Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

9.jpg
  
cupido_argiades_km.jpg
  
img_4320.jpg
  
DSCF3282.JPG
  
02_wiernarzeka.jpg
  
dolina_kamionki_bobr_zerowiska_2007_12_02_1204.jpg
  
Img_6257.jpg
  
DSCF4633_midownik melisowaty.JPG
  
mirow2007_0713(015)_swierszcz_przed_norka.jpg
  
piknik rydno 2008_2008_05_09_2478_pozi3_km.jpg
  
lipowe_pole2007_0114_122103_zerowisko.JPG
  
skam2.jpg
  
DSCF6903+.jpg
  
IMG_4935_M.JPG
  
12~0.jpg
  
IMG_5703_x.JPG
  
Bukowa_pien2037-1.JPG
  
DSCF1605.JPG
  
biegtrasa1.jpg
  
ciechostowice_2007_11_02_0685_km.jpg
  
sw.gora_011_km.jpg
  
tama_mala_2008_03_20_1125.jpg
  
dwie pary.jpg
  
prez13.jpg
  
sarna_2007_11_18_0956_km.jpg
  Skar?yski Wortal Turystyczny: Imprezy, rajdy, spotkania

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główn± | Wybierz nowy temat ]

  VI Sp?yw Aleksandryjski Kamienn?
Imprezy, rajdy, spotkania
Trasa

Skar?ysko - W?chock
start – Skar?ysko–Kamienna, ul. Pi?kna
meta – W?chock, przysta? na zalewie
dystans – ok.13,5 km
Mo?liwe, ?e z uwagi na niskie stany wód lub preferencje uczestników wybierzemy inn? tras?. Jednak, o ile to mo?liwe, chcemy p?yn?? Kamienn? – tak nakazuje tradycja Sp?ywów Aleksandryjskich.
Wysłany przez master dnia 22-05-2015 o godz. 10:44:10 (2003 odsłon)

(Czytaj więcej... | 3733 bajtów więcej | Wynik: 1)

  Mazovia MTB Marathon - Skar?ysko 2011
Imprezy, rajdy, spotkaniaAnonymous napisał:


Tym razem je?dzimy po terenie pi?knego Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, no oczywi?cie to dla tych, którzy lubi? górki i wertepy! Dla ceni?cych wygody przygotowano bli?sze, ?agodniejsze ?cie?ki.Trzeba przyzna?, ?e t? imprez? zrobiono "z g?ow?" - pozostaje tylko za?o?y? kevlarowe d?tki i odczynia? gradowe chmury - SZEROKO?CI KOLE?ANKI I KOLEDZY!!!

Pozdrawiam - Farciarz
Wysłany przez Master dnia 23-08-2011 o godz. 11:52:36 (1959 odsłon)

(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

  Og?oszenie
Imprezy, rajdy, spotkania
„Przechodniu! Powiedz Polsce, tu le?ym jej syny: pos?uszni i wierni do ostatniej godziny.”


Dnia 12.06.2010 r. o godz. 18oo w ko?ció?ku ?w. Zofii w Bli?ynie odb?dzie si? otwarcie wystawy „Akcja AB na Kielecczy?nie” (autorzy wystawy: s?dzia Andrzej Jankowski i dr Tomasz Doma?ski), przygotowanej przez Biuro Edukacji Publicznej Delegatury IPN w Kielcach z okazji 70 rocznicy rozstrzelania 760 Polaków na Brzasku(gmina Bli?yn) w dniach od 25 do 29.06.1940 r.
Og?oszenie do pobrania
Wysłany przez Master dnia 10-06-2010 o godz. 12:28:29 (1717 odsłon)

(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

  RYDNO na Tragach Agroturystycznych w Kielcach
Imprezy, rajdy, spotkania
W dniach 9-11 kwiecie? 2010 r. zapraszamy na II Mi?dzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. Targi odb?d? si? w centrum Targi Kielce w Kielcach (ul. Zak?adowa 1)

Na targach zaprezentuje si? Stowarzyszenie „PraOsada RYDNO” przedstawiaj?c rekonstrukcje sza?asu mieszkalnego ?owców reniferów sprzed kilkunastu tysi?cy lat. Zaprezentowane zostan? tak?e ma?e warsztaty pracy ludzi paleolitycznych. Prezentacja zostanie wykonana w ramach wspó?pracy z Lokaln? Grup? Dzia?ania „Razem na Rzecz Rozwoju” obejmuj?ca obszar Gmin: Mirzec i Skar?ysko Ko?cielne (Rezerwat Archeologiczny RYDNO jest bezpo?rednio zwi?zany geograficznie z gminami wchodz?cymi w sk?ad LGD).

Zapraszamy do odwiedzin.
Wysłany przez Master dnia 02-04-2010 o godz. 13:13:18 (2007 odsłon)

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Piknik Kawaleryjski
Imprezy, rajdy, spotkania
PIKNIK KAWALERYJSKI

z okazji 70 rocznicy bitwy stoczonej w dniu 01.04.1940 r. pod Rosochami (ko?o Rogowego S?upa) mi?dzy Wydzielonym Oddzia?em Wojska Polskiego pod dowództwem mjr. Henryka Dobrza?skiego ”Hubala” a Niemcami

sobota, 10 kwietnia 2010 r.Plan imprezy do pobrania
Wysłany przez Master dnia 30-03-2010 o godz. 07:29:28 (1827 odsłon)

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Niedzielne imprezy narciarskie w Bli?ynie
Imprezy, rajdy, spotkaniaW najbli?sz? niedziel? 14 lutego w tym samym czasie odb?d? si? dwie imprezy dla narciarzy biegowych :

- III BLI?YN - SKI 2010

oraz

- Bli?y?ski Parafialny Rajd Narciarski

szczegó?y poni?ej
Wysłany przez Qwerty dnia 11-02-2010 o godz. 21:38:24 (1800 odsłon)

(Czytaj więcej... | 415 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Domek Tkaczki - Zako?czenie Wakacji
Imprezy, rajdy, spotkania

Wysłany przez Master dnia 20-08-2009 o godz. 10:17:14 (1850 odsłon)

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  55 Ogólnopolski Nocny Rajd ?wi?tokrzyski
Imprezy, rajdy, spotkaniaGzS napisał: Tak wysz?o ?e i oddzia? radomski PTTK swoj? sztandarow? nocna impreze robi z zako?czeniem w Ch?cinach... Rajd odb?dzie si? w nocy z 13 na 14 czerwca br. Trzy trasy piesze, jedna kolarska i jedna motorowa - wszystkie ko?cz?ce si? u podnó?a ch?ci?skiego zamku. Regulamin dost?pny jest na stronie oddzia?u: http://pttkradom.prv.pl
Wysłany przez Master dnia 12-05-2009 o godz. 09:21:05 (1795 odsłon)

(Czytaj więcej... | 800 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Rekonstrukcja Odprawy 4 Pu?ku Piechoty
Imprezy, rajdy, spotkania
Stowarzyszenie ?o?nierzy i Sympatyków 4 Pu?ku, Centrum Szkolenia Na Potrzeby Si? Pokojowych i I Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Stefana ?eromskiego w Kielcach

Zapraszaj?

na uroczyst? rekonstrukcj? Odprawy Plutonu Zmiany z 4 Pu?ku Piechoty do pe?nienia s?u?by na Westerplatte 1939r. która odb?dzie si? w dniu 21 marca 2009r. o godz. 11.55 przy pomniku Czynu Legionowego przy ul. ?ciegiennego.Zaproszenie do pobrania
Wysłany przez Master dnia 16-03-2009 o godz. 08:49:24 (1783 odsłon)

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  XV Konecki Maraton Rowerowy
Imprezy, rajdy, spotkaniaAnonymous napisał: W dniach 13-14 wrze?nia 2008r. odb?dzie si?
XV Konecki Maraton Rowerowy
organizowany przez Oddzia? PTTK w Ko?skich.
W tym roku promujemy rowerowy szlak turystyczny koloru ?ó?tego "Miejsca Mocy"
oraz miejscowo?ci i wioski w okolicach Ko?skich.
Szczegó?y i karty zg?osze? na stronie www.pttkkonskie.pl
Serdecznie zapraszamy!!
Organizatorzy
Wysłany przez Master dnia 18-08-2008 o godz. 09:03:19 (2049 odsłon)

(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

   Co nowego na stronie?
 Monografia miasta
 Miniatury historyczne 1/2012
 Izba Pami?ci ZM Mesko
 Rocznik PTH 3/2012
 Rocznik PTH 2/2011
 Rocznik PTH 2010
 M?ody Obywatel
 Wizyta studyjna w Gminie Bli?yn

   PTTK Oddzia? Miejski Skar?ysko
 Ostojów - J?drów - Berezów - Suchedniów - Rejów
 Rejów - Bór - Bia?a Góra - Bernatka
 ?y?wy – Nowy M?yn – Stary M?yn – W?chock

   U?ytkownicy
Witaj Anonymous


Pseudonim

Hasło

 

Członkostwo

 · Nowe dzisiaj

0

 · Nowe wczoraj

0

 · Wszystkie

326


Ostatni 3 Użytkowników
 01:Sep 01, 2013andy
 02:Aug 02, 2013napenk
 03:May 10, 2013marceg

Na stronie

 Go¶ci (100%)

41

 01: 54.36.148.XXX  02: 54.36.149.XX  03: 35.172.230.XX  04: 54.36.148.XXX  05: 54.36.148.XX  06: 54.36.148.XXX  07: 54.36.149.XX  08: 54.36.148.XXX  09: 54.36.148.XXX  10: 57.141.0.XX  11: 54.36.149.X  12: 54.36.148.XXX  13: 207.46.13.XXX  14: 54.36.148.XXX  15: 54.36.148.X  16: 54.36.149.XX  17: 54.36.148.XXX  18: 54.36.149.XX  19: 54.36.148.XXX  20: 54.36.148.XXX  21: 173.252.107.XXX  22: 54.36.149.XX  23: 40.77.167.XX  24: 54.36.149.XX  25: 54.36.149.XX  26: 173.252.87.XXX  27: 216.244.66.XXX  28: 54.36.148.XX  29: 47.128.45.XXX  30: 173.252.107.XXX  31: 54.36.148.XX  32: 54.36.149.XXX  33: 54.36.148.XXX  34: 57.141.0.X  35: 47.128.118.XX  36: 40.77.167.XX  37: 54.36.148.XXX  38: 54.36.148.XX  39: 54.36.148.XXX  40: 173.252.83.XX  41: 54.36.149.XX

 Użytkowników (0%)

0

 Razem online

41   Polecamy

Marek Poznański

Świętokrzyskie. Jakie cudne
   Najbli?sze imprezyMasz informację o imprezie na która warto się wybrać ....Napisz do nas ...

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.16 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !