Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

lipowe_pole2007_0114_112245_wyjscie.JPG
  
DSCF3143_pajak.jpg
  
kamionka_kowalik_2008_02_05_0131_kowalik_km.jpg
  
piknik rydno 2008_2008_05_09_2476_pozi2_km.jpg
  
ula6.JPG
  
czapla0010.jpg
  
5.JPG
  
2~5.jpg
  
czapeczka.jpg
  
DSCF0276_trzyszcz_portret_km.jpg
  
IMG_5666_male.jpg
  
DSCF5997_stadnina.jpg
  
weglarnia3.jpg
  
prez13.jpg
  
DSCF3225-1.JPG
  
DSCF6625.JPG
  
wychowawcy01.jpg
  
janowiec2007_0819(051)_kozaczki_km.jpg
  
torfowisko_km1~0.jpg
  
DSCF6973_szlakowisko.JPG
  
DSCF7590_pawik.JPG
  
DSCF6047_synag.png
  
n2000_swietokrzyskie_01_12_2008_mala.jpg
  
2~0.jpg
  
134_3437_m.JPG
  Szlak czerwony "Millenijny": Skar?ysko-Kamienna - Ka?ków
Szlaki turystyczne w okolicach Skar?yska.Odcinek Skar?ysko-Kamienna - W?chock

Mapka z przewodnika Andrzeja Cygana "Turystyczny Szlak Milenijny"


Kilometry
Opis
Zdj?cia
0
G?ówn? ide? powstania szlaku "Millenijnego" by?o po??czenie dwóch o?rodków kultu maryjnego: sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skar?ysku-
Kamiennej z sanktuarium Bolesnej Królowej Polski, Matki Ziemi ?wi?tokrzyskiej w Ka?kowie-Godowie. Jednak szlak ma charakter interdyscyplinary ukazuj?cy interesuj?ce obiekty Ziemi Skar?yskiej i Starachowickiej. W 2000 roku opracowany zosta? odcinek szlaku od miejscowo?ci Ka?ków do W?chocka, a w 2003 oznakowano odcinek W?chock - Skar?ysko-Kamienna. Pocz?tkiem szlaku zgodnie z za?o?eniem jego twórców jest sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skar?ysku-Kamiennej.
Uwaga!
Pocz?tkowy odcinek na razie nie jest oznakowany, a w?a?ciwe oznakowanie rozpoczyna si? przed siedzib? PTTK o/Skar?ysko-Kamienna mieszcz?cym si? w MCK.


Wi?cej na temat sanktuarium...

Zajrzyj do galerii...
0 km
Warto zwiedzi? sanktuarium. W kaplicy znajduje si? ponad 1000 wotów. Najdro?szym i najcenniejszym jest ró?aniec od Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II. W skar?yskiej Ostrej Bramie znajduj? si? pi?kne witra?e ukazuj?ce polskich ?wi?tych i Matk? Bo??. Witra?e s? darem rodaków oraz Polaków osiad?ych w Anglii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Obraz Matki Bo?ej namalowa?a by?a wilnianka - Izabela Borowska, a ufundowany zosta? przez biskupa Edwarda Materskiego - ordynariusza diecezji radomskiej. Po zwiedzeniu sanktuarium wygodnym deptakiem kierujemy si? w stron? dzielnicy Milica.
1 km
Deptakiem schodzimy do ul. Konarskiego, skr?camy w lewo i idziemy do skrzy?owania, przechodzimy przez jezdni? i kierujemy si? w prawo wzd?u? ogrodzenia Szko?y Podstawowej nr 1 i dochodzimy do ul. Pi?sudskiego, skr?camy w lewo i zatrzymujemy si? przed wej?ciem do szko?y. Szko?a Podstawowa nr1 im. T. Ko?ciuszki jest miejscem martyrologii o czym informuje tablica umieszczona na budynku. W czasie II wojny ?wiatowej mie?ci?o si? tu wi?zienie. W budynku szko?y znajduje si? Izba Pami?ci.
1,4 km
Przechodzimy przez przej?cie dla pieszych i obok slepu "Biedronka" schodzimy w dó? ul. S?owackiego. Dochodzimy do okaza?ego budunku Miejskiego Centrum Kultury (w przyziemiu - siedziba oddzia?u PTTK w Skar?ysku-Kamiennej). Tu, przy tablicy og?osze? PTTK, ropoczyna si? wyznakowany czerwony szlak "Millenijny".Idziemy dalej ulic? S?owackiego do skrzy?owania z Al. Niepodleg?o?ci gdzie skr?camy w lewo.
1,7 km
Znaki czerwone ??cz? si? ze znakami niebieskiego szlaku rowerowego Berlin-Lwów.

Omówienie odcinka transwojewódzkiego szlaku rowerowego przebiegaj?cego przez teren powiatu skar?yskiego...

Po chwili, po lewej stronie, ujrzymy pomnik upami?tniaj?cy ?mier? 75 mieszka?ców Skar?yska i okolic rozstrzelanych 29 lutego i 6 lipca 1944 roku.

tragiczne zdj?cia z ekshumacji zw?ok pomordowanych(1)...
tragiczne zdj?cia z ekshumacji zw?ok pomordowanych(2)...

Tu? obok znajduje si? neogotycki ko?ció? p.w. Naj?wi?tszego Serca Jezusowego zbudowany w 1923 roku.
2,6 km
Idziemy Al. Niepodleg?o?ci w kierunku widocznego skrzy?owania, skr?camy w prawo, w ul Pi?sudskiego, na wiadukt i tu? za wiaduktem (po lewej stronie) widzimy dziwn? budowl? - bunkier. Wchodzimy na ul. 1-go Maja, mijamy stacj? benzynow? i w prawo, lekko na skos, przechodzimy przez skrzy?owanie.
Uwaga! Warto odwiedzi?!
20 metrów od skrzy?owania mie?ci si? filia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. prof. W?odzimierza Sedlaka przy ul. Towarowej 20. Miejsce nie zosta?o wybrane przypadkowo, gdy? u schy?ku swoje ?ycia ks. prof. kilkakrotnie go?ci? w budynku biblioteki uczestnicz?c w wyk?adach i spotkaniach z mieszka?cami Skar?yska, dawnymi kolegami i przyjació?mi. Po ?mierci organizowane s? tu uroczysto?ci rocznicowe, na które przyje?d?aj? naukowcy, studenci, dawni wspó?pracownicy i mi?o?nicy bioelektroniki - nauki, której twórc? by? W?odzimierz Sedlak. Na frontonie budynku umieszczono pami?tkow? tablic? po?wi?con? ksi?dzu jako honorowemu obywatelowi naszego miasta.


Izba Pami?ci w bibliotece.
Wi?cej o ks. prof. W?. Sedlaku, tutaj...
Strona Powiatowej i Miejskiej Biblioteki.
2,8 km
Szlak prowadzi dalej ul. 3-go Maja. Ulica nieco skr?ca w lewo i dochodzimy do drewnianego domu pod numerem 37. W domu tym mieszka? ks. prof. W?odzimierz Sedlak. Rodzina Sedlaków sprowadzi?a si? do Skar?yska w 1921 roku. 10-letni wówczas „Waldek” zamieszka? z rodzicami i siostrami najpierw na parterze, a potem na pi?trze. St?d po maturze wyjecha? do seminarium w Sandomierzu gdzie w 1935 roku uzyska? ?wi?cenia kap?a?skie.
3,1 km
Na przeciw posesji nr 57 w g??bi podwórza widzimy pozosta?o?ci synagogi. Zosta?a ona wybudowana z czerwonej ceg?y w 1935 roku, na miejscu postawionej w 1891 roku drewnianej. W sk?ad zespo?u wchodzi?a synagoga, mykwa i dom rabina. Podczas II wojny ?wiatowej Niemcy zdewastowali synagog?. Po zako?czeniu wojny budynek zosta? przystosowany do potrzeb magazynu. W 1993 roku podj?to próby restauracji zabytku. Obecnie budynek jest opuszczony i w stanie ruiny niszczeje.

Zdj?cia synagogi i wi?cej na ten temat, tutaj...
4,5 km
Id?c dalej ulic? 3-go Maja mijamy dawne zabudowania Odlewni ?eliwa i Emaliernii "Kamienna". Po pewnym czasie ulica nieco skr?ca w prawo i dochodzimy do skrzy?owania, gdzie po prawej stronie (za sklepem) znajduje si? skromny pomnik wystawiony dla uczczenia pami?ci ?o?nierzy AK, którzy w latach 1942 - 44 w dzielnicy Posadaj produkowali amunicj? dla oddzia?ów partyzantów okr?gu "Jod?a" i zgin?li z r?k hitlerowskiego okupanta. Po przeciwnej stronie ulicy kapliczka z 1915 roku. Na skrzy?owaniu skr?camy w prawo.
km
Przechodzimy przez most na rzece Kamiennej, przed lasem skr?camy w lewo i idziemy wzd?u? zniszczonego ogrodzenia strzelnicy ZM "Mesko". Z lewej strony p?ynie Kamienna. Dochodzimy do punktu widokowego zbudowanego nad brzegiem rzeki. Tu szlaki czerwony i niebieski rozdzielaj? si?. Szlak pieszy odbija nieco w lewo, a zaraz za punktem widokowym przed kapliczk? na rozdro?u skr?ca w prawo.
8 km
W?drujemy le?nymi duktami. Po lewej stronie mijamy do?y po wyrobiskach piasku (stanowiska rosiczki) i stokiem doliny Kamiennej docieramy do Nowego M?yna. Po lewej widoczne rozlewiska i starorzecze ze stanowiskami ro?lin chronionych. Przy rzece zbudowano m?yn, jest to prywatny m?yn p. Pijanowskiego. Na spi?trzeniu wody zainstalowano turbin? i agregat pr?dotwórczy - w miejscu m?yna powsta?a minielektrownia wodna. Jest to jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Skar?ysku. Warte jest odwiedzenia o ka?dej porze roku. Przy m?ynie znajduje si? grobla przez któr? mo?emy przej?? na drugi brzeg rzeki i tam skr?caj?c za zabudowaniami m?yna w prawo napotkamy znaki zielonego szlaku wiod?cego z Nowego M?yna do zajadu "O'key". Szlak czerwony skr?ca pod k?tem prostym w prawo i obok wychodni piaskowców triasowych lekkim podej?ciem wychodzimy na le?n? drog?.

Opis szlaku zielonego...
8,9 km
Duktem docieramy do Starego M?yna. Mie?ci si? tu Stadnina Koni Fiordzkich p. Mosurków.

Wi?cej o stadninie, tutaj...


Szlak skr?ca w prawo a nast?pnie w lewo, w star?, cz??ciowo wyk?adan? "kocimi ?bami", a cz??ciowo gruntow? drog? wiod?c? ze Skar?yska do W?chocka.
10,3 km
Szlak doprowadza nas do kolejnego m?yna nad Kamienn? - m?yn Olszanka. Z urwistego w tym miejscu brzegu widoczne s? tylko pozosta?o?ci zapory w postaci pali drewnianych sterczacych z dna. Nad brzegiem zachowa?y si? s?abo widoczne pozosta?o?ci budynków m?y?skich.
11,8 km
Dalej w?drujemy piaszczyst? drog?, pocz?tkowo lasem, a potem przez ??ki. Po lewej stronie towarzyszy nam meandruj?c Kamienna. Przekraczamy zbudowany z betonowych kr?gów mostek na ?arnówce. Opuszczamy dolin? rzeczn? i lasem sosnowym docieramy do wsi Marcinków. Ponownie opuszczamy szlak rowerowy, który biegnie drog? przez wie?.
12,5 km
Pokonujemy niewielkie wzniesienie i za zabudowaniami Marcinkowa gruntow? drog? w?drujemy a? do zabudowa?, przed którymi szlak skr?ca w lewo i dochodzimy do drogi Marcinków - W?chock (przy drodze sklep). Idziemy w prawo przez wie?. Mijamy odnowion? kapliczk? i na ?uku drogi odchodzimy ?agodnie w prawo. Wchodzimy na le?n?, kamienist? drog?. Po pewnym czasie skr?camy w lewo, ponownie przekraczamy asfaltow? drog? do W?chocka i docieramy na wzgórze z kaplic? ?w. Rocha. Kaplica zbudowana w 1838 roku przez Józefa Oberskiego z w?asnych funduszy. Przed kaplic? krzy? z 1837 roku.
12,6 km
Tereny na pó?nocnym stoku Góry Rocha i w dolinie Kamiennej s? poligonem dla samochodów wojskowych z zak?adów MAN w Starachowicach (dawny STAR)
17 km
Kamienist? ?cie?k? schodzimy w dolin? rzeki i dalej drog? w?ród pól zmierzamy ku widocznym z daleka zabudowaniom klasztoru Cystersów w W?chocku. Do W?chocka dochodzimy wa?em wzd?u? Kamiennej, który doprowadza nas do ruiny dawnego przepustu z czasów St. Staszica. Po drugiej stronie rzeki, za drzewami wida? ruiny zabytkowego zespo?u przemys?owego z XIX w. z pa?acem Schoenberga (obecnie w remoncie). Niegdy? mie?ci? si? tu w?chocki m?yn. W 1888 Niemiec Nauman wykupi? go wraz z gruntami. Nowy w?a?ciciel unowocze?ni? m?yn i wybudowa? fabryk? walcy m?y?skich i narz?dzi rolniczych. Przy m?ynie wzniós? okaza?? pi?trow? kamienic? z wygodami. Po ?mierci Naumana zak?ad przej?? jego zi?? Miko?aj Schoenberg, a nast?pnie jego syn Robert. Zak?ad i m?yn funkcjonowa?y do 1945 roku.
17,9 km
Od przepustu idziemy ?cie?k? i dochodzimy do skrzy?owania. Po prawej Pomnik So?tysa.
18,1 km
Na wprost figura Chrystusa. Kamienist? drog? przechodz?c przez bram? wychodzimy na plac przed opactwem Cystersów w W?chocku.Galeria zdj?? z W?chocka


W opracowaniu uczestniczyli: Nski, Master i Heodes.
Wykorzystano:
A. Cygan; 2006;"Turystyczny Szlak Milenijny"; Starachowice
A. Sta?kowiak

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-07-20 (17464 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.11 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !