Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

IMG_5704_x.JPG
  
DSC03970.JPG
  
piachy_czyzyk4_0886 kopia.jpg
  
wid?aki082.jpg
  
wioska2.jpg
  
DSCF9635_pajak_mrozony2.jpg
  
1~0.jpg
  
podziemia2.jpg
  
piknik rydno 2008_2008_05_09_2466_picnic_km.jpg
  
sw_krzyz_2007_12_30_1465.jpg
  
DSCF6836.JPG
  
rydno03_2009_05_08_8585.jpg
  
DSCF9006_rozlewisko1.jpg
  
DSCF7023_od kladki.JPG
  
DSCF8255_kosciol.jpg
  
5~3.jpg
  
rydno16_2009_05_08_8629.jpg
  
cyganska_kapa_piaskowiec.jpg
  
DSCF6712_pomnik_lesników_caly~0.JPG
  
DSCF7923_kapliczka_przy_lesie.jpg
  
bodzentyn2007_0827(013)_1)_2)_po_zachodzie2.jpg
  
Przebisnieg_kmmi.jpg
  
?ania_2008_03_09_0999.jpg
  
10.jpg
  
13.jpg
  Jaskinie w powiecie skar?yskim
Jaskinie w powiecie skar?yskim
Do dzi? nie zidentyfikowano du?ej ilo?ci jaski? w powiecie skar?yskim. Wi?kszo?? obszaru powiatu zalega na pok?adach ska? piaskowcowych i kwarcytowych. Zjawiska krasowe wyst?puj?ce w ska?ach wapiennych te? maj? tu miejsce, lecz s? to ma?e obszary – cho? bardzo obiecuj?ce. Obecnie zidentyfikowane jaskinie maj? charakter szczelinowy i powsta?y w pustych lub wymytych przestrzeniach pomi?dzy blokami skalnymi.


1. Jaskinia Brama Piek?oPopularnie zwana bram? piekieln?. Jest to schron w ska?ach piaskowca powsta?y ... i tu istniej? sporne wersje. Jedna mówi o dzia?alno?ci cz?owieka (obok ?om piaskowców, gdzie mo?na znale?? jeszcze metalowe kliny którymi rozkuwano ska?y), a druga o naturalnym powstaniu pustki pomi?dzy ska?ami. Bior?c pod uwag?, ?e rejon lasów ?winiej Góry by? w przesz?o?ci intensywnie eksploatowany zarówno dla przemys?u metalowego jak i kamiennego nie mo?na wykluczy? tego, ?e taki wytwór wydarzy? si? naszym przodkom. Oczywi?cie istniej? dotycz?ce tego obiektu legendy, ale ich tre?? ka?dy mo?e sobie sam odpowiedzie? bazuj?c na nazwie “BRAMA PIEKIELNA”.
[jaskinia zinwentaryzowana – G-7.21 – 3 metry d?ugo?ci]

Jaskinia Brama Piek?o2 i 3. Jaskinie Piek?a DalejowskiegoPiek?o Dalejowskie jest ?ródle?nym kamiennym uskokiem na zbocza pagórka, w kompleksie le?nym ?winiej Góry. Piek?o Dalejowskie znajduje si? na szlaku zielonymNagromadzenie du?ych bloków piaskowca (dochodz?ce do wysoko?ci 4 m) umo?liwi?o powstanie 7 jaski? o charakterze szczelinowym. S? to obiekty o d?ugo?ci maksymalnie 7 m. Znajduj?ce si? tam jaskinie to:
Du?a Grota w Ska?kach Dalejowskich [G-7.22] - 7 m
P?aska Jama w Ska?kach Dalejowskich [G-7.23] - 3.5 m
Wilcza Jama [G-7.24] - 3.5 m
Schronisko z Ko?ci? [G-7.25] - 4 m
Piwnica Zamkowa [G-7.26] - 4 m
Rajska Brama [G-7.27] - 4.5 m
Grzybowa Dziura [G-7.28] - 5.5 m

Naj?atwiej dost?pna jest “Schronisko z Ko?ci?” w którym panuje przyjemny pó?mrok i ch?ód. Id?c szlakiem od strony Bli?yna, jaskinia znajduje si? w lewej (wschodniej) cz??ci Piek?a (rozdzielonego drog?). Tam w w?wozie pomi?dzy ska?ami (oko?o 3 m wysoko?ci) znajduje si? lewa odnoga lekko nachylona w dó?, b?d?ca w?a?nie t? jaskini?.
Pozosta?e jaskinie s? rozsiane po terenie Piek?a. Wej?cia do nich s? do?? ma?e, niekiedy wymagaj? wczo?gania si?, przez co znalezienie ich przysporzy? mo?e troch? problemów. S? to typowo szczelinowe jaskinie wyst?puj?ce w piaskowcach dolnotriasowych.
Teren Piek?a Dalejowskiego by? wykorzystywany w okresie wojny jako schronienie dla polskiego ?o?nierza kampanii 1939 r. Przez oko?o rok miejscowa ludno?? opiekowa?a si? nim dostarczaj?c mu jedzenie. Teren ten tak?e w wiekach przesz?ych s?u?y? jako ?ród?o kamienia dla miejscowej ludno?ci.
Ska?ki “Piek?o Dalejowskie” s? obj?te ochron? prawn? jako pomnik przyrody.


W?wóz pomi?dzy ska?kami Piek?a DalejowskiegoWidok ?ciany “Du?ej Groty w Ska?kach Dalejowskich”4. Jaskinia na Ska?ce RejowskiejJaskinia szczelinowa w piaskowcu po?o?ona w szczytowej cz??ci zbocza w dzielnicy Skar?yska-Kamiennej, Ska?ka. Ró?ne opowie?ci ludzi wiekowych wskazywa?y, ?e by?a to jaskinia WIELKA. Redaktorzy turystyka.skar.pl weryfikowali te wie?ci w roku 2005 i 2006 i okaza?o si?, ?e jaskinia jest po cz??ci zasypana. Dostanie si? do wewn?trz pozwoli?o stwierdzi? ??czn? d?ugo?? oko?o 10 m. Jaskinia ma kszta?t litery T - wej?cie od strony stopki.


Lewa odnoga jaskini na Ska?ce Rejowskiej w Skar?ysku-Kamiennej – stycze? 2005.Prawa odnoga jaskini na Ska?ce Rejowskiej w Skar?ysku-Kamiennej – stycze? 2005.


W styczniu 2006 podczas najwi?kszych tej zimy mrozów na podstawie obserwacji wyziewów ciep?ego powietrza z jaskini okaza?o si?, oprócz wyziewu z otworu wej?ciowego zidentyfikowano znajduj?cy si? 15 m dalej wyziew z prawie w ca?o?ci zasypanego innego otworu.Wej?cie do jaskini na Ska?ce Rejowskiej w Skar?ysku-Kamiennej – widoczne wyziewy cieplego jaskiniowego powietrza – temperatura w jaskini oko?o 4 st C, temperatura powietrza na zewn?trz -27 st C – stycze? 2006


Wskazywa?oby to na co najmniej 18 metrow? jaskinie. Przekazy ludzkie (nale?y do nich podchodzi? bardzo ostro?nie) mówi? o wysoko?ci takiej, ?e doros?y móg? si? wyprostowa?, ?e jaskinie zasypano bo kto? tam mia? wypadek, ?e jaskinia d?ugo?ci? si?ga?a do pobliskich domów. Praca nad poznaniem tej jaskini nie zosta?a jeszcze zako?czona.
W jaskini stwierdzono wyst?powanie ciekawych paj?ków Meta menardi b?d?cy najbardziej jadowitym z rodziny krzy?akowatych w Polsce.

Zdj?cia paj?ków Meta menardi z jaskini na Ska?ce Rejowskiej w Skar?ysku-Kamiennej – stycze? 2005.


Rejony potencjalnego wyst?powania jaski?

Jaskinia w Bli?ynie

Katalog jaski? publikowany przez http://www.ssk.kielce.pl wymienia j? jako “Obiekt zniszczony, niedost?pny i nie odnaleziony”. Chodzi prawdopodobnie o jaskinie wyst?puj?c? w kamienio?omie wapiennym poni?ej wsi Gostków. By? to do?? du?y ?om wapienny u?ywany jeszcze na pocz?tku XX w. Dzi? stanowi zabytek przyrody nieo?ywionej. Pozosta?o?ci? po ?omie jest usypana rampa za?adunkowa.Kamienio?om sk?ada si? z 3 du?ych, le??cych obok siebie i kilku ma?ych wyrobisk. W ?rodkowym wyrobisku mo?na na jednej ze ?cian rozpozna? ?lady po kominie krasowym.Jaskinia prawdopodobnie le?a?a w najbardziej na zachód wysuni?tym wyrobisku, o czym ?wiadczy zaleganie mniejszej warstwa ?niegu. Brak jednak wydmuchów nie pozwala na stwierdzenie tego stanu. Wi?kszo?? otworów zosta?a zasypana. O do?? silnie zachodz?cych zjawiskach krasowych ?wiadczy odkrycie okresowego ponoru. Jest to potok pojawiaj?cy sie najcz??ciej wiosn? wyp?ywaj?cy spod wsi Gostków i p?yn?cy mokr? dolin? w stron? kamienio?omu. Przed samym kamienio?omem (3 od strony zachodu wyrobisko) znika wsi?kaj?c w ziemi?. Jego d?ugo?? to oko?o 200 metrów.

Pozosta?o?ci ?omu Wapienia Muszlowego – ul. Tartaczna w Skar?ysku-Kam.

Niewielki pagórek, przez mieszka?ców Skar?yska-Kam. nie jest dostrzegany. Przez jego ?rodek bieg?a jeszcze niedawno trasa krajowa K7 – aktualnie jest przesuni?ta ponad 100 m na zachód.


Mapa pokazuj?ca zasi?g wyst?powania ?omu wapiennego.


Pagórek sk?ada si? z pok?adów ska?y wapienia muszlowego. Teren ten by? od wieków eksploatowany jako ?ród?o wapnia.


Widok na pozosta?o?ci po ?omie.


Prawdopodobnie huta na Rejowie korzysta?a z tych z?ó?. W rejonie pagórka wyst?puj? intensywne zjawiska krasowe. ?wiadectwem wyst?powania zjawisk krasowych jest odkrycie stalaktytów, grzebieni, poletek ry?owych we wn?trzu oko?o 200 letniej kutej studni.Widok na ?cian? studni.


Znajduje si? ona na terenie obiektu zabytkowego zwanego “Dró?niczówka”. Studnia posiada g??boko?? oko?o 10 m. Pierwsze 2 metry studni s? zabezpieczone przed osypywaniem ciosami z piaskowca. Dalej studnia jest kuta w wapieniu. Na dnie znajduje si? woda. Na skutek wymywania przez p?yn?c? po ?ciankach studni wod? przez lata wytworzy?y si? nacieki o fantastycznych formach.


Widoczne poletka ry?owe na ?cianach studni.


Nacieki w studni pierwszy raz zosta?y zidentyfikowane przez Janusza Roszkowskiego i autora tego tekstu w 2001. Jest to do?? ciekawy obiekt, jednak zwiedzanie go nie jest mo?liwe, ze wzgl?du na konieczno?? u?ywania specjalistycznego sprz?tu wspinaczkowego oraz ochron? siedliska bytowania nietoperzy.


Schowane w szczelinie skalnej nietoperze.


Aktualnie “Dró?niczówka” jest zabezpieczona przez GDDKiA.
Nad rzek? Kamienn? poni?ej ?omu w 2004 roku zosta?o wykryte wywierzysko okresowe – wyp?ywanie spod ziemi wody. Wywierzysko jest widoczne w okresie wiosennych roztopów.
Z innych wiadomo?ci wskazuj?cych na silne zjawiska krasowe pojawia si? nieoficjalna informacja, ?e w trakcie budowy obwodnicy trasy krajowej K7 Skar?yska-Kamiennej, przy zalewaniu jednego z filarów wiaduktu, budowniczowie stwierdzili znikania/wsi?kanie wylewanego betonu. Podobno wylano dodatkowo kilka 'gruszek' betonu.
Powy?sze przyk?ady wskazuj? na to, ?e rejon ulicy Tartacznej jest potencjalnym terenem wyst?powania jaski?. Mam nadziej?, ?e ju? nied?ugo to w?a?nie w tym rejonie zostanie odktyta kolejna skar?yska jaskinia.

Uwaga:
Informacja zawarta w "Obja?nienia do szczegó?owej mapy geologicznej Polski. Arkusz Skar?ysko-Kamienna (779) 1:50000 " Piotr Fikonowicz Wydawnictwo Geologiczne 1979:
"Ponory zaznaczono przy wychodniach wapienia muszlowego w Bli?ynie i Bzinie, w miejscach gdzie wyst?puj? wyp?ywy wód krasowych."
Powy?sza wiadomo?? ?wiadczy o wcze?niejszej identyfikacji zjawisk ponorów i wywierzysk. [informacja dostarczona przez qwerty]

?om wapienny na M?odzawach

Od dzielnicy Skar?yska Górna Kolonia przez ca?e M?odzawy ci?gn? si? pod lasem (strona po?udniowa trasy Starachowice – Skar?ysko) pozosta?o?ci ?omów wapiennych. W wi?kszo?ci s? one poro?ni?te krzakami lub zasypane. Jednak zachowa?o si? kilka ?adnych ?cian (nawet do 4 m wysoko?ci). W ska?ach mo?na znale?? wiele skamienia?o?ci. Na tym terenie tak?e mog? wyst?powa? jaskinie.


Przy opisie jaski? pos?u?ono si? min. materia?ami opracowanymi przez:
GUBA?A, J., KASZA, A., URBAN. J.
Dok?adny spis jaski? mo?na znale?? na stronie Speleoklubu ?wi?tokrzyskiego www.ssk.kielce.pl
Dostarczy?: rzuku

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-02-20 (28158 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.10 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !