Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

ziemianka02_wm.jpg
  
bazant_kury.jpg
  
DSCF7130_Rydno-39.JPG
  
21_checiny.jpg
  
Klasztor w W?chocku_ps1669.jpg
  
DSCF6675.JPG
  
janowiec2007_0819(055)_spichlerz_km.jpg
  
DSCF6012+.png
  
prez12.jpg
  
DSCF6668.JPG
  
IMG_0505.JPG
  
18.jpg
  
DSCF3850.JPG
  
robak.JPG
  
swkatuczestnicy2007_0116_132804_km.jpg
  
DSCF6047_synag.png
  
DSCF7130_Rydno-28.JPG
  
tumlin_widok_na_swinia.jpg
  
DSCF1517.JPG
  
DSCF9410_zrodlo.jpg
  
Img_8205.jpg
  
g~0.jpg
  
Podejscie-duza halda.JPG
  
DSCF0280_trzyszcz_inwert.jpg
  
2.JPG
  Wielka tajemnica Emeryka.


Drogi czytelniku – zg??biaj?c wraz ze mn? tajemnic? intryguj?cej i zabytkowej figury w Nowej S?upi musisz pami?ta?, ?e wszystko co zosta?o tu zapisane, jest jedynie hipotez?, nie za? udokumentowan? i udowodnion? teori?. Ja, autor tego tekstu, nie mam ambicji spierania si? z naukowymi autorytetami, ani przekonywania lub udowadniania czegokolwiek... Pragn? podzieli? si? jedynie w?asnymi spostrze?eniami i przemy?leniami, które s? dalekie od oficjalnego, naukowego zabobonu...


Liczba udowodnionych teorii, które zosta?y pó?niej podwa?one jest ogromna. W ?rodowisku naukowym zdarzaj? si? równie? fa?szerstwa i tendencyjne interpretacje otrzymanych wyników bada?. Wyliczenie cho?by cz??ci takich przypadków wymaga?oby wydania oddzielnej broszury. Nie ma logicznych podstaw do bezkrytycznego przyjmowania ka?dej informacji opatrzonej etykietk? “naukowa”.

Tak jak to by?o przed wiekami, tak i teraz, przez szczyt ?ysej Góry przelewa si? ludzki strumie?, który dzi? osi?gn?? ju? rozmiar pot??nej Amazonki. Wspó?czesny turysta, uzbrojony najcz??ciej w kamer? video, gruby portfel i nowoczesn? wiedz? z grymasem pob?a?ania na twarzy przys?uchuje si? wynurzeniom przewodników, pod?wiadomie maj?c im za z?e, ?e nie migotaj? w trakcie przemieszczania i ?e nie s? kierowani jojstickiem. Wszystko to sprawia, ?e ?wiat w który wkroczyli b?dzie dla nich zamkni?ty a obrazy które dane im b?dzie ogl?da? pozostan? p?askie – jednowymiarowe. Tymczasem nawet niewielka próba niekonwencjonalnego my?lenia pozwala dostrzec pierwsz?, drug? a mo?e nawet i trzeci? warstw? znaczeniow? tej Ziemi – któr? bez w?tpienia wyczuwa? Stefan ?eromski, pisz?c o Puszczy Jod?owej jak o istocie wolnej, nale??cej jedynie do Boga...

Podejmijmy wi?c ten trud najwi?kszy, ci??szy od pracy w kopalni lub w kamienio?omach i wyzbywaj?c si? uprzedze?, stereotypów i zahamowa? – pomy?lmy.

W pobliskim Bodzentynie, przy p?n.-zach. naro?niku górnego rynku, trafimy na zabytkow? kolegiat?, fundowan? w latach 1440¸ 54 przez kardyna?a Zbigniewa Ole?nickiego. W kruchcie ko?cio?a znajdziemy bez trudu tablic? erekcyjn?, która bynajmniej nie jest jedyn? wspania?o?ci? tego obiektu. Nawet w powa?nych przewodnikach spotyka si? jej opis t?umacz?cy, ?e przedstawia ona fundatora wr?czaj?cego model {miniatur?} ?wi?tyni Matce Boskiej. Interpretacja taka jest wynikiem g??bokiego niezrozumienia istoty ca?ej sprawy, spowodowanego wysokim poziomem nowoczesnej wiedzy, któr? dysponowa? autor danego opisu.


Gdyby p?askorze?b? t? mog?a skomentowa? jaka? niepi?mienna staruszka z pobliskiej wsi – powiedzia?aby nam, ?e wielki pan Ole?nicki wr?cza ca?y ten ko?ció? { nie ?adn? miniatur? ! } Maryi i ?e od tej chwili jest on wy??cznie Jej w?asno?ci?. O paradoksie ! – to w?a?nie nasza niepi?mienna staruszka mia?aby racj? !

Wydawa? si? mo?e, ?e taka subtelna ró?nica { ?wi?tynia – czy jej model ?} nie ma w swej istocie szczególnego znaczenia. Zapewniam, ?e to tylko pozory... Ten sam mechanizm powoduje, ?e dla wspó?czesnego cz?owieka wiele przekazów z przesz?o?ci pozostaje nieczytelne, pomimo ?e dla dawnych “prymitywnych i prostych” ludzi by?y oczywiste. Spacerowicze odpoczywaj?cy w ?azienkach Królewskich w Warszawie, rzadko kiedy zastanawiaj? si? nad symbolicznym znaczeniem spotykanych tam rze?b i nad ich wzajemnymi relacjami. S? one powszechnie odbierane jedynie jako dekoracja.

Któ? zaprz?ta?by sobie g?ow? informacj?, ?e rze?ba umieszczona we wschodnim naro?niku po?udniowego tarasu Pa?acu Na Wodzie symbolizuje Wis??, a w zachodnim – rzek? Bug. Zatem Stanis?aw August Poniatowski spogl?daj?c ze swojego gabinetu na pi?trze, mia? przed oczami alegori? Ojczyzny. Tego typu przekazy utrwalane w ubieg?ych stuleciach a nawet tysi?cleciach bez u?ycia pisma nie s? niczym wyj?tkowym ani w ?azienkach, ani w Warszawie, ani w ca?ej Polsce i ?wiecie. Pod wzgl?dem symboliki wspomniana wcze?niej tablica erekcyjna z bodzenty?skiego ko?cio?a niewiele ró?ni si? od staro?ytnych egipskich przedstawie?, gdzie ?ona faraona by?a prawie zawsze mniejsza od swego boskiego ma??onka, jednak znacznie przewy?sza?a nawet najdostojniejszych poddanych. Nie mia?o to oczywi?cie nic wspólnego z rzeczywistym wzrostem ?ywych pierwowzorów. Podobnie relacje daj? si? odkry? na naszej tablicy erekcyjnej. Kl?cz?ca posta? kardyna?a Ole?nickiego trzyma skromny podarek – ?wi?tyni?. Nad wszystkim dominuje posta? tronuj?cej Matki Boskiej z Dzieci?tkiem. Jest to przekaz intuicyjny i tak stary jak sama ludzko??. Si?gnijmy dla przyk?adu a? do kr?gu kultury staro?ytnej Lewanty?skiego Pó?ksi??yca:

Stylizowane drzewo wraz z owocami jest tutaj odpowiednikiem wspó?czesnego poj?cia “ga??? wiedzy” { m?dro?? } a byk symbolizuje si?? witaln?, moc – zdolno?? przetrwania.

Ludy staro?ytne nie interpretowa?y tego i innych podobnych dzie? w kategoriach artystycznych. Rysunki i rze?by podobne do przedstawionego wy?ej, mia?y bardziej praktyczne i przyziemne zastosowanie. By?y one po prostu przekazem informacji – jednak nie w formie pisma, lecz znaku plastycznego. System ten ca?kiem nie?le funkcjonuje do dzisiaj, cho? nie zdajemy ju? sobie sprawy z jego genezy. Niepi?mienny przedszkolak z du?? ?atwo?ci? trafi do toalety, je?li tylko jego ukochana mama powie mu, ?e musi szuka? drzwi z rysunkiem ch?opczyka i unika? wej?? oznaczonych konturem dziewczynki. Gdy nasz ch?opczyk uro?nie, zacznie identyfikowa? nawet flagi i god?a pa?stwowe. Natomiast sztuka rozpoznawania herbów rodowych zaczyna by? ju? zabaw? przeznaczon? wy??cznie dla intelektualistów i doczeka?a si? nawet w?asnej nazwy... Pomimo wszystko mamy powszechn? sk?onno?? do traktowania swych przodków jako istot bardziej prymitywnych od nas samych, bo pozbawionych dost?pu do osi?gni?? wszechstronnej wspó?czesnej wiedzy. Mylimy si? strasznie – a nasza postawa jest arogancj? czystej wody ! Jak bardzo z?udna mo?e by? taka pewno?? siebie niech zilustruje poni?szy przyk?ad:

W Skar?ysku Kamiennej na ulicy Wiejskiej 4 mieszka?a w naszej, II po?owie XX wieku Katarzyna K?ys, niewiasta – wykopalisko. Z racji swoich upodoba? do d?ugich le?nych w?drówek { nawet w pó?nej staro?ci } przezywana by?a przez sw? wspó?lokatork? mianem “Le?ny zwirz”. Bogobojna owa niewiasta by?a osob? niepi?mienn?. Ponadto – co nie do wiary – w ?aden sposób nie da?a sobie wyt?umaczy?, ?e ziemia jest kul? i ?e Amerykanie ju? kilka lat temu wyl?dowali na ksi??ycu. W jej poj?ciu niebo znajdowa?o si? tu? nad chmurami a o pogodzie decydowali P?anetnicy.
{Byt niematerialny z ludowej mitologii o pewnych atrybutach bosko?ci. Relikt wierze? przedchrze?cija?skich.}

?wiat tej z gruntu dobrej i porz?dnej kobiety opisywa?y poj?cia ?ywcem wyj?te ze ?redniowiecza. Wed?ug wspó?czesnych kryteriów oceny by?a wi?c jednostk? nader prymitywn?. Ze swych d?ugich le?nych w?drówek przynosi?a cz?sto du?e kosze grzybów. Wiedz? o nich { i o le?nym ?rodowisku } odziedziczy?a po swych jeszcze bardziej prymitywnych wiejskich przodkach. W?ród ró?nych rodzajów grzybów z koszyka Cioci Kasi – “Le?nego zwirza” znale?? mo?na by?o jeden gatunek szczególny, nazywany Solonk?. Grzyb ten mia? dla mnie zawsze wygl?d identyczny z bia?ym muchomorem. W jego rozpoznawaniu “Le?ny zwirz” by? prawdziwym autorytetem. Nikt w ca?ej rodzinie { ze mn? w??cznie } nie ?mia? go spo?y? bez “ekspertyzy” Cioci Kasi. Smakowa? wybornie i by? przez ca?? rodzin? konsumowany z apetytem w du?ych ilo?ciach – co nieraz wprawia?o w ogromne zdumienie przypadkowych postronnych obserwatorów. Nale?y przy tym stanowczo zaznaczy?, ?e by? on przyrz?dzany w sposób identyczny jak wszystkie pozosta?e a najcz??ciej wprost razem z innymi grzybami. Niestety, “Le?ny zwirz” zabra? ze sob? do grobu sztuk? rozpoznawania tej nietruj?cej odmiany bia?ego muchomora. Jest mo?liwe, ?e dzi? nawet autorytety ze stacji badawczej na ?wi?tym Krzy?u nie interesuj? si? takim gatunkiem grzyba. Có? za strata ciekawej informacji – pochodz?cej { zwró?my uwag? } od bardzo prymitywnej niewiasty... A mo?e to my nie jeste?my a? tak bardzo wspaniali ? Skoro zwyk?a wie?niaczka posiada?a tak? umiej?tno??, jak?? wiedz? mogli dysponowa? Benedyktyni z klasztoru na ?w. Krzy?u. Jak oceni?, ile cennej wiedzy mog?o by? zawarte w r?cznie przepisywanym a obecnie rozproszonym, zniszczonym i zaginionym ksi?gozbiorze klasztornym. Wszak ci pracowici zakonnicy specjalizowali si? tak?e w fabrykowaniu lekarstw, a na legendarne bogactwo klasztoru sk?ada?y si? równie? cenne wota z wdzi?czno?ci? ofiarowane przez ozdrowie?ców.

Zwyk?a szara rzeczywisto?? mo?e okaza? si? bardziej fantastyczna od modnych obecnie powie?ci “fantasy” – trzeba jednak zdoby? si? na rzecz najtrudniejsz? – nie lekcewa?y? codzienno?ci. Do tego typu codziennych – niecodziennych zjawisk nale?y brzydka i nieciekawa figura ?w. Emeryka, nazywana s?usznie Pielgrzymem. Dopóki kieruj?c si? nowoczesn? naukow? metodologi?, skupia? b?dziemy ca?y potencja? badawczy na samej figurze, pozostanie ona milcz?ca i zimna jak g?az. Je?li jednak wyzbywaj?c si? uprzedze?, spojrzymy na ni? w szerszym kontek?cie – odkryjemy przekaz zadziwiaj?cy i niesamowity w swej oczywisto?ci.

S?dz?c z opisów pochodz?cych z przesz?o?ci, kiedy szczegó?y rze?by nie by?y zatarte w obecnym stopniu, Pielgrzym odziany by? w szaty podobne do zakonnych. Pod Jego prawym ramieniem mo?na odkry? ?lady podr?cznej torby podró?nej. Kl?cz?c, sk?ada? przed sob? d?onie w modlitewnym ge?cie. W?tpliwe jest zatem, by figura Pielgrzyma pochodzi?a z czasów przedchrze?cija?skich. Ca?a posta? jednoznacznie okre?la dwa kierunki:

1. Do miejsca kultu na szczycie ?ysej Góry.

2. Ku pobliskiej dolinie – gdzie dawne miejscowo?ci Stary i Nowy S?up, obecnie zwane Star? i Now? S?upi?.

Kierunek 2 wydawa? si? mo?e z pozoru wydumany – bo utworzony na zasadzie przeciwie?stwa. By?aby to bez w?tpienia zupe?na racja, gdyby nie pewien drobny szczegó?. W?druj?c w dó? drog?, która tu niew?tpliwie istnia?a od bardzo dawna, dotrzemy w okolice innej ciekawej figury. Materia? z którego zosta?a wykonana, jej rozmiary oraz “d?uto” zdradzaj?, ?e wysz?a ona spod r?k tego samego “artysty”. Wyraz “artysty” napisa?em w cudzys?owie dla przypomnienia faktu, ?e tylko my wspó?cze?ni mamy maniakaln? sk?onno?? do rozpatrywania wszystkiego w kategoriach estetycznych – zapominaj?c o praktycznej funkcji dawnych dzie?. Figur? t? mo?na odnale?? po wewn?trznej stronie muru otaczaj?cego ko?ció? parafialny w Nowej S?upi. Przedstawia ona dojrza?? niewiast? o kszta?tach ukrytych pod obszern? szat?. Jej r?ce z?o?one s? do modlitwy – podobnie jak r?ce Emeryka. G?ow? przykrywa korona o kszta?cie zastrze?onym dla stanu duchownego.

Korona zwie?czona owalnie { zamkni?ta pa??kowato od góry } – w odró?nieniu od symbolu w?adzy ?wieckiej { królewskiej } jakim jest korona o zwie?czeniu otwartym { ostrym }.

Ca?a Jej posta? emanuje spokojem i bezruchem. Jest oczywiste, ?e rze?ba jest starsza od muru w który zosta?a wkomponowana i wysoce prawdopodobne, ?e pierwotnie ustawiona by?a w nieco innym miejscu. Przynale?y ona jednak do doliny w której rozlokowa?o si? miasto – w odró?nieniu od Pielgrzyma, który odwróci? si? od tego miejsca plecami {!!!} i zdaje si? pod??a? { szata pos?gu wlecze si? po ziemi } ku sanktuarium na szczycie.

Postawmy si? zatem w sytuacji p?tnika, który dotar? w okolice figury ?w. Emeryka. Mamy do wyboru dwie drogi:

1. Ku dolinie, gdzie w pobliskim miasteczku mo?emy zaspokoi? wszelkie potrzeby swego cia?a { gospoda } i ducha { ko?ció? }.

2. Trudn? drog? ku szczytowi i sanktuarium.

Któr? z tych dróg wybierzemy zale?e? b?dzie wy??cznie od nas samych.

Odkrywamy zatem pierwsz? warstw? znaczeniow? Pielgrzyma. To jest drogowskaz – mo?e troch? inaczej wykonany, ale spe?niaj?cy identyczn? funkcj? jak wspó?czesne drogowskazy informuj?ce: w lewo – do Warszawy, w prawo – do Krakowa. Przy porównaniu jako?ci obu typów drogowskazów zdecydowanie wygrywa ?w. Emeryk. Dzia?a skutecznie nawet wówczas, gdy podró?nik jest niepi?mienny ! Nawet osoby o przeci?tnej wra?liwo?ci zauwa?? jednak natychmiast podtekst zawarty w sytuacji w?drowca, który tu dotar?.

Druga warstwa znaczeniowa jest do?? wyrazista dzi?ki obecno?ci kamiennej Baby, która “panuje” w dolinie. P?tnik id?cy w Jej kierunku d??y ku temu co cielesne, przyjemne i grzeszne. Kieruje si? ku zaspokojeniu ??dz w?asnego cia?a w pobliskim miasteczku { gospodzie }. Mo?e tam równie? oczekiwa? pociechy duchowej – takiej, jaka z za?o?enia ma by? dost?pna zwyk?emu ?miertelnikowi. Czeka go droga krótka i nie wymagaj?ca wielkiego wysi?ku. Kierunek przeciwny, b?d?cy dok?adnym zaprzeczeniem drogi w dó?, prowadzi ku ?wi?to?ci. W tym kontek?cie figura Pielgrzyma nosi wszelkie znamiona duszy ludzkiej, która tym bardziej oddala si? od spraw cia?a im bli?ej przyst?pi do Boga. Nie istnieje mo?liwo?? zamiany miejsc ustawienia obu pos?gów. ?w. Emeryk sta?by si? wtedy symbolem blu?nierstwa i supremacji kobieco?ci. Tak oto stykamy si? z zapisem ideologii ?redniowiecza, bez konieczno?ci pos?ugiwania si? wiedz? nabyt? w ci?gu wielu lat ?mudnej edukacji. Poznajemy j? ?atwo i odruchowo, w sposób który powoduje, ?e zapada ona w najg??bsze pok?ady naszej pod?wiadomo?ci. Emeryk udzieli? nam zatem lekcji takiej samej, jakiej udziela? przed wiekami ka?demu przechodniowi – nawet prostemu ch?opu.

Istnieje i trzecia warstwa znaczeniowa tego niesamowitego pos?gu. Nie jest ona jednak tak ?atwa do zrozumienia jak dwie poprzednie. Wymaga bowiem pewnej znajomo?ci Pisma ?wi?tego, co nawet dzi?, w czasach gdy wszyscy posiedli umiej?tno?? czytania – nale?y do rzadko?ci. Nie pozostaje zatem nic innego, jak zacytowa? przynajmniej jeden z odpowiednich fragmentów:

“Stworzy? tedy Bóg cz?owieka (...) m??czyzn? i niewiast? stworzy? je.” – { 1 Moj. rozdz. I werset 27}

Dzi?ki interpretacji pochodz?cej wprost z katolickiego programu telewizyjnego “S?owo na niedziel?” wiemy, ?e ?wi?ty Emeryk to zaledwie po?owa cz?owieka. Drug? jego po?ow? stanowi kamienna Baba z Nowej S?upi. Wszak Bóg stworzy? jednego cz?owieka – m??czyzn? i niewiast? ! I tak oto, to co do tej pory wydawa?o si? proste i banalne, ukazuje sw? niesamowit? i fantastyczn? twarz. Pielgrzym i Baba staj? si? symbolami podwójnej natury cz?owieka – jego ?wiadomo?ci i pod?wiadomo?ci. Czy?by poj?cia którymi szafuje wspó?czesna psychologia znane by?y ju? we wczesnym ?redniowieczu ? Odpowied? wydaje si? twierdz?ca i cho? na takie rozwarstwienie natury ludzkiej u?ywano innych okre?le? – bez w?tpienia znano je doskonale. Wiedziano zatem, ?e pierwotne ludzkie instynkty w?a?ciwie nie ró?ni? si? od instynktów zwierz?cych. Zdawano sobie równie? spraw?, ?e ta cz??? dzie?a Stwórcy pozostaje praktycznie niezmienna i jest fundamentem naszej cielesno?ci. Tote? Baba z Nowej S?upi zosta?a przedstawiona w pozycji statycznej. Wiedziano, ?e instynkty te s? automatyczne i inicjowane poza nasz? ?wiadomo?ci?, która mo?e podejmowa? dzia?ania w kierunku ich pe?nego zaspokojenia { droga w dó? od figury Pielgrzyma }, lub przeciwnie – próbowa? je okie?zna? { droga w gór? ku ?wi?tokrzyskiemu Sanktuarium }. A có? z nasz? ?wiadomo?ci? symbolizowan? przez figur? ?w. Emeryka. Bez w?tpienia nie jest tak nieruchoma jak Baba i uwidacznia d??no?? do podnoszenia si? na wy?szy poziom. Czym zatem jest wzrastaj?cy poziom ?wiadomo?ci ? Przecie? nie jest to nic innego jak proces poznawczy, d??no?? do ogarniania coraz wi?kszych horyzontów { droga w gór? } i zbli?ania si? do ?ród?a prawdy i wiedzy. Có? si? stanie w chwili, w której ludzko?? zdob?dzie ca?? wiedz? mo?liw? do zdobycia i dane jej b?dzie dowolnie czerpa? ze ?ród?a prawdy ? B?dzie to stan w którym ju? nic nie b?dzie do zrobienia i znikn? wszelkie cele. Nast?pi chyba koniec ?wiata... Ca?a pociecha w tym, ?e proces ten post?puje niezmiernie powoli – rzek?by? w tempie jednego ziarnka piasku lub maku rocznie... W tempie takim, w jakim zgodnie z legend? figura ?w. Emeryka porusza si? ku szczytowi co roku...

Mo?liwe, ?e wszystko co zosta?o tu opisane to tylko suma zbiegów okoliczno?ci. Czy nie jest ich jednak zbyt wiele ? Czy takie nagromadzenie zbiegów okoliczno?ci mo?e by? zbiegiem okoliczno?ci ? Doprawdy – trudno wykluczy? jak?kolwiek ewentualno??. Spróbujmy zatem zsyntetyzowa? nasze przemy?lenia na wykresie:

Ilu? turystów zdaje sobie spraw?, i? wspinaj?c si? Drog? Królewsk? do klasztoru na ?w. Krzy?u odbywa sw? w?drówk? a? w trzech wymiarach, z których tylko jeden jest wymiarem geometrycznym ? Czy upad?szy na kolana przed relikwi? Krzy?a ?wi?tego i odmówiwszy krótk? modlitw? przed obrazem Trójcy Przenaj?wi?tszej mamy prawo odczu? cho?by najmniejsze uczucie spe?nienia ? Spójrzmy na zwie?czenie ambony usytuowanej na prawo od prezbiterium. Oto figura Jana Chrzciciela wo?aj?cego na puszczy... Dlaczego w?a?nie ?w. Jan a nie np. ?w. Benedykt - parton tego? klasztoru {?!} wyci?ga ku nam r?k? z wysoko?ci ? Co chce nam powiedzie? ?

Nie otrzymamy odpowiedzi na ?adne z tych pyta?, dopóki nie zdamy sobie sprawy, co oznacza “wo?anie na puszczy”. Nieporozumienie spowodowane jest sposobem przek?adu na nasz j?zyk tekstów biblijnych i zosta?o skorygowane przez Benedyktynów Tynieckich w Biblii Tysi?clecia z 1971r. Oznacza ono zatem tyle, co wo?anie na pustyni - czyli w pustk?. Zatem ?w. Jan Chrzciciel mówi do ludzi ?wi?te s?owa – ale nie wszyscy chc? Go s?ucha?... Jego obecno?? nad g?ow? wyg?aszaj?cego kazanie zakonnika, ma przypomina? uczestnikom mszy ?wi?tej, ?e wypowiadane st?d s?owa maj? dociera? do serc i umys?ów, a nie przechodzi? mimo uszu.

Ilu? ?wiat?ych ludzi znajdowa?o si? po wielokro? w sytuacji ?w. Jana ? Wspomnijmy na Kopernika, który swe rewolucyjne dzie?o d?ugi czas trzyma? w ukryciu przed ?wiatem, zdaj?c sobie doskonale spraw? z reakcji uznanych autorytetów na oczywist? prawd?. Jak wiele min??o czasu od chwili, w której autorytety naukowe pokpiwa?y sobie z prof. Sedlaka i jego teorii o ?yciu krzemowym, zrodzonej w?a?nie tu – na ?w. Krzy?u ? Zatem i ty drogi turysto nie b?d? niedowiarkiem. Je?li przewodnik mówi Ci, ?e Pielgrzym jest cz?owiekiem zakl?tym w kamie? – uwierz mu, bo to niezwykle prawdziwa legenda... ?wiat którego próg przest?pi?e? odwiedzaj?c Ziemi? ?wi?tokrzysk? jest bardziej fantastyczny od filmów o kosmitach. Je?li jeste? typowym dzieckiem nerwowej ery informatycznej, podziel? si? z Tob? zagadk? odkryt? w trakcie zwiedzania tutejszych ?wi?ty?. Jej tre?? stanowi? s?owa z Ewangelii ?w. Jana:


“Na pocz?tku by?o S?owo, a ono S?owo by?o u Boga, a Bogiem by?o ono S?owo”


S?owo jest informacj? przekazywan? pomi?dzy lud?mi. W dawnych czasach nie istnia?o poj?cie “informacja”, lecz co oznacza s?owo “s?owo” wiedzia? ka?dy. Wielka to strata, ?e nie ma ju? telewizyjnych programów “S?owo na niedziel?”. Mo?e w nich znalaz?bym odpowied?, czy zast?pienie wyrazu “S?owo” s?owem “Informacja” jest w?a?ciwe... Wnioski by?yby niezwykle interesuj?ce – wystarczy jeszcze raz spojrze? na wykres.
Za??czam turystyczne pozdrowienie
Krzysztof Majcher


Informacje pochodz? ze strony:
www.klub.chip.pl/sabat/
Opracowa?: Krzysztof Majcher

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-06-16 (12664 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.12 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !