Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

DSCF6752_Ko?ció? Farny.JPG
  
rydno0014_szalas04.jpg
  
Img_6236.jpg
  
DSCF8112_maryja.jpg
  
DSCF3232_klasztor 2006-05-07 04-37-45.JPG
  
lipowe_trzyszcz_2008_04_15_1862_km_kadr.jpg
  
ilza2.jpg
  
IMG_6134_y.JPG
  
img_4414s.jpg
  
aurinia2007_0817(025)_drapieznik_km_pop.jpg
  
autor_jacek_gonciarz.jpg
  
1~0.jpg
  
Img_6272.jpg
  
DSCF3670_doz03_km.jpg
  
ATT00258.jpg
  
rydno10_2009_05_08_8589_km.jpg
  
krol10.JPG
  
dolina_kamionki_mlyn_ogonow_2007_12_02_1214_kadr.jpg
  
swiety3~0.jpg
  
na_bukowej.jpg
  
pochylam_sie.JPG
  
IMG_0449.JPG
  
labedzie_poziom_0574_km.jpg
  
pliszka_gorska_2_mala.jpg
  
Img_4891.jpg
  Gdzie na ryby - Rejów

Wst?p:
Skar?ysko nie jest uznawane za raj dla w?dkarzy, ale je?li si? temu lepiej przyjrze? to miejscowy w?dkarz nie ma te? wielu powodów do narzeka?.
W odleg?o?ci kilku kilometrów od stacji PKP mo?na znale?? kilka, moim zdaniem, wi?cej ni? interesuj?cych ?owisk. W dziale „Gdzie na ryby” postaram si? opisa? skar?yskie, a w przysz?o?ci tak?e inne ?owiska naszego rejonu. Przynajmniej na czas tworzenia dzia?u w?dkarskiego wortalu http://www.turystyka.skar.pl/ informacje o ?owiskach b?d? oparte jedynie o moje do?wiadczenia w ?owieniu ryb w okolicach Skar?yska. Z góry przepraszam wszystkich ewentualnych go?ci portalu , którzy, mam nadziej? chwilowo, nie znajd? najbardziej interesuj?cych ich informacji. Dlaczego? Sprawa prosta. Cho? ryby ?owi? regularnie od 1984 roku to od pierwszych wzmianek o „pickerach” i „federach” zakocha?em si? w tej metodzie ?owienia ryb. Automatycznie w k?t posz?y spinning, sp?awiki… o muchach nawet nie wspominam (muchy lubi? tylko te, z których mam bia?e robaczki). St?d te? moje do?wiadczenia s? do?wiadczeniami w?dkarza gruntowego. Z czasem pojawi? si? tez wiadomo?ci dla spinningistów, sp?awikowców. I by? mo?e dla muszkarzy – i ile kto? mnie w tym wspomo?e.
I jeszcze dwie sprawy… opisy ?owisk i opinie o nich b?d?, znów mam nadziej? nied?ugo, tylko moimi subiektywnymi wynurzeniami. Póki co nie pojawi? si? te? w dziale „Gdzie na ryby” fotografie ?owisk. Ten mankament zostanie jednak usuni?ty kiedy tylko s?oneczko pozwoli.


Fot. A.Sta?kowiak


Tyle tytu?em wst?pu. A teraz nad wod?. Na pocz?tek…

Zalew na Rejowie:
Cho? zdania s? podzielone (wielu zwolenników maj? te? tzw. „Piachy”), to zbiornik w dzielnicy Rejów jest najbardziej popularnym ?owiskiem w?ród w?dkarskiej braci z okolic Skar?yska. Zbiornik powsta? na pocz?tku XIX wieku na rzece Kamionce. Przez wiele lat zabezpiecza? potrzeby wodne Pa?stwowej Fabryki Amunicji a potem Zak?adów Metalowych Mesko w Skar?ysku-Kamiennej. Obecnie pe?ni funkcj? g?ównie funkcj? zbiornika retencyjnego, a tak?e rekreacyjn?.

Dane ogólne:
Powierzchnia zbiornika to na chwil? obecn? oko?o 30 ha, pojemno?? ca?kowita - 1,2 mln m3, normalny poziom pi?trzenia - 244,85 m npm. W 2003 roku jako?? wód zbiornika zakwalifikowano do III klasy czysto?ci w obydwu seriach bada?.

Jak dojecha?:
Zmotoryzowani jad?cy drog? krajow? nr 7 powinni zareagowa? na kierunkowskaz „Muzeum Or?a Bia?ego”, zaraz przy wje?dzie do Skar?yska od strony Kielc. Droga zaprowadzi nad sam zalew. Spod dworca g?ównego PKP mo?na dojecha? autobusami komunikacji miejskiej (linia nr 7, 20, 15, 19 lepiej si? upewni? co do kursowania). Stosunkowo blisko jest te? ze stacji PKP Skar?ysko Zachodnie lub Suchedniów Pó?nocny. Kilkana?cie minut marszu.

Dla w?dkarzy:
Zbiornik na Rejowie jest praktycznie w ca?o?ci dost?pny dla w?dkuj?cych. Zakazowi ?owienia obj?te s? tylko, jak na wi?kszo?ci zbiorników, okolice tamy i urz?dze? pi?trz?cych, a tak?e ogrodzony teren o?rodka wypoczynkowego. Dodatkowym ograniczeniem jest zakaz po?owu ze ?rodków p?ywaj?cych oraz wywo?enia przyn?t. Te zakazy ograniczaj? w pewnym stopniu mo?liwo?? ?owienia w najszerszej cz??ci zalewu. O pozosta?ych ograniczeniach, szczególnie wymiarach ochronnych ryb, mo?na si? bez trudu dowiedzie? w sklepach w?dkarskich na terenie miasta.

Naj?atwiej dost?pny, szczególnie dla w?dkarzy nie lubi?cych si? rozstawa? z samochodem, jest odcinek zaczynaj?cy si? 50 metrów od przelewu (oznakowany malunkiem na chodniku) do tzw. dzikiej pla?y (wszystko od strony linii kolejowej). Jest to odcinek wybetonowanego brzegu z rozmieszczonymi, co kilkadziesi?t metrów schodkami-zej?ciami do wody. Wzd?u? „schodków” biegnie betonowa droga i chodnik. Tak, wi?c pojazdy mamy w zasi?gu wzroku. Przy samej „dzikiej pla?y” do?? du?y parking.
Po drugiej stronie zalewu, porównywalnej d?ugo?ci odcinek jest wy??czony dla w?dkarzy. Na terenie tym mie?ci si? o?rodek wypoczynkowy, na którego terenie, przynajmniej w roku 2005 ?owienie ryb by?o zabronione.

Osrodek wypoczynkowy.
fot. A. Sta?kowiak


Reszta zalewu jest du?o bardziej urokliwa. Tak z jednej strony za „dzik? pla??, jak i z drugiej poza o?rodkiem wypoczynkowym zaczyna si? las.
Od strony dzikiej pla?y zmotoryzowany w?dkarz dojedzie do ?owiska szutrow?, le?n? drog?. Gdzie na bez problemu mo?na zaparkowa? samochód. Do brzegu pozostanie maksimum 200 metrów. O pocz?tku lasu rozpoczyna si?, w ka?dy razie dla mnie, ?owienie ryb. Ju? kilka metrów od brzegu woda osi?ga nawet cztery metry g??boko?ci. Po drodze, id?c w stron? Suchedniowa, mamy bardzo du?o dobrych miejscówek.

?owiska w pobli?u linii wysokiego napi?cia od strony szutrowej drogi do Suchedniowa.
fot. A. Sta?kowiak


W szczególno?ci polecam dwie niewielkie zatoczki i rejon z kilkoma pi?knymi d?bami. Zaraz po mini?ciu d?bów dochodzimy do niewielkiego, wyp?ywaj?cego z lasu strumyczka, a chwil? za nim zobaczymy linie wysokiego napi?cia przebiegaj?ca nad zalewem. Te miejsca s? najbardziej popularnymi w?ród w?dkarzy. W okolicach „wysokiego napi?cia” nale?y zwróci? uwag? na tablic? informacyjne (o ile nie zosta?y zniszczone, co si? zdarza niestety) z zakazem po?owu ci??kimi gruntówkami gruntówkami, oraz metod? drgaj?cej szczytówki (tak w ka?dy razie by?o w roku 2004 i 2005). Je?li co? si? zmieni w tym roku nie omieszkam poinformowa?.
W okolicy wysokiego napi?cia woda jest ju? znacznie p?ytsza, to praktycznie pocz?tek zalewu.
Po drugiej stronie zalewu ?owienie rozpoczynamy od p?otu ogradzaj?cego o?rodek wypoczynkowy i ko?czymy pod „wysokim napi?ciem”. I znów po drodze znajdziemy kilkadziesi?t dobrych miejsc. Cho? woda tu p?ytsza ni? po stronie „torów” to du?o bli?ej do zalanego koryta Kamionki. A co to oznacza bra? w?dkarska wie.

Có? doda? wi?cej? Praktycznie ca?e dno zalewu jest piaszczyste i niestety prawie doszcz?tnie pozbawione ro?linno?ci. Ró?ne s? opinie na temat przyczyn jej braku. Z plusów? Nie przypominam sobie utraty zestawów na zaczepach. Z jednej strony to znajomo?? wody, ale z drugiej jest ich po prostu ma?o.

Co mo?na z?owi??
W?a?ciwie w dowolnym miejscu zalewu mo?na ?owi? p?ocie. Najlepsze chyba wyniki daje po?ów z tzw. opadu (nawet pickerkiem si? tego nauczy?em). Bardzo blisko brzegu grasuj? stadka, cho? niewielkich, okoni. W przerwach w braniu ryb zabawiam si? ich dokarmianiem ma?ymi robaczkami. Niemal mo?na je pog?aska?.
Na odcinkach „le?nych” zalewu, ju? w wi?kszej odleg?o?ci od brzegu oprócz p?oci p?ywa du?a ilo?? leszczy. W wi?kszo?ci s? to „?yletki”, ale szczególnie w letnie noce mo?na liczy? na pi?kn?, z?ot? „?opat?”. Nieoficjalny rekord to 72 cm. Do?? regularnie ?owione s? karpie (jak to na zbiornikach zaporowych), a w rejonie „wysokiego napi?cia” w p?ytszej i szybciej nagrzewaj?cej si? wodzie warto spróbowa? dobra? si? do sporego liczebnie stada amurów. Wiosenn? por? mo?na liczy? na wchodz?ce z Kamionki jazie i klenie. Szczególnie te pierwsze sprawiaj? rado?? swymi rozmiarami. Sporadycznie trafiaj? si? liny i karasie. Tak si? jednak mi?o sk?ada, ?e jak ju? lin czy kara? ( w obu odmianach) skusi si? na przyn?t? to mo?na mie? pewno??, ?e jest poka?nych rozmiarów.


Fot. A.Sta?kowiak


Ma?o do powiedzenia mam na temat po?owów drapie?ników, ale… s? sandacze (chyba najwi?cej po okoniach), szczupaki (te raczej widuje kiedy strasz? mnie odprowadzaj?c p?otki do brzegu) sumy (niby nie by?o zarybie? a 13 kilogramowy zosta? z?owiony) i bolenie. Te ostatnie, trzymaj? si? jednak grobli z której ?owi? nie wolno. W ka?dy razie ja nie s?ysza?em o z?owieniu bolenia na Rejowie.
Ciekawostki (dla tych, co nie tylko na ryby):
Bra? w?dkarska na Rejowie „rozpaskudzi?a” kiedy? samiczk? dzi?cio?a. Teraz, trudno powiedzie? czy ci?gle ta sama, panienka przylatuje w pobli?e w?dkuj?cych i dono?nym skrzeczeniem dopomina si? bia?ych robaczków. Ciekawie jest, kiedy wyprowadzi ju? z dziupli m?ode. Sadza takiego podrostka na pniu drzewa i upycha wy?ebrane robaki w zag??bienia kory. Ma?y ma jedzenie i si? uczy.
Poza tym niezapomniany jest widok p?ywaj?cych zaskro?ców (pi?kny zygzaczek z odbijaj?cy s?o?ce), takich ma?ych myszek (rude z ciemn? pr?g? na grzbiecie), które wyjadaj? z zapa?em zan?t? tu? pod nogami w?dkarza, czy saren przep?ywaj?cych przez zalew (co widywa?em ju? niejednokrotnie). Mo?na zobaczy? dzikie kaczki (wiosn? cz?sto z ma?ymi i to z bardzo bliska), przelatuj?ce zimorodki a wieczorem nietoperze.

Anegdotka:
Anegdotka zwi?zana jest z zaskro?cami. Lato 2004 roku. S?o?ce ju? mocno przygrzewa?o, ryby przesta?y bra? wiec koledzy zostawili na czas jaki? w?dki i zebrali si? na pogaduchy. W której? chwili… „O zobaczcie jak pi?knie zaskroniec b?yszczy”. Tyle, ?e „zaskroniec” nagle si? zatrzyma? i ani w lewo ani w prawo… Pickera uda?o si? wy?owi?. Ukrad? go ponad pó?metrowy leszcz. Mia? pecha. Nie uda?o si? mu uwolni?.Mam nadziej?, ?e pierwsze z ?owisk widziane moimi oczami si? spodoba?o. Wdzi?czny b?d? za uwagi i podpowiedzi. W nast?pnej kolejno?ci, opisz? skar?yskie „Piachy”, zalew w miejscowo?ci Mostki, zbiornik w Suchedniowie… a potem zobaczymy… Postaram si? wkrótce uzupe?ni? tekst fotografiami i wi?ksz? ilo?ci? informacji.
Z w?dkarskim pozdrowieniem.


Po klikni?ciu na zdj?cie trafisz do galerii
Galeria(kliknij na zdj?cie)

Opracowa? i dostarczy?: Nski

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-02-27 (19508 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.13 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !