Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

DSCF5970.JPG
  
57mm_armata_przeciwlotnicza_S-60.JPG
  
staroasta_i_stefan.jpg
  
prez11.jpg
  
din2.jpg
  
DSCF2880.JPG
  
DSCF5756_karier.jpg
  
IMG_81951.JPG
  
DSCF8693.jpg
  
IMG_0461.JPG
  
janowiec2007_0819(006)_wejscie_km.jpg
  
IMG_0446.JPG
  
Aplozacy.jpg
  
Img_4899.jpg
  
i.jpg
  
17.jpg
  
DSCF7046_brama.JPG
  
baodzentyn1.jpg
  
lipowe_trzyszcz_2008_04_15_1862_km_kadr.jpg
  
Img_6287.jpg
  
DSCF3284.JPG
  
Plan Skar?yska.jpg
  
tumlin_kaplica.jpg
  
DSCF4825_km.jpg
  
MOB2007_0707(012)_tadziu_dari_magda~0.jpg
  Awifauna Skar?yska-Kamiennej i najbli?szej okolicy
Uzupe?nienie IICieszy, ?e informacje zawarte w artyku?ach „Awifauna Skar?yska-Kamiennej i najbli?szej okolicy" oraz w „Uzupe?nieniu I", zamieszczo- nych w Skar?yskich Zeszytach Ligi Ochrony Przyrody nr 7 z 2003 r. i nr 8 z 2004 r. - dodatkowo opublikowane w Internecie - spotka?y si? z zainteresowaniem i odzewem.
Dzi?ki temu pozyskali?my informacje o nast?pnych gatunkach nie tylko obserwowanych ale i gniazduj?cych.


Wiele z zamieszczonych danych ugruntowuje nasz? dotychczasow? wiedz?. Dane dot?d niepewne lub wymagaj?ce weryfikacji zosta?y potwierdzone. Gatunki stwierdzone w wyniku jednokrotnej obserwacji zyska?y potwierdzenie z innych miejsc. Niejednokrotnie odnotowanie tylko w przesz?o?ci danego gatunku, dzi? wi??e si? ju? z pe?niejsz? wiedz? o miejscach jego wyst?powania, a cz?sto tak?e i gniazdowania.

Do listy 115 i 35 gatunków ptaków odnotowanych w poprzednich zestawieniach dopisujemy nast?pnych 25 gatunków. Ponadto, poni?ej zamieszczam kolejn? gar?? informacji dodatkowych o spostrze?eniach jakie uda?o si? nam - wspólnymi si?ami - poczyni? na obszarze powiatu skar?yskiego.

Solidn? porcj? niezmiernie cennych informacji i ustale? otrzymali?my z Krakowa od ornitologa, pochodz?cego z Suchedniowa, i ci?gle prowadz?cego obserwacje w pó?nocnej Kielecczy?nie - g?ównie kuraków le?nych - pana Piotra Skuchy. Powodem przekazania tych informacji by?o zapoznanie si? z naszym „szkicem ornitologicznym", zamieszczonym na stronie internetowej. Otó? nasz go??, wspó?pracuj?cy z Ma?opolskim Towarzystwem Ornitologicznym, przekaza? nam informacje o cietrzewiu (Lyrurus tetrix) dotycz?ce ostatnich 20 lat oraz o jarz?bku (Tetrastes bonasia). Ponadto dzieli si? wiedz? o s?once (Scolopax rusticola) na naszym terenie, a tak?e o bekasach i bocianie czarnym (Ciconia nigra).
Nadto informuje o obserwacji pary l?gowej orlika krzykliwego (Aqulia pomarina) w latach 90. w Osiecznie gm. ??czna; regularnych l?gach ?urawi (Grus grus) w rejonie m. Kaczki. W porze l?gowej regularnie obserwowa? nad rzek? Kamionk? i zalewem „Suchedniów" zimorodka (Alcedo atthis), za? w latach 1998 i 1999 nad rzek? Kamionk? w Berezowie pluszcza (Cinclus cinclus<).

Cieszy doniesienie o obserwacji w czasie gniazdowania dzierlatki (Galerida cristata) w Skar?ysku-Kamiennej w roku 2003 w rejonie apteki "Millenium" oraz SDH "Bartek" (prawdopodobnie na dachu!) (FC).
W rejonie zbiornika "Piachy" natkni?to si? na gniazdo sieweczki rzecznej (Charadrius dubius). Na nieu?ytkach w rejonie by?ej oczyszczalni ?cieków Zak?adów Metalowych "Mesko" S.A. w roku 1999 stwierdzono gniazdo tego gatunku z piskl?tami (FC). Za? odwodz?c? sieweczk? (wi?c prawdopodobnie z m?odymi) napotkano 26 maja 2004 r. w Lipowym Polu (?M).
>Gniazduj?ce bia?orzytki (Oenanthe oenanthe<), pliszki ?ó?te Motaeilla flava oraz kl?skawki (Saxieola torquata) stwierdzano wielokrotnie na obrze?ach rzeki Kamiennej w Skar?ysku Zachodnim, na odcinku od ko?cio?a p.W. ?w. Józefa do uj?cia rzeki Kamionki (FC, ?M).
Nad Kamionk?, w resztkach ??gu wierzbowo-topolowego, w pierwszej po?owie lat 90. znaleziono gniazdo remiza (Remiz pendulinus) (FC), natomiast w roku 2003, na prze?omie lata i jesieni, podobne gniazdo znaleziono na terenach nowo w??czonych do powiatu skar?yskiego (X)!
W lesie, niedaleko zalewu "Rejów", stwierdzano regularne l?gi kobuza (Falco subbuteo)(FC, JM). Obserwacje prowadzono tu do roku 2000, tj. do czasu, kiedy zacz?to prowadzi? wyr?by drzewostanów na do?? du?? skal?. Najnowsze obserwacje, pochodz?ce z po?owy 2004 r., pozwalaj? na stwierdzenie, i? kobuz z naszego terenu nie wyprowadzi? si? ca?kowicie! Gniazdo z piskl?ciem znaleziono bowiem (lipiec 2004 r.) w okolicach Lipowego Pola (?M). Jest to wi?c w dalszym ci?gu gatunek gniazduj?cy na terenie naszego powiatu.
>W ja?owcu kolumnowym na terenie Zak?adów Metalowych (Z-l) gniazdowa?y gile (Pyrrhula pyrrhula) (FC). Równie? gniazduj?ce gile stwierdzono w roku 2003 w m. Brze?cie gm. Bli?yn (KKr). Ponadto w Brze?ciu stwierdzono gniazdowanie kr?tog?owa (Jynx torquilla), g?siorka (Lanius eollurio), ?ozówki (Aeroeephalus palustris) i kulczyka (Serinus serinus), za? w porze l?gowej obserwowana by?a tu mucho?ówka szara (Museieapa striata) (KKr).
Regularne l?gi w ogrodzie, w rejonie ul. Grottgera w Skar?ysku-Kamiennej, wyprowadza mucho?ówka ?a?obna (Ficedula hypoleuea) oraz pokrzewka ogrodowa (Sylvia borin) (KKo). Mucho?ówka ?a?obna zaj??a budk? l?gow? tak?e w Suchedniowie przy rzece Kamionce (TA). We wschodniej cz??ci Skar?yska-Kamiennej, gniazdowa?a i wyprowadzi?a m?ode (w altanie pod dachem) pleszka (Phoenieurus phoenieurus), budk? l?gow? zaj?? paszkot (Turdus viscivorus), za? w ja?owcu kolumnowym z powodzeniem gniazdowa? s?owik szary (Luseinia luscinia) (LT).
W innej cz??ci miasta budk? l?gow?, z otworem solidnie rozbitym przez dzi?cio?a, zaj??a i wyprowadzi?a l?g sikora czubatka (Parus ekistatus) (KKo). Natomiast na ??kach w rejonie Skar?yska Towarowego w ko?cu maja 2004 r. widziana by?a pliszka zó?ta z podlotem LM), wniosek z tego - l?gowa. W Skar?ysku-Kamiennej, w rejonie ul. Grota-Roweckiego, obserwowano samic? ba?anta (Phasianus colchicus) z udanym l?giem; regularnie gniazduj? tu makol?gwy (Carduelis cannabina), natomiast zalatuj? i s? obserwowane czy?e (Carduelis spinus) (IK). W okolicy m. Stary Stawek, w zabudowaniach gospodarczych systematycznie gniazduj kopciuszek (Phoenicurus ochruros) , za? w starym drzewostanie, go??b grzywacz (Columba palumbus) (IK).
Gar?? ciekawych informacji dotyczy zachodniego skraju powiatu. I tak: gniazduje tutaj derkacz (Crex crex) i kszyk (Gallinago gallinago), widziano tutaj równie? kl?skawk? (Saxicola torquata), za? po sezonie l?gowym obserwowany by? potrzos (Emberiza schoeniclus) (KKr) wszystkie informacje pochodz? z roku 2004. Nale?y równie? odnotowa? bardzo ciekawe spostrze?enie, mianowicie w roku 2004 widziano tu b?otniaka ??kowego (Circus pygargus) (KKr), za? informacje z drugiej r?ki mówi? o jego wielokrotnych obserwacjach na przestrzeni wielu lat (X)!

Na terenie powiatu gniazduje kilka par ?urawi (Grus grus) - m.in. w okolicach Odrow??ka, Wo?owa i Lipowego Pola (KKr, AS, JH, JD), ?ab?d? niemy (Cygnus olor) - m.in. w okolicach Lipowego Pola i we wschodniej cz??ci m. Skar?yska-Kamiennej (AS, RS, LM), ?yska (Pulica atra) - m.in. w Skar?ysku-Kamiennej i okolicach Lipowego Pola (AS, RS, LM), kurka wodna (Gallinula chloropus) (AS, RS, LM, JS) i czajka (Vanellus vanellus) - równie? w rejonie Lipowego Pola i wschodniej cz??ci m. Skar?yska-Kamiennej (AS, RS). W tym miejscu nale?y odnotowa? nowe, nieznane dot?d miejsce gniazdowania bociana czarnego (przy pó?nocnej granicy Skar?yska-Kamiennej) (JH).
Natomiast w Suchedniowie (wszystkie podane informacje dotycz? obserwacji z roku 2004) stwierdzono gniazdowanie s?onki (Scolopax rusticola) - na terenach podmok?ych w rejonie ul. ?wierkowej, za? na ul. Mickiewicza - w za?omie jednego z budynków -l?gow? pleszk?.
. Stwierdzono tu ponadto trzy pary l?gowe pliszki górskiej (Motacilla cinerea) - wszystkie w rejonie ruin starych m?ynów. W lesie nad zalewem od strony torów kolejowych gniazduje para pustu?ek (Falco tinnunculus). Za? na ul. Bodzenty?skiej, w starej zaniedbanej sadzawce, gniazduje kurka wodna. Nad rzek? Kamionk? znaleziono m?odego kr?tog?owa (informacja ?wiadczy o gniazdowaniu tego gatunku w najbli?szej okolicy). W podwórku, na posesji przy ul. Warszawskiej, l?g wyprowadzi?a makol?gwa (Carduelis cannabina). W trzcinowiskach porastaj?cych obrze?a zalewu "Suchedniów" gniazduje kilka par trzciniaków (Acrocephalus arundinacelus), za? wokó? zalewu od kilku lat obserwowane s? gniazduj?ce potrzosy (MB). Do prawdopodobnie l?gowych w rejonie Lipowego Pola (AS, RS) oraz wschodniego skraju miasta Skar?yska-Kamiennej (LM) zaliczy? nale?y bekasa kszyka. Niejednokrotnie w porze godowej widywano nawet 6 osobników lataj?cych jednocze?nie. Równie? do prawdopodobnie l?gowych zaliczamy b?otniaka stawowego (Circus aeruginosus) pó?nocna cz??? powiatu (KKr, AS, ?M, RS), perkozka (Tachybaptus ruficollis), cyrank? (Anas querquedula) - po kilka par - (AS, RS, ?M), a by? mo?e i cyraneczk? (Anus crecca) (?M) - w rejonie Lipowego Pola i we wschodniej cz??ci miasta Skar?yska-Kamiennej; za? w pobli?u miejskiej oczyszczalni ?cieków 21 kwietnia 2004 r. obserwowano krz?taj?c? si? par? pe?zaczy le?nych (Certhia familiaris) (AS, RS). Pó?niejsze obserwacje prowadzone we wschodniej cz??ci miasta nie potwierdzi?y obecno?ci cyraneczek. By?y wi?c obserwowane w roku 2004 najprawdopodobniej w przelotach. W porze l?gowej - maj 2004 r. - dokonano tu obserwacji stadka sk?adaj?cego si? z kilkunastu szczyg?ów (Carguelis carduelis) (AS, RS), za? w okresie II po?owa czerwca / I po?owa lipca 2004 r. szczyg?y by?y widywane niemal codziennie po?ród drzew zieleni osiedlowej blisko dworca w Skar?ysku-Kamiennej (RS).

Jesieni? 2001 r., w rejonie Brze?cia, ornitolog (KKr) dokona? obserwacji przelotu soko?a w?drownego (Falco peregrinus)!, natomiast wielokrotnie w roku 2002 obserwowa? krzy?odzioby (najprawdopodobniej) ?wierkowe (Loxia curvirostra). W tym miejscu nale?y doda?, i? w dniu 26 wrze?nia 2004 r., w samo po?udnie, na dwóch ?wierkach niezwykle obficie obsypanych szyszkami, w Skar?ysku-Kamiennej przy ul. Spó?dzielczej, ?erowa?o stadko licz?ce oko?o 17 krzy?odziobów ?wierkowych, w tym 7 samców i oko?o 10 samic (RS)!]. W czerwcu 2003 r. nad ??kami pó?nocnej cz??ci m. Skar?yska-Kamiennej obserwowano orlika krzykliwego, natomiast w pocz?tkowych dniach kwietnia 2004 r. w rejonie zalanych przez rzek? Kamienn? ??k przy drodze krajowej nr 7 dwie czaple bia?e (Casmerodius albus) (KKr). Za? od pocz?tku kwietnia do ko?ca maja w okolicach ul. Podem?ynek w Skar?ysku-Kamiennej przebywa?, by? widziany i wielokrotnie s?yszany ... kormoran (Phalacrocorax carbo)!

Na podmok?ych ??kach w okolicach Zbrojowa i Odrow??ka gm.Bli?yn stwierdzana jest pokl?skwa (Saxsicola rubetra) (FC). Samca tego gatunku w czerwcu 2004 r. oserwowano równie? w okolicach mostu na rzece Ole?nicy w Skar?ysku-Kamiennej (?M). W pó?nocno-zachodniej cz??ci powiatu w dniu 4 kwietnia 2004 r. obserwowano b?ka (Botaurus stellaris) (AS), za? w dniu 22 kwietnia 2004 r. we wschodniej cz??ci miasta Skar?yska-Kamiennej s?yszano jego g?os (AS, RS).
W dniu 24 maja 2004 r. obserwowany by? tu równie? przelatuj?cy rycyk (Limosa limosa) (?M). Na oczku wodnym, na pó?noc od Lipowego Pola, w pierwszych dniach czerwca 2000 r. widziany by? samiec czernicy (Aythya fuligula) (RS). W tym samym rejonie 16 kwietnia 2003 r. dokonano obserwacji: pary kruków (Corvus corax), srokoszy (Lanius excubitor), myszo?owów (Buteo boteo), oraz tokuj?cego samca kszyka (?M).

W pobli?u lasu, za szpitalem w Skar?ysku-Kamiennej po jego pó?nocnej stronie - 17 maja 2003 r. stwierdzono par? kuku?ek (Cuculus canorus) oraz samca derkacza. Derkacze by?y s?yszane, nieco bardziej na wschód, równie? w maju 2004 r., a tak?e w okolicach Lipowego Pola (LM). Dwa samce tego gatunku obserwowane by?y tak?e 5 lipca 2003 r. w rejonie Jastrz?bi gm. Bli?yn (PM). Derkacze przebywaj? tu regularnie odnotowuje si? nawet "skargi", i? w czasie godów zachowuj? si? tak g?o?no, ?e "nie daj? spa?" (KKr). Ponadto w lesie, w okolicy szpitala, 11 sierpnia 2003 r. s?yszana by?a orzechówka (PM), za? w okresie zimowym 2002/2003, w ogrodach w rejonie ulic Wiejskiej i Zielnej, ptaki tego gatunku obserwowane by?y kilkakrotnie (IM). Do?? regularnie obserwuje si? j? w okolicach ul. Grota-Roweckiego (IK). Ostatnia obserwacja dokonana by?a 4 lipca 2004 r. w ogrodzie w os. Place (KKo), natomiast we wschodniej cz??ci miasta, w kwietniu 2004 r., regularnie widywano g?owienki (Aythya ferina) (LM).
Ka?dorazowo nale?y odnotowa? obserwacj? dudka (Upupa epops). Tym razem obserwowano tego pi?knego ptaka z odleg?o?ci kilku metrów, w terenie zabudowanym, w dniu 18 kwietnia 2004 r. w Suchedniowie (MB)! Za? jego (najprawdopodobniej) g?os s?yszany by? równie? po po?udniowej stronie torów, za cmentarzem, w Skar?ysku-Kamiennej 5 czerwca 2004 r. (LM). Informacje o cz?stym (!) spotykaniu dudka, i to od kilku lat, dotycz? okolic starej le?niczówki w Starym Stawku - stara droga pod d?bami (IK).

Nad podmok?ymi ??kami w okolicach Pi?t gm. Bli?yn w maju 2004 r. obserwowany by? kr???cy trzmielojad (Pernis apivorus) (LM). Równie? do bardzo ciekawych nale?y doniesienie, i? w dniu 4 lipca 2004 r. w Skar?ysku-Kamiennej na terenach ??gowych przy rzece Ole?nicy, niedaleko miejskiej oczyszczalni ?cieków, obserwowany by? dzi?cio? zielonosiwy (Picus canus) (PR).

Poni?ej przedstawiamy kolejne zestawienie wzbogacaj?ce nasz? wiedz? o gatunkach wyst?puj?cych w powiecie skar?yskim lub na naszym terenie stwierdzonych w okresie przelotów. Mamy t? ?wiadomo??, ?e i ten spis nie jest (w po??czeniu z poprzednimi) kompletny. St?d apel o dzielenie si? swoj? wiedz? ornitologiczn? w odniesieniu do obserwacji dotycz?cych terenu powiatu jest ci?gle aktualny. Czekamy i zapraszamy!

1. Bia?orzytka (Oenanthe oenanthe) - gatunek cz?sto spotykany w rejonie rzeki Kamiennej, w ?rodku miasta Skar?yska-Kamiennej, na odcinku: ul. Cmentarna - uj?cie rzeki Kamionki. Gniazduj?cy (Fe). Do?? licznie obserwowano je tak?e wzd?u? drogi od ul. Szkolnej w Skar?ysku Ko?cielnym do przystanku kolejowego w Lipowym Polu (LM).

2. B?otniak ??kowy, b?otniak popielaty, (Circus pygargus) - obserwacja jednorazowa w dniu 19.04.2003 r. Do?? niski przelot ptaka nad ul. Sokol? w Skar?ysku-Kamiennej (obserwacja przez lornetk? pozwoli?a na jednoznaczne okre?lenie charakterystycznych barw) (LM). W roku 2004 widziany by? równie? nad podmok?ymi ??kami pomi?dzy Kuc?bowem Górnym i Dolnym (KKr). Informacje z drugiej r?ki mówi?, i? w tym miejscu obserwowany by? wielokrotnie (X).

3. Cyraneczka (Anas crecca) - gatunek ten po raz pierwszy odnotowano we wschodniej cz??ci Skar?yska-Kamiennej w rejonie komunalnego wysypiska ?mieci w czasie pory l?gowej (2 pary) w kwietniu 2004 r. (LM).

4. Cyranka (Anas querquedula) - ptaki widywane by?y (2 pary) w porze l?gowej w oczku wodnym na pó?noc od Lipowego Pola (kwiecie? i maj 2004 r.) (AS, RS), oraz w rejonie wysypiska ?mieci (3 pary), równie? w porze l?gowej (LM, AS, RS).

5. Czeczotka (Carduelis flammea) - dwa osobniki obserwowane by?y w czasie ?erowania po?ród kilku czy?y w grudniu 2003 r. we wschodniej cz??ci miasta (LT).

6. Dziwonia (Carpodacus erythrinus) - stadko licz?ce oko?o 30 osobników obserwowane by?o 31 stycznia 2004 r. w Skar?ysku-Kamiennej na Rejowie, w rejonie zbiornika wodnego "Piachy" (MB).

7. G?owienka (Aythyaferina) - gatunek obserwowany kilkakrotnie w czasie przelotów na zbiorniku "Piachy" (Fe) oraz w porze l?gowej we wschodniej cz??ci miasta - kwiecie? 2004 r. (LM).

8. Jarz?batka, pokrzewka jarz?bata, (Sylvia nisoria) - obserwacji dokonano dwukrotnie w kwietniu 2003 r. nad rzek? Kamienn? w okolicach Nowego M?yna (AS).

9. Kormoran (Phalacrocorax carbo) - obserwowany na kratownicy s?upa wysokiego napi?cia oraz s?yszany wielokrotnie w Skar?ysku-Kamiennej w rejonie ul. Podem?ynek od prze?omu marzec/kwiecie? do ko?ca maja 2004 r. (GM).

10. Kr?tog?ów (Jynx torquilla) - osobnik s?yszany w roku 1997 w lesie pomi?dzy Zak?adami Metalowymi "Mesko" a zalewem "Rejów" (FC), na przestrzeni wielu lat obserwowany nad rzek? Kamionk? w rejonie ko?cio?a w Suchedniowie ( ostatnia obserwacja pochodzi z roku 2003) (MB), a tak?e l?gowy na Brzasku gm. Bli?yn (KKr).

11. Krzy?odziób ?wierkowy (Loxia curvirostra) - jednokrotna obserwacja samicy (charakterystyczne ubarwienie) w Lasach Bli?y?skich od strony Suchedniowa - obserwacja sprzed dziesi?ciu lat (Fe), kilkakrotna obserwacja w roku 2002 w Brze?ciu - stadko(KKr), a tak?e z dnia 26 wrze?nia 2004 r. obserwacja stadka (7 samców i ok. 10 samic) w Skar?ysku-Kamiennej na dwóch ?wierkach przy ul. Spó?dzielczej (RS).

12. Lerka, skowronek borowy, (Lullula arborea) - wyst?puje regularnie na obrze?u lasu w okolicy ul. Stokowiec w Suchedniowie oraz na Rejowie (przed?u?enie ul. Praga). Ptaki widywane by?y wielokrotnie w okre?lonych miejscach w porze karmienia m?odych (FC).

13. Myszo?ów w?ochaty, kosmacz, (Buteo lagopus) - w dniu 8 lutego 2004 r. para ptaków obserwowana by?a podczas ?owów w okolicach rzeki Kamionki w Suchedniowie na wysoko?ci ul. Berezów (MB).

14. Perkozek (Tachybaptus ruJicollis)- obserwacja jednorazowa na oczku wodnym w Lipowym Polu w roku 2000 (FC), oraz wielokrotna 2 par jednocze?nie w porze l?gowej w roku 2004. Ptaki tego gatunku (2 pary jednocze?nie), równie? w porze l?gowej, obserwowano wielokrotnie w miesi?cach kwiecie? i maj 2004 r. we wschodniej cz??ci Skar?yska-Kamiennej (AS, RS, LM).

15. Potrzeszcz (Emberiza calandra, Miliaria calandra) - obserwacja jednorazowa z obszaru pól uprawnych w po?udniowej cz??ci Grzybowej Góry, gm. Skar?ysko Ko?cielne, z maja 2004 r. (LM).16. Przepiórka (Coturnix coturnix) - wielokrotnie s?yszana na ??kach, nawet podmok?ych, w po?udniowo-zachodniej cz??ci powiatu, a tak?e w centralnej jego cz??ci - okolice Zagórza (KKr). Kolejne informacje o przepiórkach dotycz? ??k nad rzek? Ole?nic? we wschodniej cz??ci Skar?yska-Kamiennej (LM). Podane obserwacje dotycz? roku 2004.

17. Sokó? w?drowny (Falco peregrinus) - na terenie powiatu skar?yskiego odnotowany jednokrotnie jako przelotny. Widziany by? jesieni? 2001 r. w rejonie Brze?cia w gm. Bli?yn (KKr).

18. Strumieniówka (Locustella flaviatilis) - obserwacja jednokrotna z dnia 31 maja 2003 r. w rejonie mostu nad rzek? Kamienn? w ul. Pi?knej w Skar?ysku-Kamiennej (PM).

19. Stalugwa, brodziec samotny, (Tringa ochropus) - jednego osobnika obserwowano w okolicy Nowego M?yna (Skar?ysko-Kamienna) nad rzek? Kamienn? w dniu 6 czerwca 2003 r. oraz dwa osobniki, w tym samym rejonie, 11 i 12 kwietnia 2004 r. (LM).

20. ?wiergotek drzewny (Anthus trivialis) - wyst?powanie ptaków z tego gatunku stwierdzono na uroczysku Pi?ty gm. Bli?yn podczas rekonesansu w maju i czrwcu 2005 r. (LM, PM).

21. ?wiergotek ??kowy (Anthus pratensis) - obserwacje wielokrotne w Skar?ysku-Kamiennej na Rejowie, w rejonie zalewu "Piachy" (FC),

22. ?wiergotek polny (Anthus campestris) - obserwacje wielokrotne na Rejowie w miejscach podobnych jak gatunek poprzedni (Fe).

23. ?wierszczak (Locustella naevia) - dwa samce tego gatunku obserwowane by?y na ??kach mi?dzy ul. Kopernika i ul. Wiejsk? a torami kolejowymi i rzek? Ole?nic? 27 maja 2004 r. (LM).

24. ?wistunka (Phylloscopus sibilatrix) - wiele ptaków tego gatunku odnotowano w okolicach Nadle?nictwa Skar?ysko. Ostatnie obserwacje pochodz? z maja 2005 r. (LM).

25. Trzciniak (Acrocephalus arundinacelus) - kilka par tego gatunku zak?ada gniazda i wyprowadza l?gi w trzcinowiskach porastaj?cych brzegi zalewu "Suchedniów". Ostatnie obserwacje pochodz? z 2004 r.

U?ywane w artykule inicja?y oznaczaj?:
AS - Andrzej Sta?kowiak - mgr biologii, obserwacje amatorskie,
FC - Feliks Chudy - obserwacje amatorskie,
GM - Grzegorz Matynia - obserwacje amatorskie,
JD - Jan Drozd - obserwacje amatorskie,
IK - Ireneusz Kuli?ski - obserwacje amatorskie,
JH - Jan Harabin - in?. le?nik, obserwacje amatorskie,
JM - Jan Ma?kowiak - obserwacje amatorskie,
JS - Jaros?aw Su?ek - lekarz weterynarii, ornitolog,
KKo - Krzysztof Kowalczyk - obserwacje amatorskie,
KKr - Krzysztof Król - ornitolog,
LT - Leszek Tu?nio - lekarz weterynarii, obserwacje amatorskie,
?M - ?ukasz Ma?likowski - obserwacje amatorskie,
MB - Mateusz Bolechowski - obserwacje amatorskie,
PM - Pawe? Ma?likowski - obserwacje amatorskie,
PR - Pawe? Rzuchowski - obserwacje amatorskie,
RS - Ryszard Sowa - obserwacje amatorskie,
X - informacje z "drugiej r?ki".
Ponadto, niektóre informacje z których korzystano, oraz informacje bie??ce znale?? mo?na na stronach Forum witryny - temat co? dla ornitologów. Podane w opracowaniu nazwy ?aci?skie gatunków pochodz? z pracy pl. Ptaki Europy i obszaru ?ródziemnomorskiego Larsa Jonssona, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 2003 r., oraz Awifauna Polski. Rozmieszczenie, Liczebno?? i Zmiany autorstwa Ludwika Tomia?ojcia i Tadeusza Stawarczyka, t. l i II, wydanie l, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Przyjació? Przyrody pro Natura, Wroc?aw 2003 r.
Z tego wydania pochodzi równie? poprawione nazewnictwo przegl?du systematycznego gatunków - powoduje je mi?dzy innymi ogromny post?p w badaniach genetycznych oraz rozwój nowych metod analizy pokrewie?stw pomi?dzy ró?nymi grupami ptaków. Najkrócej rzecz ujmuj?c: dawny Rz?d "Jastrz?biowe" zast?piono "Szponiastymi", w którym to Rz?dzie "Jastrz?biowce" tworz? Podrz?d z Rodzinami: "Jastrz?biowate" i "Rybo?owy", za? dawny Rz?d "?a?ce" to obecnie "Dzi?cio?owe".

Przegl?d systematyczny wymienionych gatunków

Rz?d: Perkozy Podiciperdifprmes
Rodzina: Perkozy Podiciperdidae
Gatunek: Perkozek Tachybaptus ruficollis

Rz?d: Pe?nop?etwe Pelecaniformes
Rodzina: Kormorany Phalacrocoracidae
Gatunek: Kormoran Phalacrocorax carbo

Rz?d: Blaszkodziobe Anseriformes
Rodzina: Kaczkowate Anatidae
Gatunek: G?owienka Aythya ferina
Cyranka Anas querquedula
Cyraneczka Anas crecca

Rz?d: Szponiaste Falconiformes
Podrz?d: Jastrz?biowce Accipitres
Rodzina: Jastrz?biowate Accipitridae
Gatunek: B?otniak ??kowy (B?otniak popielaty) Circus pygargus
Myszo?ów w?ochaty (Kosmacz) Buteo lagopus
Podrz?d: Soko?owce Falcones
Rodzina: Soko?owate Falconidae
Gatunek: Sokó? w?drowny Falco peregrinus

Rz?d: Grzebi?ce Galliformes
Rodzina: Kurowate Phasianidae
Gatunek: Przepiórka Coturnix coturnix

Rz?d: Siewkowe CharadriiformesCharadriiformes
Podrz?d: Siewkowce Charadrii
Rodzina: Bekasowate Scolopacidae
Gatunek: Brodziec samotny (Samotnik, Stalugwa) Tringa ochropus

Rz?d: Dzi?cio?owe Piciformes
Rodzina: Dzi?cio?owate Picidae
Gatunek: Kr?tog?ów Jynx torquilla

Rz?d: Wróblowe Passeriformes
Podrz?d: ?piewaj?ce Oscines
Rodzina: Skowronkowate Alaudidae
Gatunek: Lerka (Skowronek borowy) Lullula arborea
Rodzina: Pliszkowate Motacillidae
Gatunek: ?wiergotek drzewny Anthus trivialis
?wiergotek ??kowy Anthus pratensis
?wiergotek polny Anthus campestris

Rodzina: Drozdowate Turdidae
Gatunek: Bia?orzytka Oenanthe oenanthe
Potrzeszcz Emberiza calandra (Miliaria calandra)

Rodzina: Pokrzewkowate Sylviidae
Gatunek: Jarz?batka (Pokrzewka jarz?bata) Sylvia nisoria
Strumieniówka Locustella flaviatilis
?wistunka Phylloscopus sibilatrix
?wierszczak Locustella naevia
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus

Rodzina: ?uszczaki Fringillidae
Gatunek: Czeczotka Carduelis flammea
Dziwonia Carpodacus erythrinus
Krzy?odziób ?wierkowy Loxia curvirostra

Autor: Ryszard Sowa

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2007-06-12 (11572 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.10 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !