Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

przestka.jpg
  
3~4.jpg
  
Asiedlisko.jpg
  
Img_4895.jpg
  
komora1_kolo.JPG
  
DSCF6455_d370.JPG
  
ilza8.jpg
  
DSCF9683_chlopaki.jpg
  
DSCF9795_rusalka_ceik_km.jpg
  
DSCF7130_Rydno-15.JPG
  
13.jpg
  
ziele?czyk_km.jpg
  
DSCF0738_dzban~0.jpg
  
sw_krzyz_2007_12_30_1467_buk_jagielly_km.jpg
  
DSCF1517.JPG
  
DSCF7387_chrystus_frasobliwy.jpg
  
DSCF9687_cel.jpg
  
lanocha_pobrzecz.jpg
  
IMG_5671_x.JPG
  
telejus2007_0604(011)_km~0.jpg
  
17.jpg
  
MOB2007_0707(012)_tadziu_dari_magda~0.jpg
  
czebaczek.jpg
  
DSCF7000_pokrzewka.JPG
  
DSCF6461_szlak_zolty-17_skrzyzowanie_skarbowa.JPG
  Warunki ?rodowiska kulturowego
Informacje o ??cznej
Warunki ?rodowiska kulturowego

Krajobraz kulturowy jest stosunkowo nowym elementem dziedzictwa kulturowego, przewidzianym ustawowo do ochrony konserwatorskiej od r. 1990 w formie ustanawiania pomników historii, konserwatorskich stref ochrony krajobrazowej, parków kulturowych, rezerwatów kulturowych. Przy analizie krajobrazu kulturowego danego obszaru uwzgl?dnia si? elementy krajobrazu przyrodniczego w powi?zaniu z warto?ciami lokalnego dziedzictwa kulturowego, w tym z tradycjami, histori?, za?o?eniami komponowanymi, zespo?ami zabytkowymi, itp. W uj?ciu planistycznym podstaw? jest okre?lenie zasobów ?rodowiska kulturowego - poczynaj?c od mo?liwie pe?nego rozpoznania wy?ej wymienionych elementów dziedzictwa kulturowego, historycznego i wspó?czesnego oraz zlokalizowania ich w konkretnym ukszta?towaniu i pokryciu terenu. Efektem jest uzyskanie w miar? obiektywnych wydziele? krajobrazowych o swoistej jednorodno?ci, a dalej ich waloryzacja stosowna do przyj?tej rangi warto?ciuj?cej.

?lady przesz?o?ci w gminie

Charakterystycznym elementem krajobrazu omawianej gminy jest mnogo?? przydro?nych kapliczek o charakterze zabytkowym i kulturowym. Istnieje ich ponad 50, s? to metalowe kapliczki s?upowe w J?grznej, Zaleziance i Klonowa; murowane z rze?bionymi figurami w Klonowie i Zagórzu. Na drzewach w okolicy Ose?kowa i Wyst?py wyst?puj? mini kapliczki nadrzewne. Spo?ród kamiennych figur i krzy?y kultowych, najciekawsze wyst?puj? przy trasie E - 77:przydro?na figura Chrystusa Frasobliwego mi?dzy ??czn? a Suchedniowem oraz metalowy krzy? w Wyst?pie, na grobie legendarnego powsta?ca z 1863 r.
W zasobach Pa?stwowej Ochrony S?u?by Zabytków w Kielcach znajduj? si?:
- Ko?ció? parafialny pod wezwaniem ?w. Szymona i Judy Tadeusza w ??cznej z 1912 r. (z czerwonego piaskowca, na planie krzy?a; nawi?zuj?cy do cech roma?skich i gotyckich) z towarzysz?c? mu wolnostoj?c? dzwonnic? z piramidalnym dachem.
- Dwa zabytkowe cmentarze (parafialny w ??cznej i epidemiczny w J?grznej)
- Trzy miejsca pami?ci narodowej z okresu II wojny ?wiatowej w Klonowie, Zaleziance i ??cznej.
Istniej? te? budynki o charakterze etnograficznym. Charakterystyczne budynki drewniane na omawianym obszarze, cechuj? si? prostok?tnym rzutem, dwuspadowym dachem, pokrytym gontem
S? te? zabytki techniki, pozosta?o?ci po m?ynach i ku?nicach w postaci grobli (rejon rzek Ja?lanej i Kamionki), równie? ?lady dawnego górnictwa w postaci nazewnictwa (Jamno, Bukowa Góra, Joczna), obiekty
kolejowej in?ynierii (przepusty w nasypach, umocnienia nasypów, pozosta?o?ci po kolejkach w?skotorowych).
W?a?ciwie wyeksponowane i zadbane jest miejsce pami?ci zwi?zane z ofiarami terroru hitlerowskiego na terenie Klonowa. Krzy? brzozowy towarzyszy tu pomnikowi z list? ofiar, ca?o?? jest ogrodzona i sprzyja zadumie nad przesz?o?ci?. Bez elementów religijnych wyst?puje pami?tkowy g?az w Za?eziance, z wyrytym napisem oddaj?cym cze?? poleg?ym partyzantom. To kameralne miejsce pami?ci, usytuowane przy wej?ciu do szko?y, jest utrzymane w dobrym stanie, ale tak ?ci?le otoczone drzewami i krzewami, i? prawie odizolowane optycznie.
Kapliczka przydro?na Chrystusa Frasobliwego przy drodze E - 77 mi?dzy ??czn? a Ostojowem (dzie?o okolicznego artysty ludowego)

Archeologia

Na. terenie gminy nie wyst?puj? wprawdzie zarejestrowane stanowiska archeologiczne, ale te? rejon ten nie zosta? w pe?ni przebadany archeologicznie. Zasi?g zachodni Staro?ytnego Okr?gu Górnictwa i Hutnictwa ?wi?tokrzyskiego wed?ug dotychczasowych bada? si?ga na wschodnie obrze?a gminy - co mo?e wskazywa? na mo?liwo?? dalszych odkry? ju? na terenie gminy. Takie lokalne nazwy jak "Kamienie" (Kamionki) lub "Wydryszów" w rejonie Zaskala (Widrzisov na mapie Mayera von Heldensfeid z 1801 roku) by?y zwykle, wed?ug wybitnego specjalisty hutnictwa staro?ytnego - Bielenina, miejscem nagromadzenia dymarkowego ?u?la.

Tradycyjne obiekty drewniane, formy zabudowy, etnografia

Drug? grup? zabytków s? tradycyjne budynki drewniane - mieszkalne, zagrodowe i us?ugowe. Mimo masowego zast?powania parterowej, rodzimej zabudowy drewnianej nowymi, obcymi kulturowo budynkami murowanymi, istnieje prawie w ka?dej wsi kilka obiektów godnych ochrony.
Stan wielu tradycyjnych obiektów drewnianych wskazuje na ich rych?? rozbiórk? -jest tu kilka budynków opuszczonych, w stadium post?puj?cej ruiny. Nied?ugo jedynym ich ?ladem mog? sta? si? fotografie wykonane podczas inwentaryzacji.
Cech? charakterystyczn? wi?kszo?ci zachowanych budynków jest:
- prosty rzut prostok?tny, cz?sto niewielki ganek,
- brak podwy?szonych podmurówek (nieliczne wyj?tki),
- brak pi?tra mieszkalnego lub mieszka? na poddaszu,
- dach dwuspadowy z naczó?kami i przyczó?kami, niezbyt stromy,
- pokrycie dachu gontowe, chronione zwykle pap?
- utrzymanie naturalnego koloru konstrukcji drewnianych, w tym ?cian (bez ich malowania),
- ograniczona zdobno?? detalu (poza kilkoma przypadkami).
Zagrody zazwyczaj maj? kszta?t litery C, z budynkiem mieszkalnym ustawionym kalenicowo wzgl?dem drogi, obor? prostopad?? i stodo?? równoleg?? wzgl?dem domu. Od frontu utrzymywane s? ogródki kwiatowe, ale za szczelnym naogó? ogrodzeniem i wrotami. Takim przyk?adem jest, mi?dzy innymi, zagroda w Zagórzu - posiadaj?ca oznakowanie jako zabytek! Furta wej?ciowa, brama lub wrota maj? zwykle daszki z gontu. Przy wej?ciu sytuowane s? do?? cz?sto ?aweczki - miejsce pogaw?dek z przechodz?cymi znajomymi.
Wi?kszo?? krzy?y, figur i kapliczek znajduje si? za ogrodzeniem dzia?ek. Mo?na zaobserwowa? nierzadko specyficzne piwniczki ziemne o namiotowych - dwuspadowych dachach si?gaj?cych do gruntu. Wed?ug uzyskiwanych w terenie informacji wiele zachowanych obiektów drewnianych ma metryk? mi?dzywojenn? lub starsz?. Niektóre z nich dotrwa?y od po?owy XIX wieku w niez?ym stanie. S? to zarówno domy mieszkalne jak i stodo?y, obory, ku?nie. Z tych ostatnich zwraca uwag? niewielka ku?nia w Zagórzu, posiadaj?ca jeszcze dawne wyposa?enie XIX wieczne. Dach jej zosta? zmieniony z czterospadu na dwuspadowy, a komin pieca kowalskiego rozebrany, ale nietrudno to odtworzy? w razie potrzeby. W?a?ciciel zamierza j? rozebra?, cho? ch?tnie j? odst?pi za niewielk? op?at?. Warto zainteresowa? zakupem Muzeum Wsi Kieleckiej.
Wymienione wy?ej obiekty zas?uguj? na ochron? konserwatorsk?, co najmniej w formie wpisu do ewidencji i wykonania dokumentacji, za? te najbardziej warto?ciowe - do wpisu rejestrowego i wspomaganiu w remontach. Jest to szczególnie wa?ne dla zachowania rodzimej to?samo?ci kulturowej Ma?ej Ojczyzny. Ma to równie? istotne znaczenie dla promocji turystyki. Istniej? tak?e lokalne zgrupowania obiektów tradycyjnych, o du?ych walorach estetycznych, zw?aszcza w powi?zaniu ze starodrzewem przydomowym lub przyulicznym. Takie zespo?y zabudowy warto obj?? ochron? obszarow? a nawet wykupi? w miar? mo?liwo?ci - urz?dzaj?c w nich obiekty agroturystyki lub us?ugi powi?zane z turystyk?.
W?ród drewnianych obiektów us?ugowych wyró?nia si? korzystnie szko?a w Klonowie, dobrze wkomponowana w krajobraz, mimo podwy?szonej powierzchni i kubatury. Cechuje j? czterospadowy dach kryty blach? lukarny u?ytkowego poddasza, ganki, niewielkie okna, naturalny kolor malowanych ?cian drewnianych, otoczenie wysok? zieleni?. Jest dobrze utrzymana i warto pomóc w jej wieloletnim trwaniu.
Charakterystyczne cechy i przyk?ady tradycyjnej zabudowy drewnianej, zasygnalizowane powy?ej, winny by? inspiracj? twórcz? do projektowania wspó?czesnych obiektów lub ich doboru z katalogów. Godne podtrzymania s? tradycje lokalnej sztuki ludowej, swego czasu znacz?ce w regionie. Dotyczy to zw?aszcza wyrobów z drewna - snycerki, rze?by i p?askorze?by, zabawek, itp. Warto zidentyfikowa? i wyeksponowa? równie? inne tradycje folkloru - miejscowe legendy, podania i opowie?ci, o których istnieniu ?wiadcz? zapo?yczenia i cytowania literackie. Niezb?dne jest zaanga?owanie do tych prac specjalistów z dziedziny etnografii. Wielowiekowe lokalne tradycje bartnicze, kontynuowane jako pszczelarstwo, s? godne wspomo?enia.

Obiekty i miejsca historycznej techniki

Kolejn? grup? zabytków s? (staj? si?), lub mog? by?, pozosta?o?ci obiektów i budowli dawnej techniki oraz miejsc historycznej eksploatacji rud ?elaza. Na obrze?ach gminy znajduj? si? relikty dawnych m?ynów lub ku?niczek, cho?by w postaci resztek grobli. Lokalizacje cz??ci z nich mo?na ju? wst?pnie ustali? po dok?adnych analizach kartografii historycznej (niemniej dotychczasowe rozpoznanie jest jeszcze niepe?ne), po??czonych ze szczegó?owym przebadaniem terenu (tu przyda?yby si? dok?adne mapy lub zdj?cia lotnicze). Odtworzenie niektórych dawnych pi?trze? by?oby pomocne zarówno dla ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i dla promocji turystyki oraz lokalnej rekreacji. Przyk?ady takie wyst?puj? w rejonie rzeki Ja?lanej, w tym na pograniczu gmin (dawny M?ynek, Dul?ba, itp), a tak?e na Kamionce (rejon by?ego m?yna Pocieszka, Dul?ba,). Archiwalia i zapiski historyczne ?wiadcz? równie? o górniczych tradycjach gminy po?o?onej w centrum by?ego Staropolskiego Okr?gu Przemys?owego. Brak jednak dok?adniejszych wskazówek lokalizacyjnych poza nazwami eksploatowanych gór i terenów (Jamno, Joczna, Osieczno, Bukowa Góra, itp.). Odnalezienie i wyeksponowanie ?ladów historycznego górnictwa, wzbogacenie tego lokalnymi przekazami lub legendami, mo?e równie? podnie?? atrakcyjno?? kulturow? oraz turystyczn? obszaru. Precedens nast?pi? ju? na pograniczu gminy - otoczono ochron? dawne kopalnie w rejonie ?winiej Góry. Celowe s?, wi?c dalsze badania specjalistyczne, potem stosowne wpisy do ewidencji lub rejestru i tworzenie warunków ekspozycji.
Zabytkami techniki staj? si? ju? (lub mog? si? sta?) obiekty in?ynierskie kolei (murowane przej?cia i przepusty w nasypach, umocnienia nasypów, itp.), posiadaj?cej tu tradycj? ponad 110 letni?. Podobn? lub m?odsz? tradycj? posiadaj? trasy w?skotorowych kolejek le?nych, rozwini?te w okolicach gminy i na jej obrze?ach.
Swoistymi zabytkami s? równie? historyczne trakty drogowe - ponad 150 lat traktu warszawskiego, kilkaset lat dawnych go?ci?ców i dró?ek - nierzadko zachowanych fragmentarycznie i ucz?szczanych dotychczas, a mo?liwych do identyfikacji dzi?ki najstarszym mapom. Drogom tym towarzyszy?y karczmy (znane ju? w XVIII wieku - Wyst?pa i XIX wieku -Wyst?pa, Gózd, Karczma Pocieszka ko?o ??cznej) oraz dró?nicówki - tzw. Koszary drogowe, od wybudowania traktu warszawskiego. Nazwa miejscowa Koszary przetrwa?a w Czerwonej Górce, a Pocieszka w ??cznej (wed?ug danych z lat sze??dziesi?tych XX wieku), ale dok?adnej lokalizacji by?ych obiektów w terenie nie uda?o si? dotychczas ustali?.
Warto kontynuowa? rozpoznanie najciekawszych elementów komunikacyjnych i w??czy? je jako lokalne atrakcje turystyczne. Trasy kolejek mog? by? szczególnie atrakcyjne dla zwiedzania okolic. Po??dane jest dokonanie specjalistycznej oceny warto?ci zabytkowej elementów historycznej komunikacji i transportu i najciekawsze obj?? ochron? konserwatorsk?.

Opracowa?a i dostarczy?a: Aneta Chrz?szczyk
Skanowa?: Przemas

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-03-24 (12927 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.10 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !