Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

DSCF3225-1.JPG
  
Img_6251.jpg
  
janowiec2007_0819(009)_krtyna_zach.jpg
  
DSCF2757.JPG
  
rydno12_2009_05_08_8617.jpg
  
aurinia2007_0817(019)_gasienica_km.jpg
  
zielone.jpg
  
dolina_kamionki_bobr_zerowiska_2007_12_02_1204.jpg
  
IMG_0461.JPG
  
DSCF1892-1.JPG
  
DSCF5608.JPG
  
IMG_1959_muchomory02_km.jpg
  
?ysiec5.jpg
  
Img_4890.jpg
  
sarna_2008_03_16_1106.jpg
  
DSCF8728_tama1.jpg
  
DSCF6991_zundap.JPG
  
Img_6264.jpg
  
dolina_kamionki_2_2007_12_08_1238_mlyn_krzyzka.jpg
  
tumlin_kamienie.jpg
  
zywiec_dziewieciolis2007_0331(019)_km.jpg
  
DSCF1517.JPG
  
Ziele?czyk na modrzewnicy zwyczajnej_km.jpg
  
jasknia_szczezlina1.jpg
  
nazachod5.jpg
  Gmina Skar?ysko-KamiennaSkar?ysko-Kamienna - miasto przemys?owe.
(tradycje - rozwój - wspó?czesno??)

Mówi?c o historii miasta Skar?yska-Kamiennej i jego rozwoju gospodarczym nie sposób nie zacz?? od przesz?o?ci, si?gaj?cej kilku wieków wstecz, gdzie zdarzenia i dokonania naszych przodków kszta?towa?y podwaliny pod to co zapisane w historii miasta.

Ta cz??? Krainy ?wi?tokrzyskiej, a g?ównie dolina rzeki Kamiennej, ze swoimi skarbami ukrytymi w ziemi (surowce mineralne, a g?ównie rudy metali) nadawa?a okre?lony charakter miejscowemu osadnictwu. S?ynne by?y dymarki do wytopu ?elaza, które da?y pocz?tek pó?niejszemu rozwojowi przemys?u hutniczego i metalowego, a przyk?adem tego s? pozosta?o?ci wielkiego pieca zachowane w dzielnicy Skar?yska - Rejowie. Teren obecnego miasta i okolic to miejsce dzia?alno?ci Stanis?awa Staszica z jego pionierskimi pracami w zakresie kopalnictwa, hutnictwa i hydrologii.

Prze?omowym momentem dla rozwoju gospodarczego miasta by?a budowa i oddanie do u?ytku w roku 1883 linii kolei ?elaznej, ??cz?cej pocz?tkowo stacj? z D?blinem i ?l?skiem, rozbudowana nast?pnie w 4 kierunkach. Powsta?y w?ze? kolejowy by? jednym z czynników powstania i rozwoju osad tworz?cych pó?niejsze miasto.

Na lata 80-te XIX w. przypada powstanie jednego z wi?kszych zak?adów w mie?cie tj. Odlewni ?eliwa i Emalierni “Kamienna” (w?a?cicielem by? Jan Witwicki), która funkcjonowa?a ponad 100 lat. W pierwszych kilkunastu latach XX w. powstawa?y zak?ady przemys?owe g?ównie tzw. zak?ady “?elazne”. W roku 1920 - o czym stanowi? dokumenty - by?o w ówczesnej gminie Kamienna ponad 20 zak?adów wytwórczych, w tym 6 zak?adów przemys?owych - bran?y metalowej, zatrudniaj?cych ponad 1000 pracowników i oko?o 1000 pracowników zatrudnionych w s?u?bach kolejowych tj. na stacji i w warsztatach naprawczych taboru kolejowego. Licznie powstawa?y równie? warsztaty naprawcze i sklepy.

W 1922 roku na mocy Rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia, podpisanego przez premiera gen. W?adys?awa Sikorskiego, nadano z dniem 1 stycznia 1923 roku prawa miejskie gminie Kamienna. Równie? w roku 1922 w?adze pa?stwowe zadecydowa?y o wybudowaniu w Skar?ysku-Kamiennej wielkiego zak?adu zbrojeniowego o nazwie “Pa?stwowa Fabryka Amunicji” Rok 1924 to okres uruchomienia tej fabryki, której rozwój ?ci?le ??czy? si?, przez dziesi?ciolecia z rozwojem miasta i mia? istotny wp?yw na ten rozwój. Budowa Fabryki Amunicji w Skar?ysku by?a jedna z wi?kszych inwestycji utworzonego w latach 30-tych Centralnego Okr?gu Przemys?owego. Ca?y kompleks zbrojeniowy obejmowa? oprócz w/w Fabryki Amunicji, Wytwórni? W?gla Aktywowanego i Zak?ad tzw. Chemiczny (specjalizuj?cy si? w produkcji chemicznej zwi?zanej z produkcj? zbrojeniow?).

??cznie z budow? tych zak?adów tworz?cych miejsca pracy rozpocz?? si? dynamiczny rozwój miasta, powsta?y nowe osiedla mieszkaniowe dla robotników i kadry in?ynierskiej PFA. W 1932 roku Fabryka Amunicji zatrudnia?a 2760 osób, w roku 1936 - ponad 3000 osób, a w roku 1939 ponad 4500 osób.
Od 1928 roku zatwierdzono obecn? nazw? miasta Skar?ysko-Kamienna. W tym samym roku utworzono, z siedzib? w Skar?ysku-Kamiennej, Zak?ady Energetyczne Okr?gu Radomsko-Kieleckiego (popularny ZEORK), który z powodzeniem funkcjonuje do dzisiaj i stanowi wraz z rejonami, jeden z najwi?kszych obecnie zak?adów pracy w mie?cie.W ostatnim roku istnienia II Rzeczypospolitej, Skar?ysko-Kamienna by?o istotnym o?rodkiem przemys?u nie tylko w regionie, ale równie? w ca?ym Centralnym Okr?gu Przemys?owym, a wi?c i w kraju.

W latach okupacji niemieckiej Skar?ysko by?o jednym z g?ównych w kraju ?róde? zaopatrzenia w bro? i amunicj? ?o?nierzy Polski Podziemnej, a zw?aszcza okolicznych oddzia?ów partyzanckich, mi?dzy innymi najbardziej znanych: “Ponurego”, “Nurta”, “Szarego”. By?o równie? miejscem eksterminacji ludno?ci polskiej i ?ydowskiej. W obozie pracy zorganizowanym na terenie zak?adu nr 2 PFA, tzw. “Hassagu” wymordowano ok. 25000 osób. ?ladami znacz?cymi niepokorno?? tutejszych ludzi s? liczne mogi?y np. na Borze, gdzie w lutym 1940 r. rozstrzelano 360 osób i na Brzasku gdzie w czerwcu tego? roku zgin??o 760 osób. Po roku 1945 nast?powa?a odbudowa przemys?u, dalszy jego rozwój i budowa nowych zak?adów. Powstawa?y g?ównie zak?ady wytwórcze w formie spó?dzielni, tzw. przemys?u terenowego i zak?adów komunalnych. W sposób dynamiczny ros?a produkcja i zatrudnienie w b. PFA czyli w Zak?adach Metalowych “MESKO” .

Znacz?cy rozwój przemys?u w Skar?ysku-Kamiennej nast?puje po roku 1956. W roku 1957 uruchomiono Fabryk? Obuwia, w latach 1966-1968 zelektryfikowano w?ze? PKP. Od 1968 roku obowi?zuje herb miasta w obecnym kszta?cie, który symbolizuje trzy grupy zawodowe: kolejarzy, metalowców i odlewników, stanowi?ce trzon ludno?ci miasta Lata 70-te to dalsza rozbudowa i modernizacja przemys?u w mie?cie. Utworzono Kombinat Budowlany, wybudowano Fabryk? Domów. Powsta?o nowe osiedle mieszkaniowe - “Przydworcowe”. Lata 70-te to lata koniunktury g?ównie dla ZM “MESKO” (du?a rozbudowa i modernizacja), dla przemys?u obuwniczego, budowlanego, spo?ywczego i chemicznego. Lata 80-te, to poza okresem za?amania w niektórych dziedzinach - budowa olbrzymiej stacji rozrz?dowej na w??le PKP. W ogóle s?u?by PKP w Skar?ysku (jak mówiono - mie?cie kolejarzy) to olbrzymi potencja? zatrudniaj?cy oko?o 4500 pracowników w 11 ró?nych dziedzinach kolejnictwa.
Prze?om lat 80-tych i 90-tych przyniós? radykalne zmiany ustrojowe i gospodarcze w Polsce. Mia?o to istotne znaczenie i dla potencja?u gospodarczego naszego miasta.

Skar?ysko-Kamienna jako jeden z o?rodków przemys?owych pó?nocnej cz??ci

Województwa ?wi?tokrzyskiego, unikn??o wprawdzie wielkich wstrz?sów zwi?zanych z transformacj?, niemniej jednak w zaistnia?ych nowych uwarunkowaniach gospodarczych nie wszystkie firmy potrafi?y sprosta? nowym wymaganiom.

W pocz?tkach wymienionego okresu wyra?nie wzros?o bezrobocie, od 2601 osób w 1990 r. do maksymalnie 5184 w 1993. Jednocze?nie uwolniona inicjatywa ludzi spowodowa?a szybki rozwój handlu i niektórych us?ug; w 1989 r. istnia?o 337 sklepów, w 1990 - 550, a w 2003 1512 placówki handlowe.

Obecnie na terenie miasta dzia?a 4 713 firm (zak?adów osób fizycznych prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? wg PKD w 2004 r.) G?ównymi obszarami dzia?alno?ci gospodarczej s?: handel i naprawy 2094 firmy, przetwórstwo przemys?owe 489 firm, budownictwo 395 firm, transport, gospodarka magazynowa i ??czno?? 347 firm, obs?uga nieruchomo?ci i firm 548 podmiotów, hotele i restauracje 122 oraz po?rednictwo finansowe 214 firm.

Regu?y gospodarki wolnorynkowej spowodowa?y upad?o?? takich zak?adów jak: Kombinat Budowlany, Zak?ady Chemiczne “Organika-Benzyl”, Komunalne Przedsi?biorstwo Remontowo Budowlane, Skar?yskie Zak?ady Przemys?u Skórzanego "FOSKO".

Dla podniesienia atrakcyjno?ci naszej oferty inwestycyjnej i zach?cenia potencjalnych inwestorów do tworzenia swoich firm produkcyjnych na terenie Skar?yska-Kamiennej w 2002 Rada Miasta podj??a uchwa?? o powstaniu Skar?yskiej Strefy Gospodarczej Sp. z o.o. Obejmuje ona tereny poprzemys?owe Zak?adów Metalowych "MESKO" S.A., a oferowane tereny i hale b?d?ce jej w?asno?ci? stanowi? Podstref? Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Strefa zapewnia przysz?ym inwestorom w zamian za stworzone nowe miejsca pracy stosowne preferencje i ulgi podatkowe.

Dla integrowania ?rodowiska lokalnego i regionalnego biznesu pocz?wszy od 2003 r. Urz?d Miasta wspólnie ze Skar?ysk? Stref? Gospodarcz? Sp. z o.o. i ZPHU "KIER" organizuje targi gospodarcze pn. "Skar?yskie Prezentacje". Ich zadaniem jest upowszechnienie wiedzy o potencjale gospodarczym regionu oraz umo?liwienie nawi?zywania kontaktów handlowych wystawcom zarówno z kontrahentami krajowymi, jak i zagranicznymi.

Opracowana zosta?a i przyj?ta w 2000 roku "Strategia rozwoju miasta do 2010 r" oraz "Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skar?ysko-Kamienna", a w 2004 roku "Plan Rozwoju Loklanego".

Miasto ci?gle inwestuje w infrastruktur? komunaln?, kanalizacj?, drogi, itp.

W 2001 roku zosta?a oddana do u?ytku zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ?cieków, która powsta?y w procesie technologicznym biogaz wykorzystuje do ogrzewania oraz suszenia osadów powsta?ych w procesie technologicznym w nowoczesnej suszarni oddanej do u?ytku w 2005 r.
Najbli?szy okres to znaczne inwestycje w energetyce cieplnej prowadzone wspólnie z partnerem niemieckim, aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego (co umo?liwi uwolnienie du?ych terenów miejskich pod nowe inwestycje), jak równie? intensyfikacja dzia?a? zmierzaj?cych do zagospodarowania terenów poprzemys?owych po zlikwidowanych zak?adach.

W 2000 r. Zarz?d Miasta realizuj?c zapisy strategii rozwoju miasta, dotycz?ce stworzenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami wyst?pi? z inicjatyw? powo?ania celowego zwi?zku gmin pn. "UTYLIZATOR", którego celem jest opracowanie kompleksowej gospodarki odpadami oraz budowa zak?adu utylizacji odpadów komunalnych dla cz?onków zwi?zku. Zwi?zek zosta? zarejestrowany w 2001 roku i realizuje swoje zadania.

Miastami partnerskimi Skar?yska-Kamiennej s?:
- Stafford w Anglii (od 1994 r.)
- ?mierinka w Obwodzie Winnickim na Ukrainie (od 2001 r.)
- Kavarna w Bu?garii (od 2005 r.)
Prowadzone s?: wzajemna wymiana m?odzie?y oraz dzia?alno?? zmierzaj?ca do rozwoju wspó?pracy gospodarczej.

Miasto Skar?ysko-Kamienna dzi?ki dogodnemu po?o?eniu i co najwa?niejsze tworzeniu przychylnej atmosfery dla inwestorów - poprzez stabilne warunki prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej, wzrost nak?adów na infrastruktur? otoczenia biznesu, ulgi podatkowe do 10 lat, a tak?e aktywnemu ich poszukiwaniu - ma szans? dalszego rozwoju.

Od 1999 roku Skar?ysko-Kamienna jest miastem powiatowym.

Info ze strony: Urz?du Miasta Skar?ysko-Kamienna

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-01-31 (16630 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.12 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !