Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

DSCF3167.JPG
  
DSCF5827_dymarki.JPG
  
rydno10_2009_05_08_8589_km.jpg
  
borowik ceglastopory1.jpg
  
pieklo10.jpg
  
ula6.JPG
  
ATT00238.jpg
  
janowiec2007_0819(038)_makieta_zamku.jpg
  
jasknia_szczezlina1.jpg
  
img_4249.jpg
  
kamienna_rydno_2008_01_16_1715_zerowisko2.jpg
  
DSCF5454_torfowisko_ambona1~0.jpg
  
DSCF1234_wielka_jodla_2.jpg
  
DSCF5520_starorzecze_km.jpg
  
cyganska_kapa_widok~0.jpg
  
IMG_5672_male.jpg
  
ula7.JPG
  
trasa.jpg
  
DSCF7036_pien_fosa.JPG
  
DSCF4300_altana_wieza.JPG
  
DSCF8254_kosciol_sw_zygmunta_km.jpg
  
bl 053-800.jpg
  
komar.jpg
  
DSCF7448_przewal2.jpg
  
biegtrasa2.jpg
  Rocznik PTH 2010


Dariusz Kupisz
(Radom-Lublin)
Dzia?ania zbrojne na obszarze województwa sandomierskiego podczas rokoszu Miko?aja Zebrzydowskiego (1606–1607)

W latach 1606–1607 dosz?o w Rzeczypospolitej do konfliktu mi?dzy Zygmuntem III Waz? a szlacht?, który zosta? nazwany rokoszem Zebrzydowskiego, od nazwiska ówczesnego wojewody krakowskiego, przywódcy opozycji, lub Sandomierskim, od zjazdu pod Sandomierzem, który formalnie zapocz?tkowa? bunt szlachty. Jego geneza wi?za?a si? z ró?nicami politycznymi, które podzieli? ca?y kraj na zwalczaj?ce si? obozy, a z czasem doprowadzi?y do bratobójczych star? zbrojnych, toczonych g?ównie na obszarze województwa sandomierskiego.
Nieufno?? wobec króla by?a wpisana w tradycje demokracji szlacheckiej, a w dobie pierwszych wolnych elekcji zacz??a jeszcze przybiera? na sile. Zosta?a wzmocniona przez ucieczk? Henryka Walezego z Polski w 1574 roku, a potem przez oskar?enie Zygmunta III o zamiar handlu polsk? koron? i porzucenia jej na rzecz szwedzkiej. Pierwszemu Wazie na polskim tronie nie przysparza?o popularno?ci budowanie w?asnego stronnictwa i zwi?zane z tym przej?cie dawnego trybuna szlachty, kanclerza Jana Zamoyskiego do opozycji. Obydwaj antagoni?ci mieli zreszt? odmienne wizje pa?stwa. Wp?yw wielkiego kanclerza na szlacht? by? tak ogromny, ?e dopiero po jego ?mierci król przyst?pi? do realizacji swego programu. W grudniu 1605 roku rozes?ano na sejmiki przedsejmowe instrukcj?, w której Zygmunt III zaproponowa?, aby na sejmie omawiano tylko sprawy najwa?niejsze oraz istotne dla ca?ego pa?stwa, a obrady ko?czono obowi?zkowo uchwa??. Postulowa? utworzenie sta?ego wojska, a sk?din?d by?o wiadomo, ?e wi?za?o si? to z potrzeb? utworzenia sta?ego skarbu, niezale?nego od decyzji sejmowych. Projekt reform wzmacnia? bez w?tpienia pozycj? monarchy w pa?stwie, ale by? te? bardzo po?yteczny dla przebudowy jego struktury.
Opinia publiczna nie pot?pia?a rokoszan, uznaj?c, ?e bronili swobód, ale uznano, ?e posun?li si? za daleko i z?amali prawo. W rezultacie mediacji przywódcy opozycji przeprosili monarch?, ten im przebaczy?, a sejm z 1609 r. uchwali? konstytucj? o amnestii. Przyczyny rokoszu do dzi? budz? kontrowersje w historiografii, natomiast nie ma wi?kszych sporów, co do jego skutków. Bez w?tpienia doprowadzi? on do zaprzepaszczenia reform mog?cych zapocz?tkowa? po?yteczn? i wielce potrzebn? przebudow? ustroju wewn?trznego Rzeczypospolitej. Monarcha musia? uwzgl?dni? oczekiwania opinii szlacheckiej, wybaczy? rokoszanom i zrezygnowa? z proponowanych przed rokoszem reform. W rezultacie ustali? si? w niej system monarchii mieszanej, zak?adaj?cy równowag? pomi?dzy królem, senatem a szlacht?. Tyle tylko, ?e to senat sta? si? z czasem czynnikiem równowagi mi?dzy d??eniami króla i szlachty.
Eugeniusz Janas,br>
(Lublin)
?o?nierskie sejmiki. Ko?a wojskowe na obszarze dawnego województwa sandomierskiego w latach 1661-1663


W czerwcu 1661 r. na Wo?yniu, niedaleko od miejsca stoczonej dziesi?? lat wcze?niej, chwalebnej bitwy pod Beresteczkiem, kilkana?cie tysi?cy ?o?nierzy wojska koronnego wypowiedzia?o pos?usze?stwo królowi Janowi Kazimierzowi, hetmanom, w istocie ca?ej Rzeczypospolitej. Rozpocz??a si? tym samym historia zapewne najwi?kszego w dziejach pa?stwa buntu, konfederacji wojskowej, nazywanej Zwi?zkiem ?wi?conym. Ju? od lipca, dwa zwa?nione obozy polityczne, dworska partia regalistów i antyelekcyjna opozycja d??y?y do zdobycia poparcia zbuntowanego wojska. We wrze?niu 1661 r., gdy skonfederowane oddzia?y pod dowództwem marsza?ka Jana Samuela ?widerskiego dotar?y w Sandomierskie, sta?o si? jasne, ?e armia staje po stronie przeciwników króla. W ci?gu kolejnych miesi?cy i lat, w toku wydarze?, które w znacznej mierze rozgrywa?y si? w Sandomierskiem, Zwi?zek ?wi?cony odchodzi? od swoich pierwotnych ??da? ekonomicznych i w coraz bardziej widoczny sposób stawa? si? ruchem politycznym, zbrojnym ramieniem opozycji antykrólewskiej.
Rados?aw Kubicki

(Kielce)Wojska i dzia?ania wojenne w okolicy Opatowa od konfederacji barskiej do wojen napoleo?skich


Celem tego opracowania jest wykazanie wszelkiej obecno?ci oddzia?ów zbrojnych w Opatowie i okolicy, który obszar rozumiany jest tutaj jako dobra opatowskie, od obj?cia tronu polskiego przez Stanis?awa Augusta Poniatowskiego do pocz?tków wojen napoleo?skich. Do najwa?niejszych publikacji po?wi?conych powy?szemu miastu i maj?tkowi ziemskiemu nale?y przede wszystkim zaliczy? wydane Materia?y z Sesji 700-lecia miasta Opatów pod redakcj? Feliksa Kiryka, prace Aleksandra Bastrzykowskiego i Waldemara Ga??zki oraz angloj?zyczn? publikacj? Gershona Hunderta. Natomiast ?ród?a do prezentowanego tu tematu znajduj? si? g?ównie w Archiwum G?ównym Akt Dawnych w Warszawie. Wspomniane miasto nale?a?o wówczas do najwi?kszych miejscowo?ci województwa sandomierskiego. Wed?ug spisu z 1787 r. by?o najludniejszym o?rodkiem miejskim powiatu sandomierskiego, wi?kszym nawet od Sandomierza. Pod wzgl?dem wyznaniowym, najliczniejszymi grupami w Opatowie byli ?ydzi oraz katolicy. Poza tym mieszka?o w mie?cie kilkudziesi?ciu prawos?awnych Greków i Ormian. W ci?gu XVI-XVIII w. dobra opatowskie by?y wielokrotnie obj?te dzia?aniami wojennymi. W 1502 r. Opatów zosta? spalony i spl?drowany przez Tatarów. W okresie tzw. potopu szwedzkiego w 1656 r. w Opatowie wymordowano 200 zamo?nych rodzin ?ydowskich, a w 1657 r. w okolicach tego miasta dosz?o do dwóch potyczek pomi?dzy oddzia?ami polskimi i siedmiogrodzkimi oraz do spotkania wojsk szwedzkich króla Karola X Gustawa z si?ami siedmiogrodzkimi ksi?cia Jerzego II Rakoczego. Z kolei podczas wielkiej wojny pó?nocnej przez dobra opatowskie przechodzi?y wojska szwedzkie, rosyjskie, polskie, w?gierskie (by? mo?e kuruckie) - b?d?ce w s?u?bie polskiej oraz saskie, siej?c zniszczenie, czego przyk?adem jest obrabowanie przez ?o?nierzy szwedzkich klasztoru bernardynów opatowskich w 1702 r. Po trzecim rozbiorze Polski dobra opatowskie wesz?y w sk?ad monarchii Habsburgów. Ju? od 1794 r. do 1809 r. w Opatowie stacjonowa? garnizon wojsk austriackich. Znajdowa? si? tu równie? o?rodek werbowniczy do armii habsburskiej. Warto równie? odnotowa?, ?e w latach 1798-1800 oraz w pó?niejszych przez dobra opatowskie przechodzi?y wojska rosyjskie, których pobyt tu zwi?zany by? z walkami z rewolucyjn? Francj?. Jako ciekawostk? mo?na tak?e poda?, ?e ok. 1800 r. na terenie Opatowszczyzny grasowa?a banda Cyganów z?o?ona z 40 rozbójników.
Przemys?aw Bieniek

(Skar?ysko-Kamienna)
Reorganizacja struktury ko?cielnej na ziemiach polskich po odzyskaniu niepodleg?o?ci. Wizyta Nuncjusza Achillesa Rattiego w Kielcach

Dyplomacja watyka?ska bywa postrzegana b?d? to wy??cznie w aspekcie religijnym, b?d? te? dorabia si? dyplomacji papieskiej wymiar jakiej? trzeciej si?y, która cele polityczne osi?ga za parawanem w?a?ciwych Ko?cio?owi obszarów religijnych. Prawda chyba le?y po?rodku. Bowiem Stolica Apostolska istotnie posiada w swej gestii g?ównie cele ko?cielne lub religijne, przy czym nale?y tu rozumie? tak?e zagadnienia moralne przekraczaj?ce ramy wyznaniowo?ci. Jednak?e wymienione cele nie sytuuj? si? w pró?ni, lecz wynikaj? z t?a, w którym istnieje Ko?ció?, zatem nie mo?e si? dystansowa? od polityki, cho? nie jest ona jego profesjonaln? domen?.
Wraz z odzyskaniem przez Polsk? niepodleg?o?ci zacz?to reorganizowa? administracyjne struktury Ko?cio?a. Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e Ko?ció? Katolicki by? instytucj? stoj?c? po prawej stronie sceny politycznej, a doktryna polityczna krystalizowa? si? zacz??a po odzyskaniu przez Polsk? niepodleg?o?ci. Brak w?asnego pa?stwa sk?ania? do my?lenia, ?e najwa?niejsze by?y warto?ci moralne spo?ecze?stwa, jego „wewn?trzna” si?a, od której dopiero zale?a?a pot?ga i samoistno?? narodu, zasady religijne i zasady polityczne narodu.
Niew?tpliwie nuncjusz Achilles Ratti by? osob? maj?c? bezpo?redni wp?yw na obsad? stanowisk ko?cielnych, oraz jako osoba, która wizytowa?a poszczególne diecezje mia? pe?n? wyobra?ni? na temat stosunków interpersonalnych mi?dzy biskupami, a episkopatem i w?adzami rz?dowymi. Tworz?ce si? pa?stwo polskie boryka?o si? z problemami natury gospodarczej, politycznej i spo?ecznej. Zapiski wysok? rang? duchownego dostarczaj? ogromnego zasobu wiedzy o tamtym okresie. Niestety Achilles Ratti zosta? odwo?any, jako nuncjusz apostolski w Polsce w pierwszych latach tworzenia pa?stwa polskiego, a jego osobiste przemy?lenia odnosz? si? tylko do tego okresu.
Marcin Medy?ski

(Skar?ysko-Kamienna – Warszawa)
Wydawnictwa ci?g?e (periodyczne) Skar?yska-Kamiennej do 1939 r.
Omówienie skar?yskiego czasopi?miennictwa nale?y zacz?? od zdefiniowania zakresu poj?cia „wydawnictwo ci?g?e” lub „periodyczne”: jest to dokument ukazuj?cy si? na bie??co w ca?o?ci lub cz??ciach, zazwyczaj opatrzony numeracj?, bez przewidywanego zako?czenia. Termin „wydawnictwa ci?g?e” obejmuje wi?c gazety, czasopisma (o ró?nej cz?stotliwo?ci wychodzenia), jak równie? okresowe informatory, sprawozdania roczne oraz kalendarze.
Temat ten nie doczeka? si? dot?d pe?nego opracowania naukowego, za? literatura mu po?wi?cona jest nader skromna. Zestawienie prasy Skar?yska-Kamiennej w omawianym okresie (acz niepe?ne i nie pozbawione pomy?ek) zawiera bibliografia prasy Kielecczyzny, zestawiona przez Mieczys?awa Adamczyka i Jolant? Dzieniakowsk?. Interesuj?ce informacje o historii prasy regionalnej zawieraj? pozosta?e prace Mieczys?awa Adamczyka. Wiele cennych szczegó?ów przynosz? te? opracowania dotycz?ce prasy regionu radomskiego, która swym zasi?giem obejmowa?a tak?e Skar?ysko-Kamienn?. Jednak?e dotychczasowe ustalenia wymagaj? powa?nej weryfikacji. Przegl?d skar?yskiej prasy wydawanej do 1939 r. jest jedynie wst?pnym opracowaniem tego tematu. Odnalezienie kompletu opisywanych gazet i dalsza kwerenda archiwalna dotycz?ca ich historii mo?e znacznie wzbogaci? nasz? wiedz? na ten temat, a jednocze?nie stanowi? ciekawy przyczynek do badania historii Skar?yska-Kamiennej.
Tadeusz Wojewoda

(Skar?ysko-Kamienna)
Samorz?d terytorialny
Skar?yska–Kamiennej w okresie mi?dzywojennym
W 1918 r., na progu niepodleg?o?ci, Kamienna posiada?a status osady (od 1905 r.) i by?a (od 1911 r.) siedzib? w?adz gminnych. Organizacja samorz?du gminnego na obszarze dawnej kongresówki opiera?a si? na porz?dku prawnym ustanowionym na mocy ukazu carskiego z 1864 r. Organem samorz?du by?o zebranie gminne, które dokonywa?o wyboru rady gminy oraz wójta. Doda? trzeba, ?e przepisy dotycz?ce samorz?du a obowi?zuj?ce w czasach zaborów, w cz??ci zachowa?y sw? moc prawn? tak?e w pierwszych latach istnienia II Rzeczypospolitej. Zgodnie z obowi?zuj?cym prawem walne zebranie mieszka?ców osady 24 lutego 1918 r. powo?a?o do ?ycia rad? gminy z?o?on? z 32 cz?onków. Dzia?alno?? skar?yskiego samorz?du w dobie II RP wi?za?a si? z kilkoma kwestiami. Po pierwsze, odpowied? na sformu?owane w tek?cie artyku?u pytanie dotycz?ce stworzenia spoistego organizmu miejskiego nie mo?e by? twierdz?ca. Zabrak?o na czasu, a dodatkowo szybki rozwój terytorialny utrudnia? procesy miastotwórcze. Jednak inwestycje komunalne dwudziestolecia mi?dzywojennego zdecydowanie wp?yn??y na funkcjonowanie miasta i popraw? warunków funkcjonowania ludno?ci. Skar?ysko zacz??o nabiera? miejskiego wygl?du. Szczególne o?ywienie inwestycyjne odnotowa? nale?y na prze?omie lat 20 – tych i 30 – tych oraz podczas kadencji ostatniego samorz?du. Warto te? podkre?li?, ?e analiza protoko?ów obrad Rady Miejskiej z lat 1934 – 39 wskazuje na merytoryczny, pozbawiony w zasadzie akcentów politycznych charakter jej prac. Planowane zamierzenia mog?y uczyni? z miasta nowoczesny, kilkudziesi?ciotysi?czny o?rodek przemys?owy. Na przeszkodzie stan?? jednak wybuch wojny.

Pawe? Rzuchowski, Pawe? G?bski

(Skar?ysko-Kamienna)
Skar?yskie schrony z okresu zimnej wojny – zapomniane budowle

Z zako?czeniem II wojny ?wiatowej Polska wesz?a w stan nowej, tzw. „zimnej wojny”. Ci?g?y strach i gotowo?? do obrony idei socjalizmu mia?Y bezpo?redni wp?yw na nasze otoczenie. ?lady „zimnej wojny” ogl?damy na co dzie? nie zwracaj?c na nie szczególnej uwagi, traktuj?c je jako naturalne t?o architektoniczne. To, co zosta?o z ostatniej „wojny” mamy obok, nad g?owami i pod stopami. Projekt osiedla Milica w Skar?ysku-Kamiennej pojawi? si? na pocz?tku lat 50-tych XX wieku, cho? decyzja o jego powstaniu musia?a zapa?? pod koniec lat 40-tych. Bezpo?rednim powodem zaanga?owania si? i ?rodków w budow? osiedla mog?o by? podj?cie wzmo?onej produkcji przez skar?yskie zak?ady amunicji na potrzeby wojny korea?skiej (lata 1950-1953). Projekt wykona?o Centralne Biuro Projektów i Studiów Budownictwa Osiedlowego, a zatwierdzi?o Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli. Realizacj? inwestycji zajmowa?y si? powo?ane w 1948 roku Zak?ady Osiedli Robotniczych. Budynki o podobnym za?o?eniu architektonicznym jak te na osiedlu Milica mo?na w wiernej kopii znale?? w krakowskiej Nowej Hucie, Warszawie czy Kielcach. Dodatkowo osiedle Milica wydaje si? przerysowaniem dokumentu „Przyk?adowy aneks TOPL do projektowania wst?pnego budownictwa osiedlowego” (brak datowania publikacji – oko?o 1956 r.), czyli zaprojektowano je zgodnie z najlepszymi – wg w?adz - wzorcami TOPL. W latach, gdy osiedle powstawa?o wi?kszo?? kraju boryka?a si? z problemami mieszkaniowymi. Patrz?c na Skar?ysko, jako na miasto stanowi?ce zaplecze r?k pracy dla zak?adów zbrojeniowych, nie dziwi militarne podej?cie do sfery architektury cywilnej. Nale?y by? wdzi?cznym dawnym „militarystycznym” architektom przynajmniej za cz??? osiedla, które dzi? stanowi estetyczn?, socrealistyczn? wizytówk? miasta. Jest to istotny etap w jego dziejach, odci?ni?ty w tym, co nas otacza, tj. pod ziemi? i na ziemi. Bior?c pod uwag? tajemniczo??, która przez lata okrywa?a sfer? obronn? „zimnowojennego” Skar?yska, jest to ciekawy temat zarówno na miejsk? wycieczk? jak i wi?ksz? prac? naukow?. Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e miasto skorzysta?o w sferze architektonicznej na „zimnej wojnie”.
Obecnie, nie b?d?c ju? w stanie permanentnego przygotowania do wojny tak?e budowane s? schrony dla zapewnienia bezpiecze?stwa ludzi. Schrony takie zosta?y oddane na prze?omie wieku XX i XXI na terenach PKP oraz zak?adów zbrojeniowych. Ich warunki techniczne dostosowane s? ju? do wspó?czesnych sposobów walki oraz si? ra?enia ?rodków wybuchowych. Nie s? to schrony mog?ce przetrzyma? atak ?rodkami masowego ra?enia lub inteligentn? broni?, bo aby takie zabezpieczenia stosowa? musi by? ku temu polityczny lub ekonomiczny cel.
Rozgl?daj?c si? po ?wiecie mo?na dzi? znale?? pa?stwo, które wci?? znajduje si? w stanie ci?g?ej wojny, a ka?de nowe osiedle budowane jest podobnie jak nasze podwórka z osiedla Milica. Jest to Izrael. Bloki w nowych osiedlach zamykaj? wewn?trz dziedzi?ce, gdzie znajduj? si? wyj?cia awaryjne ze schronów. Mo?e to ?wiadczy? o uniwersalno?ci zastosowanego w Skar?ysku-Kamiennej rozwi?zania obronnego.

Spis tre?ci do pobrania w pdf !!!

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2011-04-26 (9027 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.12 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !