Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

Gagaty.jpg
  
DSCF6708_dab_518.JPG
  
DSCF9658_krzysztof_wita.jpg
  
Img_8201.jpg
  
DSCF5980_pogorzelska.jpg
  
kamienna_rydno_2008_01_16_1731_bobry_posadaj_km.jpg
  
DSCF3362_klecanka 2006-05-11 11-48-44-1.JPG
  
DSCF1943.JPG
  
DSCF3354_klecanka 2006-05-11 11-45-22-1.JPG
  
lipowe_pole2007_0114_125335_tecza~0.jpg
  
rydno06_2009_05_08_8574.jpg
  
DSCF4350_domki.JPG
  
IMG_81961.JPG
  
rydno2009_prace5.JPG
  
img_4247.jpg
  
rydno2009_prace4.JPG
  
buczyna_z_czosnkiem.jpg
  
DSCF5967_skraj.jpg
  
ilza6.jpg
  
dolina_kamionki_2_2007_12_08_1263_tama_stokowiec.jpg
  
DSCF3872.JPG
  
DSCF6461_szlak_zolty-22_cmentarz_skarbowa.JPG
  
czapla0010.jpg
  
swina6.jpg
  
przebisniegi5_km1_1747.jpg
  Szlak ?ó?ty (SW-7501-y): Skar?ysko-Kamienna (PKP) - Skar?ysko-Zachodnie (PKP)
Szlaki turystyczne w okolicach Skar?yska.
Kilometry
Opis
Zdj?cia
0
Szlak ?ó?ty cz?sto okre?lany jest jako szlak martyrologii. Skar?ysko w czasie II Wojny ?wiatowej by?o wa?nym punktem oporu. Ju? od pocz?tku okupacji hitlerowskiej dzia?a?y tu liczne organizacje. Ludno?? miasta zap?aci?a za to krwi? swoich mieszka?ców. W?druj?c szlakiem odwiedzamy miejsca pami?ci narodowej, miejsca egzekucji i cmentarze z okresu Powstania Styczniowego i II Wojny ?wiatowej. Szlak wiedzie lasami dlatego mo?emy tak?e pozna? pi?kno przyrody w okolicach Skar?yska. Zaliczam go do naj?adniejszych szlaków w pobli?u miasta. D?ugo?? szlaku ok. 30 km.
0
Szlak turystyczny rozpoczyna si? przy talicy wykonanej przez miejscowy oddzia? PTTK. Dworzec PKP powsta? podczas budowy linii kolejowej D?blin - Zag??bie oddanej do u?ytku w 1885 roku. Swego czasu by? jednym z najpi?kniejszych budynków dworcowych w Polsce. Warto wyj?? na peron przed budynkiem, gdzie na ?cianie znajduje si? tablica po?wi?cona kolejarzom poleg?ym podczas II Wojny ?wiatowej. Sprzed dworca kierujemy si? w lewo Al. Niepodleg?o?ci, dochodzimy do ulicy Bankowej i lekko w prawo skos wchodzimy do parku.
0,2
Park miejski - ostatnio odnowiony, uprz?tni?to zb?dne zakrzaczenia i wyremontowano fontann?. Dochodzimy do skrzy?owania z Al. Tysi?clecia.
0,5
Idziemy ul. Sporn? do skrzy?owania z ul. ?eromskiego i po schodkach w??czamy si? w ci?g ul. Sezamkowej. Docieramy do lasu przy szpitalu. Skr?camy w ?cie?k? wiod?c? laskiem brzozowym, przekraczamy ul. Szpitaln? i rozpoczynamy podej?cie na Gór? Baranowsk? (324,7 m.npm.) Dochodzimy do Pogorza?ego. Skr?camy w prawo a za chwil? w lewo skos. Z lewej strony budynek Szko?y Podstawowej nr 9.
3
Na terenie szko?y znajduje si? pomnik po?wi?cony ?o?nierzom AK pododzia?u "Morwa" poleg?ym podczas wojny i zamordowanym w obozach koncentracyjnych i ka?niach w latach 1939 - 1956. Dochodzimy do krajowej 7-ki, przekraczamy j? i kierujemy si? drog? w?ród zabudowa? w kierunku lasu.
3,5
Z drogi po prawej stronie rozci?ga si? widok na dolin? Ole?nicy i widoczne na horyzoncie Wzgórza Szyd?owieckie.
4,5
W?drujemy dalej Garbem Gielniowskim. Lasy tego kompleksu stanowi? pozosta?o?? pierwotnej Puszczy ?wi?tokrzyskiej. Znajduj? si? one w zasi?gu naturalnego wyst?powania jod?y pospolitej, buka zwyczajnego, modrzewia polskiego oraz jaworu. Szlak wprowadza nas do lasu bukowo grabowego z domieszk? sosny. Runo jest ubogie, tylko wiosn? pojawiaj? si? tu kwiaty, dno lasu pokryte jest li??mi.
5
Wedruj?c dalej docieramy do polany ze ?ród?em. Szlak na polance skr?ca gwa?townie pod k?tem 270 stopni i ponownie zanurza si? w las. Po pewnym czasie do??czaj? znaki szlaku niebieskiego Pogorza?e - Ku?niaki.
6,5
Teren stopniowo obni?a si? i dochodzimy do bezimiennego stumyka.
6,5
Tu? po jego przej?ciu natrafiamy na stare torowisko kolejki w?skotorowej przecinaj?ce szlak.
8
Wspólnie biegn?ce szlaki doprowadzaja nas do polany, na której znajduje si? cmentarz partyzancki i w?ze? szlaków turystycznych.
8
Powstanie cmentarza zwi?zane jest ze ?mierci? 5 partyzantów ( kpr. "Wilk" - Józef Domaga?a, bsm.mat. "Katylina" - NN, kpr. "Czarny I" - Stanis?aw Kowalski, kpr. "Jab?onka" - Jan Pisarek i strz. "Czrny II" - Zbigniew Szymanowicz) z oddzia?u AK J. Piwnika "Ponurego", którzy zgin?li 3 sierpnia 1943 r. w zasadzce obok gajówki Mo?ciska ko?o wsi Mroczków.
Zdj?cie pomnika postawionego w miejscu potyczki...

Cia?a zabitych przeniesiono i pochowano na stoku Skarbowej Góry. Na rozkaz komendanta podobwodu "Morwa" ?o?nierze AK z placówek "Skar?ysko Ksi???ce", "Pogorza?e" i "?azy" wykarczowali teren wokó? mogi?, ogrodzili modrzewiowym ogrodzeniem i ustawili krzy?. W Zielone ?wi?tki w 1944 roku cmentarz po?wi?cono. Odt?d chowano tu poleg?ych partyzantów. W 1947 roku ustawiono skromny pomnik z ?elaznym krzy?em, a w 1989 roku teren otoczono nowym ogrodzeniem. Spoczywa na nim 34 ?o?nierzy AK.
8,5
Kierujemy si? w lew? stron? mijaj?c tablic? z mapkami szlaków i kierukowskazami. ?agodnie wchodzimy na zbocze Skarbowej Góry. Okolice cmentarza partyzanckiego, wzd?u? ?ó?tego szlaku porasta las bukowy z p?atami ro?linno?ci typowymi dla buczyny karpackiej. Ro?nie tu m. in. przytulia wonna (marzanka wonna), ?ywiec cebulkowy, podkolan zielonawy i czosnek nied?wiedzi. Po pewnym czasie dotrzemy do powlonego, obrobionego kloca drewna - to pozosta?o?ci krzy?a (po prawej stronie od szlaku). Napis wyryty na krzy?u informuje, ?e... "Gajowy Wawrzyniec Kaczmarczyk tu zabity przez swego nieprzyjaciela 5 czerwca 1915 roku fundatorowie ... dalej nieczytelne".
9,5
Szlak ?ukiem skr?ca w lewo i wychodzimy na zniszczony le?ny dukt. Po przej?ciu oko?o kilometra dochodzimy do polany i skrzy?owania z drog? wiod?c? z Pogorza?ego do ?azów. Na polanie okaza?y d?b i jod?a. Zaczyna si? droga stra?owa nr 7 o czym informuje tablica.
11
Idziemy drog? stra?ow? a? do nast?pnego skrzy?owania. Droga w lewo prowadzi nad zalew "Bernatka", droga w prawo do Majdowa i ?azów (przy tej drodze ro?nie s?ynny, tajemniczy d?b). Dalej poruszamy si? ?cie?k? poprowadzon? starym nasypem kolejki w?skotorowej.
12
Dochodzimy do zniszczonego mostu kolejkowego. Miejsce to nazywane jest "Zerwane". Pod koniec maja 2002 roku dwie pot??ne nawa?nice spowodowa?y gwa?towny przybór wody w dolinie rzeki Bernatki. W okolicach Zerwanego nast?pi?o skumulowanie fali powodziowej, Jeden z przyczó?ków dawnego mostku zosta? podmyty i porwany przez wezbran? wod?. Efektem by?o zerwanie kolejnych tam na zalewie na Bernatce i na zalewie w Bli?ynie. Do dzi? mo?emy obserwowa? skutki tamtej burzy: wyrwane z korzeniami drzewa, fragmenty zniszczonych przyczó?ków. Z powodu braku mostka trzeba przeskoczy? Bernatk? po u?o?onych kamieniach.
14
Po przekroczeniu Bernatki poruszmy sie dalej nasypem kolejki a potem le?nymi scie?kami dociramy do mogi?y i pomnika. Upami?tnia on m?cze?sk? ?mier? 760 Polaków (cz?onków OB ZWZ, inteligencji i osób uj?tych w ob?awach na hubalczyków) zamordowanych w tym miejscu 29 czerwca 1940 roku. By?a to najwi?ksza egzekucja przeprowadzona przez hitlerowców na Kielecczy?nie.
15,2
Od mogi?y idziemy drog? do skrzyzowania i skr?camy za krzy?em w prawo. Wchodzimy d?ugim ?agodnym podej?ciem do prze?amania stoku Bia?ej Góry. Dawniej wiod?a t?dy kamienista droga, zniszczona podczas oberwania chmury o którym wspomina?em podczas omawiania "Zerwanego". Na skrzy?owaniu le?nych dróg skr?camy w lewo.
16
Piaszczyst? drog? idziemy przez las lekko skr?caj?c w lewo. Na skraju lasu pojawia si? droga ?u?lowa. Nie wchodz?c na sam szczyt omijamy Bia?? Gór? (354 m. npm.) Jeszcze niedawno z jej szczytu roztacza? si? rozleg?y widok na Kotlin? Skar?ysk? jednak szybko rosn?ce brzozy zas?oni?y ten widok. Gdy droga zaczyna si? obniza? w prawo odbija inna droga w któr? mo?emy na chwil? skr?ci? opuszczaj?c szlak. Po oko?o 50 metrach po lewej stronie ?adny widok na Bukow? Gór?. Wracamy na szlak i idziemy w dó? do drogi asfaltowej na Zagórzu, ni? w lewo, a na skrzy?owaniu w prawo do pierwszych zabudowa? za lasem. Schodzimy w prawo w ?cie?k? biegn?c? skrajem lasu. Dochodzimy do szutrowej drogi wij?cej w?ród zabudowa? osiedla Pod Lasem i Bugaja. Przekraczamy drog? Skar?ysko - Ko?skie i lini? kolejow?. Schodzimy po schodkach przy budce dró?nika, skr?camy nieco w lewo, dochodzimy do parkingu. Z parkingu w prawo w drog? le?n?, która doprowadzi nas do mogi?y na Borze.
20,2
Mogi?a na Borze to kolejne miejsce martyrologii. Upami?tnia rozstrzelanie w dniach od 12 do 16 lutego 1940 roku 360 ?o?nierzy pierwszej powo?anej do ?ycia podczas II Wojny ?wiatowej polskiej organizacji oporu "Orze? Bia?y" i Zwi?zku Walki Zbrojnej. Corocznie organizowane s? tu uroczysto?ci upami?tniaj?ce tamte wydarzenia. ?cie?k? przez bór sosnowy schodzimu ku rzece Kamiennej. Skr?camy w lewo i wzd?u? stoku doliny rzecznej dochodzimy do pomnika.
21,4
Tablica na pomniku wykonanym z czerwonego piaskowca informuje, ?e... w tym miejscu, w m?ynie wodnym W?adys?awa Cioka w dniu 6 pa?dziernika 1943 roku dru?yna ochronna "Ponurego" komendanta ?wi?tokrzyskich zgrupowa? partyzanckich Armii Krajowej stoczy?a bój z ?andarmeri? niemieck? usi?uj?c? pojma? szefa Kedywu KG Armii Krajowej gen. Emila Fieldorfa "Nila" wizytuj?cego Komend? Okr?gu Radomsko - Kieleckiego "Jod?a". Dzi?ki bohaterskiej postawie ?o?nierzy ochrony zamiar nieprzyjaciela nie powiód? si?. W boju zgin?? ?p. kpr. "J?drek" - Andrzej Pasek.
Jednak wg. ?róde? C. Chlebowski "Pozdrówcie Góry ?wi?tokrzyskie" - spotkanie mia?o miejsce 7 pa?dziernika. Uczestniczyli w nim m.in. p?k. "Nil", p?k. "Daniel", pp?k. "Rawicz" por. Ponury". W czasie spotkania zaprezentowano wykonany w zak?adach suchedniowskich prototyp nowego pistoletu maszynowego.
[
21,4
Po m?ynie nie ma ju? prawie ?ladu. Podczas omawianego powy?ej spotkania m?yn ju? by? cz??ciow? ruin? po powodzi z 1939 roku, która zniszczy?a jaz i podmy?a budynek. Dodatkowo w czasie ataku m?yn zosta? trafiony pociskiem z granatnika i sp?on??. Dalej szlak prowadzi ?cie?k? wzd?u? nurtu Kamiennej, która miejscami ma tutaj charakter prze?omowy i podmywa wysokie brzegi ods?aniaj?c korzenie drzew.
21,6
Meandruj?ca Kamienna pozostawi?a starorzecza, które s? siedliskiem ro?linno?ci wodnej. Wiosn? roi si? tu od ?ab i ropuch pod??aj?cych na gody. Na brzegu wygrzewaj? si? jaszczurki ?yworodne i zaskro?ce. Latem mo?emy obserwowa? kwitn?ce gr??ele ?ó?te.
22,4
Po metalowej k?adce przekraczamy rzek? i idziemy ?cie?k?, cz?sto zmieniaj?c? kierunek a? do ulicy Kili?skiego. Skr?camy w prawo. Towarzysz? nam znaki niebieskie szlaku rowerowego Berlin - Lwów. Dochodzimy do lasu i ostro skr?camy w lewo w le?n? ?cie?k?. Pocz?tkowo idziemy borem sosnowym, który po przekroczeniu linii energetycznej stopniowo, gdy zbli?amy si? do szczytu Góry Baranowskiej, zmienia si? w bór jod?owo- sosnowy i jod?owy z bogatym podszytem. Mo?emy tu spotka? du?e ssaki: sarny, jelenie a nawet ?osia.
25
Z lasu wychodzimy na tras? E-7obok mogi?y nieznanego ?o?nierza.

Uwaga! Przej?cie przez ruchliw? 7-k? wymaga zachowania szczególnej ostro?no?ci.
25
Po drugiej stronie trasy E-7 widoczna Karczma Le?na i pomnik po?wi?cony "poleg?ym w walce z hitlerowskim okupantem o wyzwolenie narodowe i spo?eczne".
25,2
Pocz?tkowy odcinek szlaku za 7-k? trudny do przej?cia, zaro?ni?ty, ale wkrótce docieramy do kolejnego miejsca martyrologii. Dwie mogi?y. Tabliczka umieszczona na krzy?u informuje, ?e jest to... "miejsce u?wi?cone m?cze?sk? krwi? Polaków walcz?cych o wolno??. Tu w dniu 6.4.1942 gestapowcy rozstrzelali 29 Polaków". Tabliczka na drugiej mogile informuje, ?e ..."Tu rozstrzelali hitlerowcy w dniu 18 kwietnia 1942 r. naszych braci rodaków walcz?cych o Polsk?".
25,8
?cie?ka prowadzi lasem mieszanym po stoku w dó?. Miejscami dominuje buczyna. Po obu stronach szlaku widoczne wyrobiska rudy ?elaza (pozosta?o?ci dawnych kopal?) w postaci g??bokich lejów. Znajduj? si? tu tak?e stanowiska ro?lin chronionych: przylaszczek, miodownika melisowatego , lilii z?otog?ów i storczyków - pozosta?o?ci dawnego runa gr?dowego. Wychodzimy w Baranowie, który pretendowa? swego czasu do miana miejscowo?ci uzdrowiskowej. ?wiadcz? o tym budynki o charakterze willowym. Na uwag? zas?uguj? aleja grabowa.
26,4
Gruntow?, piaszczyst? drog? i ?cie?kami docieramy do Zalewu Rejów. Z prawej strony pojawia si? zielony szlak turystyczny Skar?ysko Zachodnie - Wykus. Jest to najwi?kszy zbiornik wodny w powiecie skar?yskim o powierzchni lustra wody przekraczaj?cej 30 ha. Pe?ni on funkcj? zbiornika retencyjnego oraz jest miejscem wypoczynku dla mieszka?ców Skar?yska i turystów.
Wi?cej na temat Zalewu Rejowskiego...
26,4
Na zalewie znajduje si? niewielka bo niespe?na pó?hektarowa wysepka stanowi?ca ostoj? dzikiej przyrody i miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków. Mozemy tu spotka? bociana czarnego, czaple, zimorodka i liczne kaczki.
26,6
Pomnik powsta?ców 1863 roku. Do niedawna sta? pod roz?o?ystym d?bem - pomnikiem przyrody - spalonym przez wandali. Pozosta?o?ci spalonego pnia znajduj? si? za pomnikiem.
27,9
Drog? wzd?u? zalewu docieramy do skrzy?owania. Po prawej stronie OW "Rejów", na wprost budynki muzeum im."Or?a Bia?ego" z plenerow? ekspozycj? militariów.
Wi?cej na temat muzeum im."Or?a Bia?ego"...
Nieco z prawej strony (za popiersiem Stanis?awa Staszica) pozosta?o?ci wielkiego pieca.
Relikty Wielkiego Pieca / Autor : abunko...
29,9

Przechodzimy przez grobl?. Po lewej boisko treningowe klubu pi?karskiego "Granat". Na mostku urz?dzenia upustowe i kana? wodny. Przed torami kolejowymi linii Warszawa - Kraków, biegn?cymi nasypem skr?camy w lewo.
Uwaga!
Za nimi, na górze w?ród drzew widoczny pomnik przyrody nieo?ywionej "Ska?ka Rejowska", z którego rozci?ga si? pi?kny widok na zalew i dolin? Kamionki. Schodz?c na chwil? ze szlaku mo?emy doj?? do niego ?cie?k? wiod?c? przez tory i dalej mi?dzy domkami jednorodzinnymi.

Wi?cej na temat Ska?ki Rejowskiej...


Pod??amy za znakami szlaku a? do nieczynnego ju? przystanku kolejowego Skar?ysko Zachodnie. Budynek stacyjny silnie zdewastowany.
Tu szlak si? ko?czy.


Powy?ej - pomnik przyrody "Ska?ka Rejowska" - le?y kilkadzisi?t metrów od szlaku.
A. Sta?kowiak

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-08-11 (18869 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.15 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !