?zku Strzeleckim, zmieniony w 1936 r. na „Orlicz” ( na wysokim poziomie sta?a pi?ka i lekka atletyka).

OKRES OKUPACJI HITLEROWSKIEJ , CZASY POWOJENNE

W czasie II wojny ?wiat. W okolicznych lasach mia?a miejsce dzia?alno?? partyzancka ( liczne akcje oddzia?ów AK „ponurego” i AK „Szarego”. W fabryce Ta?skich zorganizowano konspiracyjn? produkcj? pistoletów maszynowych „Sten”. W centrum miasta Suchedniowa utworzono getto. Na terenie gminy dokonywane by?y g?o?ne akty zbrodni (Suchedniów, Klonów). Najwi?ksz? by?a zag?ada wsi Michniów 1943 r., który sta? si? symbolem m?cze?nstwa wsi polskiej. O tragedii tego miejsca mówi zbiorowa mogi?a , rze?ba „ Pieta Michniowska” przedstawiaj?ca kobiet? ?wi?tokrzysk?, na kolanach której spoczywa cia?o syna - partyzanta. Jest tu Mauzoleum M?cze?stwa Wsi Polskiej z Izb? Pami?ci i 160 - metrow? Drog? Pami?ci Narodowej, przy której w efekcie stanie 817 krzy?y z nazwami polskich wsi spacyfikowanych podczas II wojny ?wiatowej.
Po wojnie Suchedniów zacz?? rozwija? sie jako pr??ne osiedle przemys?owe. Rozbudowano zak?ady przemys?owe: Fabryk? Urz?dze? Transportowych FUT (produkcja podno?nikowych wózków wid?owych), Zak?ady Wyrobów Kamionkowych „Marywil” ( naczynia i rury kamionkowe). Otworzono wiele ma?ych zak?adów przemys?owych.. W 1962 r. Suchedniów otrzyma? prawa miejskie. W 1974 r. odbudowano stary zbiornik wodny, przeznaczony dzi? dla celów rekreacyjnych.

GMINA SUCHEDNIÓW W LATACH 1962 - 1987

lata 60 -te
- 22 VII 1962 r. - nadanie praw miejskich dla Suchedniowa ( w granice miasta w??czono Kleszczyny, B?oto, Stokowiec, Baranów,
- uruchomienie linii autobusowej MPK nr 11 na trasie: Skar?ysko-Kam - Suchedniów - Ostojów,
- oddanie do u?ytku szko?y „Tysi?clatki” (dzisiejsza S. P. Nr 2 i gimnazjum),
- zorganizowanie Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego na Baranowskiej Górze dla dzieci niepe?nosprawnych,
- oddanie do u?ytku miejskiej oczyszczalni ?cieków,
- otwarcie kina „Ku?nica”

lata 70-te
- likwidacja wieloszybikowej kopalni gliny w Suchedniowie,
- otwarcie zbiornika wodnego na rzece Kamionce,
- 1974 r. - reforma administracyjna kraju - powstaje miasto i gmina,
- powstaje Inspektorat O?wiaty i Wychowania,
- powstaje Towarzystwo Przyjació? Suchedniowa

lata 80-te
- otwarcie przedszkola w Suchedniowie,
- po??czenie szkó? zawodowych (szko?y ceramicznej ze szko?? metalow?,
- uruchomienie linii autobusowej MPK nr 32 na trasie Skar?ysko-Kam. - Suchedniów oraz dodatkowej linii MPK nr 11/1 na trasie Skar?ysko-Kam. - Suchedniów - Ostojów - ??czna.

GMINA SUCHEDNIÓW W LATACH 90-TYCH

- budowa uj?? wody w Michniowie z sieci? rozdzielcz? w kierunku Ostojowa
- budowa miejsko-gminnej biblioteki w Suchedniowie
- telefonizacja gminy
- modernizacja dróg miasta i gminy
- utworzenie technikum zawodowego i L.O. przy zespole szkó? zawodowych
- rozwój kultury i sztuki przy miejsko - gminnym domu kultury w Suchedniowie
- reforma o?wiaty – lokalizacja gimnazjum przy S.P. nr 2 w Suchedniowie

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY , STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW NA NAJBLI?SZE LATA :

2/3 obszaru miasta i gminy stanowi? : Sieradowicki Park Krajobrazowy Suchedniowsko - Obl?gorski Park Krajobrazowy wraz ze swoimi otulinami. W zwi?zku z tym znaczny teren obj?ty zosta? ochron? krajobrazow? Na tym terenie nie mo?e wi?c powsta? ?aden uci??liwy przemys? (np.: nie ma mo?liwo?ci lokalizacji wysypiska ?mieci). Walory przyrodnicze musz? by? zachowane. Ochron? obj?ta jest te? ca?a dolina rzeki Kamionki, spe?niaj?ca du?? rol? w przewietrzaniu terenu (tworzony jest tu pas ochronny, wolny od zabudowy).

OBR?B MIASTA SUCHEDNIÓW :
- zagospodarowanie terenu przy zalewie (w zwi?zku z rozwojem sportu, rekreacji i letniska)
- zagospodarowanie terenu przy FUT,
- zagospodarowanie terenu na wschód od „Marywilu” ( znajduj? si? tu bogate
z?o?a wysokogatunkowej gliny, w zwi?zku z tym projekt otworzenia odkrywkowej kopalni gliny, sprzeczny jednak z za?o?eniami ochrony krajobrazowej terenu),
- planowany rozwój miasta w kierunku wschodnim (za torami kolejowymi), i w kierunku zachodnim od trasy E - 77 ( zabudowa mieszkaniowa z us?ugami).
-doko?czenie rozbudowy oczyszczalni ?cieków w Suchedniowie, budowa sieci kanalizacyjnej.
- plan budowy drogi szybkiego ruchu na zachód od trasy E - 77 z projektowanym zjazdem do Suchedniowa, przy którym powsta?oby centrum us?ugowo- handlowe

OBR?B GMINY:
- zagospodarowanie terenu przy zalewie w Mostkach w zwi?zku z rozwojem rekreacji i wypoczynku (projekt budowy domków letniskowych)
- budowa o?rodka rehabilitacyjnego na obrze?ach zalewu w Mostkach z w?asn? oczyszczalni? ?cieków,
- kanalizacja gminy (projekt budowy przepompowni przy rzece ?osienica, na granicy Suchedniowa i Ostojowa)
- gazyfikacja Ostojowa i cz??ci Mostek
- budowa drogi szybkiego ruchu, remonty, przebudowy dróg i chodników,
- o?wietlenie traktów jezdnych i pieszych
- rozwój turystyki i agroturystyki

Opracowa?a i dostarczy?a: Aneta Chrz?szczyk

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-03-01 (15829 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.09 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !