Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

DSCF6461_szlak_zolty-12_strumien.JPG
  
lipowe_pole2007_0114_122331_slady.jpg
  
krol7.JPG
  
DSCF7579_2pawiki.JPG
  
zywiec_dziewieciolis2007_0331(019)_km.jpg
  
zachód s?o?ca.jpg
  
Img_8201.jpg
  
DSCF3672_doz04_km.jpg
  
krzyztopor_2007_0812(003)_1)_2)_km.jpg
  
Img_8206.jpg
  
IMG_0539.JPG
  
bazant_kogut.jpg
  
prez13.jpg
  
3.jpg
  
DSCF6992_zundap2.JPG
  
IMG_4834res1.jpg
  
DSCF7396.JPG
  
IMG_0447.JPG
  
29.jpg
  
DSCF8103_bukowa_km.jpg
  
storczyk.jpg
  
janowiec2007_0819(009)_krtyna_zach.jpg
  
DSCF6461_szlak_zolty-45_brzask.JPG
  
zer2.jpg
  
DSCF6136_ndbudowka.jpg
  Zabytki techniki
regionu skarzyskiego

Bobrza
Wie? w powiecie kieleckim nad rzek? Bobrz?. Od szesnastego wieku pracowa?y tu ku?nice i wielki piec, w ktoabiano mi?dzy innymi dzia?a i kule artyleryjskie. W 1828 roku rozpocz?to tu budow? najwi?kszej wówczas huty w Polsce, niedoko?czonej na skutek kl?ski powstania listopadowego. Pozosta?o?ci? po niej s? ruiny hal i osiedle mieszkaniowe dla przysz?ych pracowników, Njgardziej imponuj?co prezentuje sie monumentalny mur oporowy o d?ugo?ci oko?o pó? kilometra i maksymalnej wysoko?ci 15 metrów.


Cha?upkiWie? w powiecie kieleckim. W przesz?osci w Cha?upkach ca?e rodziny zajmowa?y sie produkcj? wyrobów gancarskich. Obok wyrobów artystycznych produkowano srtyku?y codziennego u?ytku. W O?rodku Tradycji Gancarstwa mo?na obejrzec piec garncarski i produkowane wyroby. W miesi?cach wakacyjnych organizowana jest impreza "Cha?upkowe Garncynki" popularyzuj?ca miejscowe tradycje.

O?rodek Tradycji Gancarstwa w Cha?upkach
gmina Morawica tel. 041 311 87 02
czynny codziennie w godz, 10.00-16.00


Krzemionki


Neolityczna kopalnia krzemienia pasiastego, obecnie rezerwat archeologiczny i przyrody. S? tu dwie podziemne trasy turystyczne, dzieki którym mo?na zobaczyc jak 3 tysi?ce lat p.n.e. wydobywano krzemie? pasiasty, któty s?u?y? do wyrobu narz?dzi i broni. Na terenie rezerwatu znajduje sie skansen.

Muzeum Archeologiczne i neolityczna
kopalnia w Krzemionkach k/Ostrowca
?wi?tokrzyskiego
tel. 041 262 09 78
czynne w godz 9.00-16.00


Ku?niakiWie? w powiecie kieleckim nad rzek? ?o?n?. W latach 1782-1897 pracowa?a tu huta ?elaza. Na przestrzeni lat by?a kilkakrotnie modernizowana.Ostatnia rozbudowa mia?a miejsce w 1890 roku, wówczas wielki piec otrzyma? imi? Jadwiga. W 1897 roku ze wzgledu na wyczerpanie si? zasobów miejscowej rudy ?elaza nast?pi? kres produkcji. Pozosta?ao?ci? po hucie s? ruiny wielkiego pieca, resztki stawu gromadz?cego wod? i wielkopiecowy ?u?el.


Maleniec


Wie? w powiecie koneckim nad rzek? Czarn?. Znakomicie zachowana walcowania i gwo?dziarnia z XIX wieku. Istniej?ca tu od 1784 roku ku?nica wytwarza?a miedzy innymi stalowe odkuwki na lufy do s?ynnych sztucerów produkowanych w królewskich manufakturach w Kozienicach.

Pracujace maszyny i ko?o wodne "w akcji"
mo?na zobaczyc po uprzednim zgloszeniu pod
numerem 041 373 11 42,
prosic p. Krzysztofa Dulewicza


NietuliskoWie? w dolinie rzeki Kamiennej w powiecie ostrowieckim. W latach 1834-45 wybudowano w Nietulisku walcowni? i zak?ad mechaniczny, w ktorym przerabiano stal produkowan? w pobliskim Micha?owie i Brodach. Po zak?adzie, który nieczynny jest od 1903 roku, pozosta?y przepusty wodne, kana?y, komora turbin i ruiny budynków fabrycznych. Najbardziej okaza?e s? ruiny du?ej, klasycystycznej walcowni.


Nowa S?upia


Rozwój miejscowo?ci zwi?zany by? z hutnictwem ?elaza. W Muzeum Staro?ytnego Hutnictwa ?wi?tokrzyskiego mozna obejrzec pozosta?o?ci po dawnych piecach hutniczych - dymarkach. Corocznie odbywaja si? tu "Dymarki ?wi?tokrzyskie", impreza pokazuj?ca wytop ?elaza metodami sprzed 2 tysi?cy lat.

Muzeum Staro?ytnego Hutnictwa
?wi?tokrzyskiego im. M. Radwana
26-006 Nowa S?upia, ul. ?wi?tokrzyska 59
tel. 041 317 70 18
czynne: wtorek-niedziela w godz 9.00-16.00


SamsonówWie? w powiecie kieleckim nad rzek? Bobrz? znana z tradycji hutniczych. W latach 1818 -23 zbudowana zosta?a w Samsonowie huta wraz z osiedlem mieszkaniowym dla pracowników. Do 1831 roku produkowano tu mi?dzy unnymi czerepy do poscisków rakietowych konstrukcji J.Bema. Po zak?adzie, który sp?on?? w 1866 roku pozosta?y ruiny wielkiego pieca, dwóch hal i wie?y wyci?gowej. Zachowa? sie tak?e cz??ciowo podziemny kana?, którym p?yn??a woda poruszajaca urz?dzenia na terenie huty. Galeria zdj?? z Samsonowa


Sielpia


Wie? w powiecie koneckim nad zalewem o pow. ok. 57 ha na rzece Czarnej. W latach 1824-41 zbudowano tu pudlingarni? (stalowni?) i walcowni? poruszan? kolem wodnym. W 1934 roku obiekt zosta? przekazany przez lokalne Muzeum Techniki i Przemys?u Hutniczego. Od 1962 roku dzia?a ono jako Muzeum Zag??bia Staropolskiego. Nad zalewem znajduje si? kilkadziesi?t osrodków wypoczynkowych.

Muzeum Zag??bia Staropolskiego
tel. 041 372 02 93
w dawnej pudlingarni i walcowni
czynne: 9.00 -12.00, 13.00-17.00
w poniedzia?ki nieczynne
Skar?ysko-RejówPozosta?o?? wilekiego pieca, który byl czynny do 1901 roku. W budynku zawiadowcy dawnej huty "Rejów" mie?ci sie obecnie Muzeum im.. "Or?a Bia?ego". Obok wystawy obrazuj?cej rozwój miasta, prezentowane s? tu eksponaty zwi?zane z okresem II wojny ?wiatowej. Na dziedzi?cu muzeum zbajduje sie duza, plenerowa wystawa militariów.

Muzeum Or?a Bia?ego
26-110 Skar?ysko-Kamienna, ul S?oneczna 90
tel. 041 253 13 31
czynne: wtorek-niedziela w godz. 9.00-17.00


Starachowice


W starachowicach na terenie XIX-wiecznego zabytkowego Zespo?u Wielkopiecowego utworzono Muzeum Przyrody i Techniki. Eksponowany jest historyczny zespó? hutniczy nale??cy do Staropolskiego Okr?gu przemys?owego. Unikalnym eksponatem jest Wielki Piec z 1899 roku posiadaj?cy kompletny ci?g technologiczny. Ekspozycja zawiera zabytki samochodowej i zbrojeniowej Zak?adów Starachowickich. Muzeum prezentuje tak?e bogate zbiory archeologiczne.

Muzeum Przyrody i Techniki
Ekomuzeum um. Jana Pazdura
27-200 Starachowice, ul. Wilkopiecowa 1
tel 041 275 40 83


Stara Ku?nicaMa?a wies w powiecie koneckim.Znajduje sie tu jedyna w Polsce, zachowana w pierwotnej postaci ku?nica z miechami i m?otem, które nap?dzane sa przez ko?o wodne. M?ot naciskowy z pocz?tku XIX wieku nalezy do typu jaki zosta? sprowadzony do Polski na prze?omie XVII i XVIII wieku. Obecnie punkt muzealny. Opiekunem zabytku i oprowadzaj?cym po nim jest mieszkaj?cy w poblizu pan Niew?g?owski.


Chlewiska


Wie? w powiecie szyd?owieckim. Obiekt obejmuje zespó? wielkopiecowy wybudowany przez Francuskie Towarzystwo Metalurgiczne w latach 1882-1892, w którego sk?ad wchodzi wielki piec (produkowa? 13 t surówki na dob?), trzy pra?arki rudy, wie?a wyci?gowa (tzw. gichtoci?g wodny) oraz warsztat mechaniczny. Piec ten dzia?a? a? do 1940 r. (produkcj? wstrzymali Niemcy) jako ostatni w Europie ?rodkowej tego typu obiekt pracuj?cy w oparciu o w?giel drzewny

Zabytkowa Huta ?elaza w Chlewiskach
Oddzia? Muzeum Techniki w Warszawie
opiekun: Stanis?aw Turek
26-510 Chlewiska
tel. (+48 48 ) 628 71 93Czytaj wi?cejMateria?y z Urz?du Marsza?kowskiego Województwa ?wi?tokrzyskiego
Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-02-21 (20903 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.09 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !