Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

gagaty_2008_06_25_06_km.jpg
  
DSCF2249_fioletek_km_+.jpg
  
Img_6234.jpg
  
DSCF3225-1.JPG
  
DSCF7130_Rydno-31.JPG
  
nietulisko2007_0823(043)_1)_2)_magazyn.jpg
  
3~0.jpg
  
dzieci_2702.jpg
  
bartek2007_0422(006)_kadr3.jpg
  
DSCF3470.JPG
  
DSCF3183_1_2_biegacz_km.jpg
  
aurinia2007_0817(016)_gniado4_km.jpg
  
janowiec2007_0819(030)_dolina_wisly_z_tarasu.jpg
  
DSCF5997_stadnina.jpg
  
tumlin_kamienie.jpg
  
DSCF1549-2.JPG
  
Klasztor_5_km.jpg
  
dolina_kamionki_2_2007_12_08_1238_mlyn_krzyzka.jpg
  
ula7.JPG
  
DSCF1390.JPG
  
kolarze6.jpg
  
pieklo4.jpg
  
DSCF6519_poczatek_nieb_szlaku_rowerowego.jpg
  
11~1.jpg
  
Starachowice - szlak spacerowy.JPG
  Szlak zielony: Zajad O
Szlaki turystyczne w okolicach Skar?yska
Przebieg szlaku zielonego: skrzyzowanie ze szlakiem czerwonym zajazd "O'key" - Rydno.
wyk. A. Sta?kowiakKilometry
Opis
Zdj?cia
0
Szlak zielony nazwano przez twórców szlakiem "Pogody Ducha". Ta nazwa funkcjonuje od kilku lat, zosta?a nadana przez wytycz?cych szlak ludzi z kr?gów trze?wo?ciowych naszego miasta (w liczbie oko?o 100 osób). Pochodzi od modlitwy o Pogod? Ducha przypisywan? Markowi Aureliuszowi. Brzmi ona: Bo?e u?ycz mi pogody ducha abym godzi? si? z tym, czego nie mog? zmieni?. Odwagi ,abym zmienia? to co mog? zmieni?. I m?dro?ci, abym odró?nia? jedno od drugiego. Rozpoczyna si? jako ??cznik szlaku czerwonego, lecz punktem startowym mo?e by? zajazd "O'key" po?o?ony przy krajowej 7-ce mi?dzy Barakiem a Skar?yskiem Ksi???cym. W tej wersji, aby trafi? na szlak nale?y zej?? oko?o 50 metrów poni?ej zajazdu w kierunku Skar?yska-Kamiennej gdzie po przeciwnej stronie ulicy na wprost wylotu drogi stra?owej nr 9 zauwa?ymy znaki zielone.
Uwaga!
Brak charakterystycznego znaku "pocz?tek/koniec szlaku" tylko typowy znak

Wi?cej na temat zajadu...
0,2 km
Oddalamy si? od ruchliwej 7-ki i zag??biamy w las. Po kilkudziesi?ciu metrach skr?camy w prawo, a potem po dotarciu do linii ?redniego napi?cia dalej kieruj?c si? w prawo docieramy do drogi stra?owej nr 11.
1,4 km
Skr?camy pod k?tem prostym w lewo i idziemy prosto ?u?low? nieco wyje?d?on? drog?. Docieramy do niewielkiego wzniesienia "Bia?y Kamie?". Droga ?uzlowa przechodzi w gruntow? z wystaj?cymi z pod?o?a kamieniami. Uwaga! Warto zej?? ze szlaku, gdzie ok. 50 metrów po prawej stronie znajduje si? wychodnia piaskowców.
1,5 km
"Bia?y Kamie?" ( 242,1 m. npm) to wychodnia piaskowców jurajskich. Wchodzi w sk?ad niewielkich wzniesie? Wzgórz Szyd?owieckich, w czasie II Wojny ?wiatowej by? obozowiskiem Partyzantów AK. Wracamy na szlak. Od sporych rozmiarów d?bu droga ?agodnym ?ukiem skr?ca w prawo.
1,8 km
Opuszczamy drog? gruntow? i skr?camy ?agodnie w lewo.
1,8 km
Dalej idziemy le?n? ?cie?k?.
2 km
Po 200 m. docieramy na skraj lasu. Szlak skr?ca w lew? stron? i poruszany si? wzd?u? ?ciany lasu, a? do ambony my?liwskiej, gdzie szlak skr?ca w prawo.
2,2 km
Ambon? ustawiono w 2006 roku na skraju torfowiska Lipowe Pole. Trzeba jednak zachowa? szczególn? uwag?, gdy? par? metrów od podnó?a ambony zaczyna si? bardzo zdradliwe bagno pokryte p?ywaj?cym p?em. Poruszanie si? po ple jest niebezpieczne z tego wzgl?du, ?e mo?na si? przez nie przebi?, a ponadto podczas chodzenia z bagna uwalnia si? siarkowodór, który mo?e spowodowa? nawet ?miertelne zatrucie.


Wi?cej na temat torfowiska Lipowe Pole znajdziecie tutaj...
2,4 km
Tu ko?czy si? le?ny odcinek szlaku. Wychodzimy na ??ki i pola Lipowego Pola. Po prawej stronie w odleg?o?ci ok. 50 m. na ?ródpolnej miedzy spoczywa g?az narzutowy z granitu skandynawskiego o obwodzie ok. 3,5 m. po lewej stronie rozci?ga si? torfowisko. Nale?y uwa?a?, bo polna droga miejscami jest s?abo widoczna. Po kilkuset metrach skr?ca w lewo i za chwil? w prawo. Za niewielkim wzniesieniem (po prawej stronie urz?dzone si?ami miejscowej m?odzie?y boisko pi?karskie) dochodzimy do drogi z p?yt betonowych i idziemy ni? a? do przejazdu kolejowego. Po prawej stronie zbiornik wodny, miejsce poboru wody do gaszenia po?arów i l?gowisko ptaków wodno b?otych.
3 km
Gdy dysponujemy czasem mo?na odwiedzi? ciekawy obiekt - triangul. Jest to znak geodezyjny pochodz?cy z 1829 roku, prawdopodobnie jest to jedyny tego typu zabytek zachowany w Krainie Gór ?wi?tokrzyskich. W tym celu trzeba uda? si? ok 1/2 km. w praw? stron?, s?abo widoczn? ?cie?k? z ty?u za zabudowaniami Lipowego Pola, gdzie w?ród pól zachowa? si? ten zabytkowy obiekt. Nie jest on widoczny ze szlaku i warto o pomoc w jego odnalezieniu poprosi? miejscowych.


Wi?cej na tamat triangula i jego budowniczego, tutaj...
3,5 km
Wracamy nad zbiornik lub pod??amy dalej. Przechodzimy, zachowuj?c ostro?no??, przez przejazd kolejowy i zaraz za nim skr?camy w prawo w ?cie?k? wiodo?c? wzd?u? torów linii kolejowej. ?cie?ka jest rzadko wykorzystywana i niekiedy niknie w?ród ??k. Zmierzamy ku widocznemu przystankowi kolejowemu Lipowe Pole. Mijamy go i dochodzimy do zabudowa? przy przeje?dzie i do drogi gruntowej.
3,7 km
Idziemy dalej drog? mijaj?c m.in. ziemne piwniczki. Zbli?amy si? do zabudowa? Skar?yska Ko?cielnego, lecz przed zabudowaniami skr?camy w prawo i idziemy drog? gruntow?.
5,7 km
Jest to do?? nurz?cy odcinek, d?ugiej, prostej drogi, ale rekompensuj? to widoki. Po lewej stronie zza drzew ukazuje si? sylwetka ko?cio?a w Skar?ysku Ko?cielnym p.w. ?w. Trójcy, wzniesionego w latach 1637-1643, odrestaurowanego w 1 po?. XX w.


Wi?cej o Ko?ciele ?w. Trójcy tutaj...
5,7 km
Po prawej stronie za torami widzimy grzbiet Góry Pogorzelskiej i zabudowania Skar?yska z widocznymi dwoma ko?cio?ami. Po lewej, w oddali, neogotycki ko?ció? p.w. Naj?wi?tszego Serca Jezusowego pochodz?cy z 1923 r., oraz widoczny bli?ej, pochodz?cy z lat 80. ubieg?ego stulecia, strzelisty ko?ció? b?. Brata Alberta.
6,6 km
Przekraczamy kolejne biegn?ce w poprzek szlaku drogi i lini? kolejow? biegn?c? do bazy paliw i docieramy do ulicy Rac?awickiej. Przed nami elektrowozownia, a szlak skr?ca w lewo i doprowadza nas do cmentarza, na którym znajduj? si? m.in. 3 mogi?y ?o?nierzy wrze?nia, którzy zgin?li podczas bitwy 8 wrze?nia 1939 roku.
8,5 km
Od cmenarza kierujemy si? w praw? stron? ulic? Ko?cieln? i po kilkudziesieciu metrach ( przy tablicy z nazw? miejscowo?ci) skr?camy w ulic? Graniczn?. Opuszczamy zabudowania i po lewej stronie pojawia si? Góra Karier (259,8 m. npm.) Idziemy do skrzy?owania i skr?camy w lewo. Przed nami droga na Gór? Karier, nie dochodzimy do niej ale w po?owie drogi skr?camy w prawo.
9,5 km
Poruszamy si? drog? poln?, po lewej niewysokie wzniesienie Wzgórz Starachowickich (dawne czo?o lodowca podci?te przez Prakamienn?), po lewej torfowisko "Babica". Dochodzimy do niewielkiego zbiornika wodnego ponad którym, za torami góruje ha?da dawnego wysypiska ?mieci. Tereny te b?d? wkrótce rekultywowane co wp?ynie na walory estetyczne okolicy.
12,3 km
Przed upraw? le?n? (las posadzony w rz?dach) skr?camy w lewo, przy wyj?ciu na otwarty teren w prawo i dalej wzd?u? lasu, a? do drogi. Szlak skr?ca w prawo i za chwil? obni?aj?c si? znów w lewo. Droga doprowadzi nas do torów, wzd?u? torów w lew? stron?, do przejazdu pod torami na przystanku Grzybowa Góra.
12,4 km
Niczym przez bram? wkraczamy na teren rezerwatu archeologicznego "Rydno".
Pocz?tkowo skr?camy nieco w lewo, a potem ?agodnym ?ukiem w prawo docieramy nad brzeg Kamiennej.


Wi?cej o rezerwacie "Rydno", tutaj...
12,5 km
Idziemy wzd?u? brzegu i po chwili przed nami ukazuja si? zabudowania Starego M?yna. Jest to "Stadnina Koni Fiordzkich" prowadzona przez p. Mosurków.

Wi?cej o stadninie, tutaj....
12,8 km
Niestety, tutaj turysta mo?e mie? k?opoty (znaki s? cz?sto niszczone, a teren po którym si? poruszamy jest prywatny, Trzeba zatem skr?cic w prawo i pod??a? w gór? Kamiennej wzd?u? jej brzegu, po pewnym czasie natrafimy na zielone znaki umieszczone na drzewach przy ?cie?ce wiod?cej wzd?u? rzeki. W korycie pr?d wody jest cz?sto wolny i latem spotkamy tu kwitn?ce gr??ele.
13 km
Po lewej p?ynie rzeka, po prawej ?agodne wzniesienia to szare wydmy ?ródl?dowe poro?ni?te sosnami. Mo?emy wspi?? si? na wa?, aby spojrze? na piaskowni? p. Pijanowskiego. Po przebadaniu archeologicznym zosta?a przekazana w?a?cicielowi w uzytkowanie. Powsta?y po piaskowni dó? nape?ni? si? wod? i zmieni? w zbiornik wodny.
13,3 km
Wracamy na szlak. To ju? ko?cowy odcinek. Mo?emy podziwia? zakola meandruj?cej Kamiennej i nadbrze?n? ro?linno??.
13,5 km
Szlak tak jak niespodziewanie rozpocz?? si?, tak te? si? ko?czy i pró?no szuka? stosownego znaku szlakowego. Wychodzimy na Nowym M?ynie - prywatny m?yn p. Pijanowskiego. Na spi?trzeniu wody zainstalowano turbin? i agregat pr?dotwórczy - w miejscu m?yna powsta?a minielektrownia wodna. Jest to jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Skar?ysku. Warte jest odwiedzenia o ka?dej porze roku. Przy m?ynie znajduje si? grobla przez któr? mo?emy przej?? na drugi brzeg rzeki i tam napotkamy znaki czerwonego szlaku "Millenijnego" wiod?cego ze Skar?yska do Ka?kowa.


Podsumowanie:
Szlak nie jest odnotowywany w ?adnym przewodniku. Sposób znakowania pozostawia wiele do ?yczenia i nale?y to poprawi? w najbli?szym czasie. Jest szlakiem ?atwym o niewielkiej ró?nicy poziomów. Nie wymaga specjalistycznego sprz?tu i pokonanie go mo?e sprawia? k?opoty tylko po okresach wi?kszych opadów, oraz wczesn? wiosn? i podczas s?otnej jesieni.

Dotarcie na start/met?:
Do zajazdu "O'key" mo?na dotrze? ze Skar?yska busami jad?cymi w kierunku Szyd?owca. Do i z Nowego M?yna mo?na pojecha? autobusem linii nr 1 ( nie wszystkie kursy docieraj? do samej p?tli na ko?cu dzielnicy ?y?wy, dlatego niekiedy trzeba nad?o?y? drogi od/do przystanku przy cmentarzu na ?y?wach.

Poniewa? wi?kszo?? trasy prowadzi drogami, duktami czy wr?cz ulicami mo?liwe jest bezproblemowe pokonanie szlaku rowerem.


Zajrzyj do galerii:
1. Szlak zielony: "O'key" - "Rydno"
2. Lipowe Pole
3. Dolina Kamiennej na obszarze rezerwatu "Rydno"
4. Relacja z zimowego przej?cia fragmentu szlaku.


W opracowaniu trasy dla wortalu ( pomiar, fotografie, nagrania) uczestniczyli: Master i Heodes. Uzupe?nienia: JAL
A. Sta?kowiak

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-07-15 (16933 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.10 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !