Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

Samsonów_wieza_gichtociagowa~0.jpg
  
DSCF1604.JPG
  
Kosciol_Rozalii_Marcina_3.jpg
  
kapliczka5.jpg
  
DSCF1388.JPG
  
glaz_piety.jpg
  
rydno0012_szalas02.jpg
  
bl 188-800.jpg
  
dolina_kamionki_mlyn_ogonow_2007_12_02_1212_kadr.jpg
  
DSCF6663.JPG
  
DSCF2814.JPG
  
DSCF5980.png
  
2005-10-23 016.jpg
  
zywiec.jpg
  
7~0.jpg
  
janowiec2007_0819(070)_prom_cennik_km.jpg
  
czapla0010.jpg
  
dzierzba2_2007_11_22_1053_km.jpg
  
ciechostowice_powalone_2007_11_02_0729_km.jpg
  
kolarze2.jpg
  
Aplozacy.jpg
  
DSCF4700_w ukryciu.jpg
  
mostki2.jpg
  
ula9.JPG
  
DSCF6461_szlak_zolty-4_wzgorza.JPG
  Rezerwat Ciechostowice

Po?o?enie i klimat

Rezerwat „Ciechostowice" znajduje si? na terenie gminy Bli?yn w le?nictwie Ciechostowice i nadle?nictwie Skar?ysko. Zgodnie z podzia?em fizyczno-eograficznym Polski wed?ug Kondrackiego po?o?ony jest w mezoregionie - Garb Gielniowski, w makroregionie – Wy?yna Kielecko-Sandomierska. Po?o?ony jest przy drodze z Mroczkowa, do Ciechostowic na po?udniowo-zachodnim zboczu wzniesienia o wysoko?ci od 345 do 560 m n.p.m. Powierzchnia jego wynosi 7,45 ha i zlokalizowana jest w od­dzia?ach: 115 i - 3,62 ha, 133 b - 1,41 ha, 134 ab - 2,40 ha.Gleby w rezerwacie powsta?y ze zwietrzeliny piaskowców triasowych zmieszanych z utworami polodowcowymi. W pod?o?u zalegaj? cz?sto ci??kie gliny pylaste, utrudniaj?ce przesi?kanie wód w g??b, co sprzy­ja gromadzeniu si? jej w niektórych miejscach na powierzchni i tworzeniu si? gleb torfiasto-glejowych. Przewa?aj? gleby brunatne kwa?ne, na których rozwijaj? si?, acidofilne (kwa?ne) zbiorowiska le?ne. ?rednia temperatura roczna wynosi +7,5°, a opady roczne osi?gaj? wysoko?? 600-800 mm. Opady ciep?ego pó?rocza wynosz? oko?o 500 mm. Zima trwa 100 i wi?cej dni, a lato 60-80 dni. Liczba dni z po­kryw? ?nie?n? wynosi 70-80. Przewa?aj? wiatry zachodnie.Historia powstania.

Lasy szyd?owieckie, na terenie których dzisiaj znajduje si? rezerwat Ciechostowice w pocz?tkach XIII stulecia nale?a?y do rodu Odrow??ów, których szyd?owiecka linia od XV wieku nazywa?a si? Szyd?owieckimi. W po?owie XVI w. dobra szyd?owieckie wraz z lasami przesz?y w r?ce rodu Radziwi??ów. Nale?y odnotowa?, ?e Radziwi??owie, b?d?c dobrymi gospodarzami, przy pozyskaniu drewna z w?asnych lasów na potrzeby górniczo-hutnicze ochraniali modrzewie, podobnie jak to by?o w dobrach ?wi?tokrzyskich biskupów krakowskich. W XIX w. maj?tek przechodzi w r?ce ksi?­?nej Anny z Zamojskich Sapie?yny.
Pocz?tek powstania zagajników modrzewiowych si?ga jeszcze czasów przed I wojn? ?wiatow?. Rosjanie pozyskiwali sporo jod?y wycinaj?c las w?skimi przecinkami tzw. kulisami. Tam gdzie dzi? mamy pi?kne zagajniki modrzewiowe wykonane by?y w?skie ciecia kulisowe o szeroko?ci oko?o 20 metrów. Z siedmiu tak powsta?ych kulis w dawnym 47 oddziale bez ?adnej sztucznej pomocy obsia?o si? bocznym obsiewem cztery kulisy. Dzisiaj stanowi? one starsze partie drzewostanu. Granica pomi?dzy kulisami i dawnym lasem zaciera si? ??cz?c w jedn? blisko 50 ha powierzchni?.
Z inicjatywy prof. W?adys?awa Szafera, który ju? w 1921 r. apelowa? na ?amach „Ochrony przyrody" o potrzeb? obj?cia ochron? wi?kszej powierzchni m?odników modrzewiowych w Majdowie, nast?pi?o utworzenie rezerwatu. Z dniem 9 grudnia 1928 r Minister Rolnictwa i Dóbr Pa?stwowych wy??czy? w le?nictwie Ciechostowice powierzchni? 6,84 ha, drzewostanów z udzia?em modrzewia polskiego od normalnego u?ytkowania.
W tym miejscu nale?y zacytowa? s?owa dr in?. le?nika Stanis?awa Bara?skiego:
"Dla pami?ci przysz?ych gospodarzy nadle?nictwa Skar?ysko wyja?niam, ?e powstanie wi?kszych partii modrzewia polskiego zawdzi?cza? nale?y kl?sce kornika z lat 1929 do 1932, gdy po usuni?ciu jod?y pozosta?y modrzewie jako nasienniki, które spe?ni?y doskonale swoje zadanie."”
W pi?mie Dyrekcji Naczelnej Lasów Pa?stwowych z dnia 28 maja 1938 r obiekt ten uznano za ?cis?y rezerwat modrzewiowy. Minister Le?nictwa i Przemys?u Drzewnego rozporz?dzeniem z 19 marca 1953 roku uzna? za w?a?ciwe nadanie rezerwatowi statusu ochrony cz??ciowej. Nazwa rezerwatu pochodzi od nazwy le?nictwa a ta z kolei wywodzi si? od miejscowo?ci Ciechostowice.Modrzew polski.

Rezerwat znajduje si? na obszarze naturalnego wyst?powania modrzewia polskiego, jod?y, buka, cisa, ?wierka pospolitego oraz lip drobnolistnej i szerokolistnej. W pierwszej po?owie XIX wieku modrzew polski (Larix decidua subsp. polonica [Racib] Domin)stanowi? intensywne zainteresowanie w kr?gu polskich botaników i le?ników. G?ówny obszar wyst?powania tego gatunku w Polsce do dnia dzisiejszego znajduje si? na terenach okolic Majdowa.
Modrzew – jak wierzono kiedy? – jest drzewem, w którym przebywaj? dusze ludzi zmar?ych w sposób nienaturalny, ?mierci? wynik?? z nag?ego gniewu bo?ego. Nie tylko przebywaj?, ale i strasz? ?ywych j?kami, zw?aszcza w wietrzne dni jesienne, gdy z modrzewia sypi? si? z?ote ig?y. Jest to chyba jedyna niesamowito?? jak? przypisuj? temu drzewu.
Modrzewie nale??, podobnie jak nasze pozosta?e pospolite drzewa iglaste, do rodziny sosnowatych, podrodziny modrzewiowych. Ró?ni? si? od innych drzew z rodziny sosnowatych, a tak?e pozosta?ych naszych gatunków iglastych tym, ?e zrzucaj? ig?y na zim?. Jesieni? ig?y przebarwiaj? si? na jasny, ?ó?tobr?zowy kolor. W ciechostowickich lasach mieszanych, w których wyst?puj? modrzewie robi si? bardziej kolorowo, a i wolno stoj?ce drzewa s? wówczas bardzo pi?kne. Wiosn? modrzewie wyró?niaj? si? barw? jasnozielon?, seledynow?. Latem zachowuj? ?ywo zielon? barw? igie?.
Wszystkie modrzewie s? drzewami, o charakterystycznym pokroju z nieregularnie rozmieszczonymi konarami, roz?o?onym prawie poziomo. Zasi?g rodzaju obejmuje stref? klimatu ch?odnego na pó?kuli pó?nocnej, poszczególne gatunki wyst?puj? w Europie, Azji i Ameryce, niektóre osi?gaj? ko?o podbiegunowe na pó?nocy lub Himalaje na po?udniu. W Polsce wyst?puj? dwa modrzewie, które dawniej uznawane by?y jako dwa gatunki, obecnie za? maj? rang? podgatunków w obr?bie jednego gatunku - modrzewia europejskiego Larix decidua. Na zró?nicowanie naszych modrzewi pierwszy zwróci? uwag? M. Raciborski pod koniec ubieg?ego wieku, lecz nie nada? nazwy wyró?nionemu przez siebie modrzewiowi polskiemu, u którego zauwa?y? cechy zbli?aj?ce go do modrzewia syberyjskiego. Dopiero Z. Wóycicki w 1912 roku nazwa? modrzewie rosn?ce na Górze Che?mowej w Górach ?wi?tokrzyskich, za zgod? Raciborskiego, Larix polonica Racib.

Rok pó?niej W. Szafer poda? diagnoz? gatunkow? tego taksonu oraz wskaza? ró?nice w stosunku do pokrewnych modrzewi europejskiego i syberyjskiego. Takie uj?cie w systematyce zosta?o przyj?te w 1919 roku w l tomie fundamentalnego, XV-tomowego dzie?a „Flora polska", zredagowanego przez Raciborskiego i Szafera. Równie? w powojennym wydaniu najpopularniejszej ksi??ki z kluczami i opisami do rozpoznawania ro?lin „Ro?liny Polskie" W. Szafera, S. Kulczy?skiego i B. Paw?owskiego z 1953 roku, nasze modrzewie przedstawiono jako dwa gatunki.
Dlatego przez wiele lat oba modrzewie by?y omawiane w innych publikacjach jako odr?bne gatunki. Dopiero ostatnio w wyniku rozwoju bada? i ujednolicania nazewnictwa z innymi krajami, oraz w najnowszych podr?cznikach dendrologii nasze modrzewie figuruj? jakoLarix decidua subsp. deciduaczyli modrzew europejski typowy, oraz Larix decidua subsp. polonica, czyli modrzew europejski polski.

Drewno modrzewiowe jest bardzo cenne. Warto?? tego drewna wynika przede wszystkim z jego wyj?tkowej trwa?o?ci, oraz w?a?ciwo?ci fizykochemicznych, którymi modrzewie przewy?szaj? wszystkie inne nasze drzewa iglaste.Zawiera ono ?ywic?, jest podzielone na w?sk?, jasnobr?zow? biel i szerok? czerwonobr?zow? twardziel. S?oje przyrostów rocznych dobrze widoczne na wszystkich przekrojach, promienie drzewne natomiast niewidoczne go?ym okiem. Na zalety tego drewna zwrócono uwag? ju? w staro?ytno?ci polecaj?c je szczególnie do budowy mostów. W ?redniowieczu drewno modrzewi, odznaczaj?ce si? du?? trwa?o?ci? i odporno?ci? na paczenie, stosowano do specjalnego wyrobu desek przeznaczonych do malowania obrazów.

Flora i fauna rezerwatu.

W rezerwacie Ciechostowice stwierdzono wyst?powanie tylko 106 gatunków ro?lin naczyniowych (??cznie z gatunkami synantropijnymi) i 52 gatunki mszaków. Ukszta?towa?y si? tu zbiorowiska le?ne o charakterystycznym sk?adzie i strukturze. Siedlisko le?ne zaliczone zosta?o do lasu mieszanego wy?ynnego. Obecnie drzewostany mieszane zbudowane s? z: jod?y pospolitej (Abies alba) z udzia?em sosny zwyczajnej (Pinus silvestris), modrzewia europejskiego polskiego (Larix decidua subsp.polonica /Racib./ Domin.) oraz d?bu bezszypu?kowego (Quercus petraea). Rzadziej wyst?puje buk zwyczajny (Fagus sylvatica), ?wierk pospolity (Picea abies), jarz?b pospolity (Sorbus aucuparia). Pozosta?e gatunki drzew wyst?puj? nielicznie, a z krzewów pojawia si? kruszyna pospolita (Frangula alnus) i bez koralowy ( Sambucus racemosa).
Pokrycie runa jest ubogie, je?li chodzi o liczb? wyst?puj?cych gatunków ro?lin. Warstwa ta jest s?abo zró?nicowana zale?nie od warunków ?wietlnych i wilgotno?ciowych. Przewa?aj? tu gatunki borowe a g?ównie borówka czarna (Vaccinium myrtillus), oraz konwalijka dwulistna (Maianthemum bifolium), orlica pospolita (Pteridium aquilinum), trzcinnik le?ny (Calamagrostis arundinacea), je?yna gruczo?owata (Rubus hirtus). Wysok? sta?o?? wyst?powania a niewielki udzia? ilo?ciowy maj? ponadto: siódmaczek le?ny (Trientalis europea), nerecznica szerokolistna (Dryopteris digiatata) i szczawik zaj?czy (Oxalis acetosella). Warstw? mszyst? buduj? g?ównie p?onnik strojny (Polytrichum attanuatum) i rokietnik pospolity (Pleurozium schreberi). Ze ?wiata grzybów mo?emy znale??: borowiki, ma?laki, ko?larze, kurki, muchomory, huby.
Na terenie rezerwatu jak dot?d nie prowadzono specjalnych bada? faunistycznych, lecz dzi?ki obserwacji le?ników mo?emy dowiedzie? si? o wyst?powaniu sarny (Capreolus capreolus), dzika (Sus scrofa), zaj?ca (Lepus europaeus) mo?emy tu tak?e spotka? jelenia (Cervus elaphus). Gady reprezentuj?: ?mija zygzakowata (Vipera berus), zaskroniec (Natrix natrix), padalec (Anguis fragilis) a tak?e jaszczurki. Spo?ród ptaków mo?emy zaobserwowa? wron? (Corvus corne cornix), sójk? (Garrulus glandarius), dzi?cio?y (Dendrocopos sp.), kuku?k? (Cuculus canorus), sikorki (Parus sp.), rzadziej ba?anta (Phasianus colchicus) i kuropatw? (Pedrix pedrix).

Spróchnia?e pnie odgrywaj? isotn? rol?
w obiegu materii w rezerwacie.
fot. A. Sta?kowiak.


Dojazd i doj?cie.

Do rezerwatu najwygodniej jest dosta? si? z miejscowo?ci Bli?yn udaj?c si? drog? asfaltow? prowadz?c? na pó?noc pocz?tkowo przez miejscowo?? Mroczków, a nast?pnie przez kompleks lasów w kierunku miejscowo?ci Ciechostowice. Od Mroczkowa asfalt przechodzi w publiczn? drog? gruntow? i doprowadza zainteresowanych do granicy rezerwatu wyra?nie oznakowanej tablicami informacyjnymi.
Mo?emy tak?e skorzysta? ze szlaków turystycznych, przez jego teren przebiegaj? dwa:

Majdów – Chlewiska

Pogorza?e – Ku?niaki Pogorza?e – cmentarz partyzancki, po??czenie ze szlakiem ?ó?tym biegn?cym z dworca PKP w Skar?ysku-Kam (3,5 km) – ?azy ( 6,5 km) – Majdów (8 km) – rez. Ciechostowice, po?aczenie ze szlakiem czarnym (10,5 km).

Dociera tu tak?e szlak doprowadzaj?cy: ze stacji So?tyków PKP — Mroczków (1,5 km) — rez. „Ciechostowice”, po??czenie ze szlakiem niebieskim (4km).
Pocz?tek szlaku na przystanku PKP. Od dworca przechodzimy na drug? stron? torów i poln? drog? w prawo dochodzimy do ko?cio?a w Mroczkowie. Tu w lewo, asfaltow? drog? do rozdro?a obok kiosku „Ruchu". St?d szerok? wysypan? ?u?lem drog? przez Kapturów idziemy do brzegu lasu, a nast?pnie w prawo skos torowiskiem kolejki, osi?gamy drog? utwardzon?. Ni? w lewo (z prawej ok. 100 m brzeg lasu) do po??czenia szlaków.

Galeria Wortalu: Ciechostowice


Materia? pochodzi ze “Skar?yskich Zeszytów Ligi Ochrony Przyrody” nr. 7
Joanna Bodo pod kierownictwem redakcyjnym Andrzeja Sta?kowiaka

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-01-31 (16838 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.12 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !